BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Przesmycki Piotr (Salezjańska Wyższa Szkoła Ekonomii i Zarządzania w Łodzi)
Tytuł
Kompendium nauki społecznej Kościoła katolickiego
The Compendium of Catholic Church's Social Teaching
Źródło
Annales : etyka w życiu gospodarczym, 2006, vol. 9, nr 1, s. 33-39
Annales. Ethics in Economic Life
Słowa kluczowe
Katolicka nauka społeczna, Kościół w społeczeństwie, Poglądy filozoficzne
Catholic social teaching, Church in society, Philosophical thought
Uwagi
summ.
Abstrakt
Referat niniejszy ma na celu prezentację Kompendium w oparciu o włoską wersję językową. Ze względu na krótki czas przeznaczony na wystąpienie, niniejsza prezentacja może być traktowana, co najwyżej, jako przedstawienie zarysu Kompendium. Zostanie to ujęte w 6 punktach w następującej kolejności:
1) u źródeł Kompendium,
2) kto jest autorem Kompendium?
3) kto jest adresatem Kompendium?
4) struktura dokumentu,
5) cel wydania niniejszego dokumentu,
6) trzy najważniejsze wyzwania jakie niesie ze sobą współczesność. (fragment tekstu)

The article presents the document titled "Compedio sociale della Chiesa", i.e. the Compendium of the Catholic Church's Social Teaching, published by the Pontifical Commission "Iustitia et pax" in autumn 2004. A Polish edition has not been issued up to now (May 2005), but in some Polish press circles, especially ones connected with the Church, we can still find a few comments on this document. The Compendium is known as the "Social Catechism" and, in an accessible way, it summarizes the Church's teaching on social issues (human rights, principles of social life, the family, labour, economics, politics, democracy and the international community) as they are now dispersed in the documents of the Second Vatican Council, the documents of various Vatican dicasteries, in the Catholic Church's Catechism and papal encyclicals and statements, mostly ones of the late Pope John Paul II. A continuator of the social thought dating back to the Pope Leon XIII, John Paul II emphasized the Church's right and responsibility to raise social issues, which is an essential part of the Christian message to the world (Centessimus annus, no. 5). (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Pontificio Consiglio della Giustizia e della Pace, Compendio della Dottrina sociale della Chiesa, Liberia Editrice Vaticana 2004.
 2. Отдел внешних церковных связей Московского Патриар-хата,Основы социальной концэпции русской Православной Церкви, Москва 2001.
 3. Cz. Strzeszewski, Katolicka nauka społeczna, Wydawnictwo KUL, Lublin 2003, s. 318.
 4. P. Mazurkiewicz, Kompendium nauki społecznej Kościoła, "Wiadomości KAI" nr 45, 14 listopada 2004, s. 24-25.
 5. A. Boniecki, Kompendium, nie katechizm, "Tygodnik Powszechny" nr 45, 7 listopada 2004, s. 10.
 6. B. Zajączkowska, Moralne drogowskazy, "Gość Niedzielny" nr 45, 7 listopada 2004, s. 36.
 7. B.Z., Komu przyda się "Kompendium nauki społecznej Kościoła", "Gość Niedzielny" nr 45, 7 listopada 2004, s. 36
 8. Kompendium nauki społecznej Kościoła, "Przewodnik Katolicki" nr 45, 7 listopada 2004, s. 9.
 9. Mista, Najważniejszy dokument Kościoła Katolickiego, s. 1, [w:] www.gazeta.pl [w posiadaniu autora].
 10. H. Zboroń, Etyczny kapitalizm - katolicka wizja gospodarki, "Annales", t. 1, SWSEiZ, Łódź 1998, s. 53-65.
 11. St. Kowalczyk, Etos Liberalizmu, "Annales", t. 2, SWSEiZ, Łódź 1999, s. 41-18.
 12. St. Kowalczyk, Wolność ekonomiczno-gospodarcza; jej zasadność i ograniczenia, "Annales", t. 4, SWSEiZ, Łódź 2001, s. 21-28.
 13. R.Borowik, B. Borowik, Katolicka nauka społeczna a kształcenie liderów życia gospodarczego, "Annales", t. 5, SWSEiZ, Łódź 2002, s. 427 - 434.
 14. J. Mariański, Gospodarka rynkowa w ocenie społecznej nauki Kościoła, "Annales", t. 6, SWSEiZ Łódź 2003, s. 58 - 69.
 15. St. Kowalczyk, Jan Paweł II a etyka kapitalizmu, "Annales", t. 7, nr 1, SWSEiZ, Łódź 2004, s. 15-22.
 16. T. Ślipko, O współczesnej potrzebie katolicyzmu społecznego, "Annales", t. 8, nr 1, SWSEiZ, Łódź 2005, s. 19-28.
 17. S. Pyszka, Krótko o społecznej nauce Kościoła, WAM, Kraków 2003, s. 63.
 18. P.-Y. Stucki, Le "Compendium": toute la doctrine sociale de l`Eglise en un volume!, [w:] www.inx16.org/print.php?id-article=1836 s. 1 - [w posiadaniu autora].
 19. Niewczesne słowa. List bp. Piotra Jareckiego, "Tygodnik Powszechny" nr 48, 28 listopada 2004, s. 14.
 20. 44e semaine sociale italienne, "Ecclesia" nr 58, 15 octobre 2004, s. 22.
 21. Compendium Of The Social Doctine Of The Church Issued; Cardinal Says. Document Unprecedented In Church History, [w:] http://www.usccb.org/comm/archives/2004/04-206.htm, s. 1 [w posiadaniu autora].
 22. M. Toso, Presentazione del Compendio della Dottrina Sociale della Chiesa, [w:] www.centrosturzo.it, s. 1-10 [w posiadaniu autora].
 23. Z.B., Liberalizm, [w:] Słownik Katolickiej nauki społecznej, red. W. Piwowarski, Warszawa, IW PAX - Wyd. Misjonarzy Klaretynów Palabra 1993, s. 96.
 24. M. Zięba, Kościół wobec liberalnej demokracji, [w:] M. Novak, A. Rauscher, M. Zieba, Chrześcijaństwo, demokracja, kapitalizm, W drodze, Poznań 1993, s. 133-136.
 25. S. Pyszka, Krótko o społecznej nauce Kościoła, WAM, Kraków 2003, s. 73.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-2226
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu