BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sójka Jacek (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Tytuł
Etyka biznesu jako źródło przedsiębiorczości
Business Ethics as a Source of Entrepreneurship
Źródło
Annales : etyka w życiu gospodarczym, 2006, vol. 9, nr 1, s. 57-66
Annales. Ethics in Economic Life
Słowa kluczowe
Etyka biznesu, Przedsiębiorczość, Moralność, Wartości i normy etyczne
Business ethics, Entrepreneurship, Morality, Value and ethical norms
Uwagi
summ.
Abstrakt
Tekst niniejszy należy traktować jedynie jako rodzaj wprowadzenia w zagadnienie etyki biznesu. Chciałbym zastanowić się nad kwestię, w jakim sensie można mówić o etyce biznesu jako czymś, co pomaga gospodarować, a nie przeszkadza przedsiębiorcy, co umożliwia rozwój firmy, zamiast stanowić narzucone z góry ograniczenie. Jednocześnie w artykule tym chciałbym wskazywać nie tyle na korzyści, które możemy odnieść z uprawiania etyki biznesu lub z uczestniczenia w kursach tego typu, a które zapowiadać może użycie słowa "przedsiębiorczość", ile na pewne problemy czysto filozoficzne związane z rozumieniem samej etyki i jej odniesienia do praktycznych problemów i dylematów pojawiających się w życiu (w szczególności gospodarczym) i zmuszających jednostkę do podejmowania określonych decyzji. Źródło przedsiębiorczości można bowiem dostrzegać w etyce tylko wtedy, gdy rozumie się ją w sposób, który chciałbym tutaj wyłuszczyć. Zmuszony zatem będą poruszyć kilka kwestii podstawowych dla uprawiania etyki gospodarczej czy też etyki biznesu (oba wyrażenia mają, moim zdaniem, to samo znaczenie). Dopiero na końcu tekstu sens tytułu stanie się mniej zaskakujący. (fragment tekstu)

Entrepreneurship is usually associated with such characteristics as creativity, imagination, ability to react quickly. Shortly it is a set of personal skills which enable one to initiate innovations. The ethical qualities of managers seem to be similar to the characteristics above. The crucial factor is openness and the ability to "take the role of the other", as well as an inquisitive mind which allows to see the all dimensions of a given situation. This argument is based on the pragmatism in business ethics. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. J. Sójka, Etyka biznesu. W poszukiwaniu strategii nauczania, [w:] J. Dietl, W. Gasparski (red.), Etyka biznesu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997, s. 320-342.
 2. N. Barry, Business Ethics, Pardue University Press, West Lafayette, Indiana 2000, s. 26 i inne.
 3. A.Z. Carr, Is Business Bluffing Ethical? [w:] K.R. Andrews (red.), Ethics in Practice. Managing the Moral Corporation, Harvard Business School Press, Boston, Mass. 1993, s. 99-109.
 4. Tolerujemy nieuczciwość, "Rzeczpospolita" 5 października 2005, s. 9.
 5. E. Sternberg, Czysty biznes. Etyka biznesu w działaniu, tłum. P. Łuków, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998, s. 25.
 6. R.A. Buchholz, S.B. Rosenthal, The Spirit of Entrepreneurship and the Qualities of Moral Decision Making: Toward a Unifying Framework, "Journal of Business Ethics" 2005, vol 60, nr 3, s. 307.
 7. R.F. Duska, Aristotle. A Premodern Postmodern? Implications for Business Ethics, "Business Ethics Quarterly" 1993, vol. 3, No. 3, s. 228, 245.
 8. R.C. Solomon, Ethics and Excellence. Cooperation and Integrity in Business, Oxford University Press, New York, Oxford 1992, s. 99-100.
 9. R.C. Solomon, Arystotelesowskie podejście to etyki biznesu, tłum. A. Zaporowski, [w:] L.V. Ryan CSV, J. Sójka (red.), Etyka biznesu. Z klasyki współczesnej myśli amerykańskiej, Wydawnictwo "W drodze", Poznań 1997, s. 333 - 350.
 10. S.L. Darwall, Theories of Ethics, [w:] R.G. Frey, C.H. Wellman (red.), A Companion to Applied Ethics, Blackwell Publishing, Oxford 2003, s. 19.
 11. J. Hołówka, Wstęp, [w:] R.B. Brandt, Etyka. Zagadnienia etyki normatywnej i metaetyki, tłum. B. Stanosz, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996, s. XIV.
 12. A.M. Kaniowski, Supererogacja. Zagubiony wymiar etyki. Czyny chwalebne w etykach uniwersalistycznych, Oficyna Naukowa, Warszawa 1999, s. 6.
 13. A. MacIntyre, Krótka historia etyki. Filozofia moralności od czasów Homera do XX wieku, tłum. A. Chmielewski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002, s. 30.
 14. M. Novak Bogactwo i cnota. Rozwój chrześcijańskiej doktryny ekonomicznej, [w:] P.L. Berger, Etyka kapitalizmu, tłum. H. Woźniakowski, Signum, Kraków 1994, s. 69 i następne.
 15. R. Rorty, Relatywizm: odnajdywanie i tworzenie, [w:] J. Habermas, R. Rorty, L. Kołakowski, Stan filozofii współczesnej, tłum. J. Niżnik, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 1996, s. 65.
 16. B. Bauch, Luther und Kant, "Kant-Studien", t. 9, 1904, cyt. za Z. Krasnodębski, Upadek idei postępu, PIW, Warszawa 1991, s. 109.
 17. J. Sójka, Znaczenie pragmatyzmu dla etyki gospodarczej, "Annales. Etyka w życiu gospodarczym" 2002, tom 5, Salezjańska Wyższa Szkoła Ekonomii i Zarządzania, s. 23 i inne.
 18. J. Chałasiński, Kultura amerykańska. Formowanie się kultury narodowej w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa 1962, s. 93.
 19. Interview with Israel M. Kirzner, "The Austrian Economics Newsletter" 1997, vol. 17, No. 1 (Archiwa internetowe www.mises.org, stan na 14 stycznia 2006).
 20. I.M. Kirzner, The Role of the Entrepreneur in the Economic System, The Inaugural John Bonython Lecture, Adelaide, July 30, 1984, The Center for Independent Studies, Australia, www.cis.org.au (14 stycznia 2006).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-2226
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu