BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dzionek-Kozłowska Joanna (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Ekonomista jako kaznodzieja: George J. Stigler versus Alfred Marshall
The Economist as a Preacher: Stigler versus Marshall
Źródło
Annales : etyka w życiu gospodarczym, 2006, vol. 9, nr 1, s. 67-76
Annales. Ethics in Economic Life
Słowa kluczowe
Historia myśli ekonomicznej, Etyka, Poglądy filozoficzne, Ekonomia
History of economic thought, Ethics, Philosophical thought, Economics
Uwagi
summ.
Abstrakt
We współczesnej ekonomii głównego nurtu wypowiedzi odnoszące się w sposób bezpośredni do zagadnień natury etycznej są rzadkością. Ekonomiści niezbyt chętnie angażują się w rozważania dotyczące tego rodzaju kwestii nawet wówczas, gdy problemy etyczne wywierają znaczny wpływ na życie gospodarcze. Dlatego można przypuszczać, że wykorzystane w tytule sformułowanie ekonomista jako kaznodzieja w uszach większości współczesnych przedstawicieli tej nauki prawdopodobnie zabrzmiałoby niepokojąco. Przecież ekonomiści w takiej roli nie występują! Po takiej konstatacji niemal automatycznie jawi się pytanie: czy warto w takim razie poświęcać uwagę zjawisku, którego nie ma? Cóż, wydaje się, że kwestia wypełniania bądź niewypełnienia przez ekonomistów roli kaznodziejów wymaga głębszego rozważenia, a bez względu na ostateczne rozstrzygnięcie warto z pewnością zastanowić się nad tym, jakie czynniki leżą u źródeł braku zainteresowania ekonomistów ortodoksyjnych zagadnieniami etycznymi. (fragment tekstu)

In the mainstream of contemporary economics the statements about ethics are very rare. They are rather the exception than a rule. This fact could be assessed in many different ways. However, in spite of the assessment, there remains a question: on what grounds are the economists entitled to express the opinions on what is right or wrong, virtuous or not? The purpose of the article is to discuss the above question and to determine how the economists act the part of the preachers-advisers. The points of reference for the reflections presented in the article are the ideas comprised in the set of George Stigler's essays entitled Economics or Ethics? On the other hand, such points of reference are also to be found in Alfred Marshall's attitude to economics. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. G.J. Stigler, The Economist as Preacher and Other Essays, The University of Chicago Press, Chicago 1982, s. 3-54.
 2. P. Groenewegen, A Soaring Eagle: Alfred Marshall 1842-1924, Edawrd Elgar, Cheltenham 1998 (1995).
 3. J.M. Keynes, Alfred Marshall, 1842-1924, "Economic Journal" 1924, vol. 34, September, s. 310-372.
 4. J.M. Keynes, Essays in Biography, Macmillan & Co., London 1933, s. 150-266.
 5. J.M. Keynes, Memorials of Alfred Marshall, A.C. Pigou (ed.), Macmillan & Co., London 1925, s. 1-65.
 6. D.C. Colander, The Death of Neoclassical Economics, "Journal of the History of Economic Thought" 2000, vol. 22, nr 2, s. 127-143.
 7. T. Mayer, Prawda kontra precyzja w ekonomii, PWN, Warszawa 1996.
 8. A. Marshall, Principles of Economics, Macmillan & Co., London 1947 (1920), s. 4.
 9. W.N. Senior, Four Introductory Lectures of Political Economy, Longman, Brown, Green and Longmans, London 1852, s. 18 i dalsze.
 10. J.E. Cairnes, The Character and Logical Method of Political Economy, Batoche Books, Kitchener 2001, s. 19., http://socserv.mcmaster.ca/econ/ugcm/3ll3 [dostęp: kwiecień 2005].
 11. J. Viner, Studies in the Theory of International Trade, George Allen & Unwin, London 1955, s. 224.
 12. J.N. Keynes, The Scope and Method of Political Economy, Macmillan & Co., London 1891, s. 34-5, http://socserv.mcmaster.ca/econ/ugcm/3ll3 [dostęp: kwiecień 2005].
 13. A. Marshall, Industry and Trade, Macmillan & Co., London 1932, s. 675.
 14. A. Marshall, The Laws of Political Economy. What They Can Teach, and What They Cannot Teach, "Bee-Hive" 18th April 1874, [za:] R. Harrison, Two Early Articles by Alfred Marshall, "Economic Journal" 1963, vol. 73, September, s. 423-426.
 15. A. Marshall, The Province of Political Economy, "Bee-Hive" 2nd May 1874, [za:] R. Harrison, Two Early Articles by Alfred Marshall, "Economic Journal" 1963, vol. 73, September, s. 427-430.
 16. A. Marshall, Principles of Economics, 9th Variorum Edition, C.W. Guillebaud (ed.), Macmillan, London 1961, t. II (notes), s. 157-158.
 17. J. Dzionek-Kozłowska, Alfred Marshall. Ekonomia a etyka, "Annales. Etyka w życiu gospodarczym" 2002, s. 122-123.
 18. A. Marshall, M. Paley-Marshall, The Economics of Industry, Macmillan & Co., London 1879, s. 2.
 19. W.S. Jevons, Theory of Political Economy, Macmillan & Co., London 1931, s. XIV-XV, XXVII.
 20. A. Marshall, The Review of Edgeworth's 'Mathemathical Psychics', The Academy, 18th June 1881, s. 457, (przedrukowane w: The Early Economic Writings of Alfred Marshall, 1867-1890, J.K. Whitaker (ed.), Free Press, New York 1975, t. II, s. 265-268).
 21. G.J. Stigler, The Ethics of Competition: The Friendly Economists, [w:] The Economist as Preacher and Other Essays, The University of Chicago Press, Chicago 1982, s. 20.
 22. C.W. Guillebaud, Marshall's Principles of Economics in the Light of Contemporary Economic Thought, "Economica" 1952, vol. 19, s. 113-114.
 23. G. Shove, The Place of Marshall's Principles in the Development of Economic Theory, "Economic Journal" 1942, vol. 52, s. 316.
 24. J.A. Schumpeter, Marshall's 'Principles': Semi-Centennial Appraisal, "American Economic Review" 1941, vol. 31, nr 2, s. 244-245.
 25. T. Levitt, Alfred Marshall: Victorian relevance for modern economics, "Quarterly Journal of Economics" 1976, vol. 90, nr 3, s. 425-443.
 26. R.C.O. Matthews, Marshall and the Labour Market, [w:] Centenary Essays on Alfred Marshall, J. K. Whitaker (ed.), Cambridge University Press, Cambridge 1990, s. 14, 20-30.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-2226
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu