BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Meng Ting (University of Georgia, USA), Florkowski Wojciech J. (University of Georgia, USA), Ibrahim Mohammed (Fort Valley State University), Kolavalli Shashi (International Food Policy Research Institute, USA)
Tytuł
Coping with the Heteroscedasticity in Applied Research - a Comparison of Three Methods of Food Expenditure Estimation in Northern Ghana's Rural Households
Problem heteroskedastyczności w badaniach empirycznych - porównanie trzech metod w obliczaniu wydatków na żywność w gospodarstwach rolnych w północnej Ghanie
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2013, T. 15, z. 6, s. 202-209, tab., bibliogr. 22 poz.
Słowa kluczowe
Żywność, Wydatki gospodarstw domowych, Ludność wiejska
Food, Household expenditures, Rural population
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Ghana
Ghana
Abstrakt
Celem badań było zidentyfikowanie determinantów wydatków na żywność w wiejskich gospodarstwach domowych w Ganie, na podstawie danych z ankiety przeprowadzonej w 2010 r. w okolicy Tamale, stolicy Regionu Północnego. Aby wykluczyć heteroskedastyczność do obliczenia modelu użyto trzech metod - MNK, MNK z poprawionymi błędami oraz WMNK. Otrzymane wyniki wskazują na czynniki socjodemograficzne (dochód, posiadanie ciągnika, wiek i skład rodziny), jako czynniki determinujące wydatki na żywność. Stwierdzono, że uprawa podstawowych roślin i tych przeznaczonych na sprzedaż (np. orzeszki ziemne) oraz niektóre inne zmienne, jak np. zakup produktów suchych w ilościach hurtowych, były statystycznie istotne. Wyniki dostarczały informacji o przydatnych w podejmowaniu decyzji zarówno w sektorze prywatnym, jak i publicznym, jednocześnie podkreślają wagę wyboru metody umożliwiającej najdokładniejszą ocenę wpływu poszczególnych zmiennych na wydatki przeznaczone na zakup pożywienia. (abstrakt oryginalny)

This study explores the determinants of food expenditures in northern Ghana's rural households, using a survey data collected in 2010 in the vicinity of Tamale, the capital of the Northern Region. Three estimation methods (OLS, OLS with robust error, and WLS) are used in empirical models to address the possible heteroscedasticity. Models indicate that socio-demographic factors such as income, owning a tractor, age, and household composition are important factors in determining food expenditure. Similarly, farm features such as cultivation of staple or cash crops, the field size of groundnuts, as well as buying dry goods in bulk are also found to be major determinants. Results provide useful information for both private and public sector decision makers, while supplying ample evidence of the importance of estimation method selection to generate most accurate quantified effects of individual explanatory variables on food expenditure. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. African Chains to Drive the Development if Retail on Continent. 2012: available online at www.howwemedaitinafrica.com/African-cahins-to-drive-the-d, accessed 10.10.2012.
 2. Bittencourt M.V.L., Teratanavat R., Chern W.S. 2007: Food consumption and demographics in Japan: Implications for an aging population, Agribusiness, no. 23(4), p. 529-551.
 3. Burney J., Woltering L., Burke M., Naylor R., Pasternak D. 2010: Solar-powered drip irrigation enhances food security in the Sudano-Sahel, PNAS, No. 107(5), p. 1848-1853.
 4. Frazao E. 1992: Food Spending by Female-Headed Households, Washington DC : U.S. Department of Agriculture, No. TB-1806, Econ. Res. Serv.
 5. Friedmann H. 1999: Circles of Growing and Eating: The Political Ecology of Food and Agriculture, Food in Global History, p. 33-57.
 6. GNI per capita, PPP (current international dollars), World Bank, available online http://data.worldbank.org/indicator/NY.GNP.PCAP.PP.CD, accessed 22.04.2012.
 7. Government of Ghana, World Bank On Ghana's Economic Growth, available online http://ghana.gov.gh/index.php?option=com_content&view=article&id=4452:world-bank-on-ghanas-economic-growth-&catid=28:general-news&Itemid=162, accessed 22.04.2012.
 8. Gujarati D.N. 2003: Basic Econometrics 4th. Ed, New York: McGraw-Hill/Irwin, p. 280-282, 394-398.
 9. Halvorsen R., Palmquist R. 1980: Interpretation of Dummy Variables in Semilogarithmic Equations, the American Economic Review, no. 70(3), p. 474-475.
 10. Han T., Wahl T.I. 1998: China's Rural Household Demand for Fruit and Vegetables, Journal of Agricultural and Applied Economics, no. 30(1), p. 141-50.
 11. Hungry for Investment - Ghana's Food Industry. 2012: Ghanabizmedia.com, available online at ghanabizmedia.com/ghanabizmedia/septemberoctober-2, accessed 10.10.2012.
 12. Jolly C.M., Awuah R.T., Fialor S.C., Agyemang K.O., Kagochi J.M., Binns A.D. 2008: Groundnut consumption frequency in Ghana, International Journal of Consumer Studies, no. 32, p. 675-686.
 13. McDowell D.R., Allen-Smith J.E., McLean-Meyinsse P.E. 1997: Food expenditures and socioeconomic characteristics: Focus on income class, American Journal of Agricultural Economics, no. 79(5), p. 1444.
 14. Mertz O., Reenberg A. 1999: Building on diversity: pathways to agricultural intensification in Burkina Faso, Danish Journal of Geography Special Issue, no. 2, p. 125-137.
 15. Muhammad A., Seale J.L.Jr., Meade B., Regmi A. 2011: International Evidence on Food Consumption Patterns, no. TB-1929, p. 59.
 16. Quaye W., Gyasi O., Larweh P., Johnson P-N. T., Obeng-Aseidu P. 2009: The extent of marketability and consumer preferences for traditional leafy vegetables - a case study at selected markets in Ghana, International Journal of Consumer Studies, no. 33, p. 244-249.
 17. Ricciuto L., Tarasuk V., Yatchew A. 2006: Socio-demographic influences on food purchasing among Canadian households, European Journal of Clinical Nutrition, no. 60, p. 778-790.
 18. Son of Indian Migrant to Ghana Now Retail Chain magnate. 2011: The Times of India, available online at timesofindia.indiatimes.com/nri/other-news/Son-of-Indian-mi, access 10.10.2012.
 19. The Supermarket Boom. 2012: African Business Magazine, available online at africanbusinessmagazine.com/special-reports/sector-reports/fo, accessed 10.10.2012.
 20. Vasdekis V.G.S., Stylianou S., Naska A. 2001: Estimation of age- and gender-specific food availability from household budget survey data, Public Health Nutrition, no. 4(5B), p. 1149-1151.
 21. Wallace T.D., Silver J.L. 1988: Econometrics: An Introduction, Addison-Wesley, Reading Mass., p. 265.
 22. World Development Indicator and Global Development Finance, World dataBank, available online http://databank.worldbank.org/ddp/home.do, accessed 22.04.2012.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu