BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Vasiljeviene Nijole (Uniwersytet Wileński, Litwa), Kubka Janina (Politechnika Gdańska)
Tytuł
Kantowska metafizyka moralności a współczesna etyka zawodowa
Kant's Metaphysics of Morality and the Contemporary Professional Ethics
Źródło
Annales : etyka w życiu gospodarczym, 2006, vol. 9, nr 1, s. 105-113
Annales. Ethics in Economic Life
Słowa kluczowe
Historia filozofii, Moralność, Etyka zawodowa
History of philosophy, Morality, Professional ethics
Uwagi
summ.
Kant Immanuel
Abstrakt
Szybki wzrost zapotrzebowania na specjalistyczną wiedzę we współczesnej epoce, różnicowanie tradycyjnych specjalności, pojawienie się nowych rodzajów działalności coraz bardziej uwypukla problem dobra własnego i dobra wspólnego jako przedmiotu regulacji w obrębie etyk zawodowych. Według źródeł amerykańskich lista nowych zawodów i specjalizacji opiewa na 850 pozycji. Ten lawinowy przyrost, związany nowymi technologiami, niesie ze sobą potrzebę kodyfikacji zasad dla nowych zawodów i specjalności oraz nie mniej ważną aktualizację rozwiązań dla tradycyjnych, dobrze skonsolidowanych zawodów. W tej sytuacji tylko dzięki uwzględnianiu pozytywistycznego paradygmatu etycznego, socjologicznego dyskursu fenomenu moralności oraz prawidłowości technologii postępowania, staje się możliwe rozumienie, zachodzących procesów i tendencji w obrębie moralności. Potrzeba szukania nowych powiązań i integrowania różnych filozofii moralnych i koncepcji etycznych dla uzyskania praktycznego efektu podniesienia poziomu świadomości moralnej jednostki i osiągania wyższego standardu stanu moralności w społeczeństwach odsyła nas do koncepcji dialektycznych, wyjaśniających teoretycznie związki tego, co uniwersalne z tym, co szczegółowe. Wydaje się, że koncepcję którą nie sposób z tego punktu widzenia przecenić, jest koncepcja etyczna Kanta. (fragment tekstu)

The main issue of the paper is the question whether Kant's moral philosophy is applicable for contemporary, pragmatically oriented, professional and organizational ethics. First of all it is a question about the interpretation and functions of the categorical imperative and its adaptation to the today's needs. There are elements of the "pure" obligation ethics which have their roots in some versions of the responsibility ethics and the discourse one. The constructivism paradigm of the contemporary ethics not only draws on Kant's philosophy as a source of inspiration but also, in a transformed form, assimilates his solutions in regard to the universalisation of the moral dimension. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. M.J. Siemek, Filozofia spełnionej nowoczesności, Wyd. UMK, Toruń 1995, s. 37.
  2. J. Kant, Krytyka praktycznego rozumu, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 2004, s. 170.
  3. J. Kant, Uzasadnienie metafizyki moralności, Altaya, Warszawa 2002, s. 73.
  4. L. Kohlberg, The Philosophy of Moral Development, San Francisco 1981, s. 28.
  5. A. Anzenbacher, Etikos ivadas, Aidai, Vilnius 1995, s. 129.
  6. S. Cluds, Organisation Theory and the Ethics of Participation, "Journal of Business Ethics" 1999, No. 2-3.
  7. J. Habermas, Moral Consciousness and Communicative Action, MIT Press, Cambridge, Massachusetts 1990.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-2226
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu