BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szczęsny Wiesław (Wszechnica Polska Szkoła Wyższa w Warszawie)
Tytuł
Przesłanki wyboru struktury kapitału - artykuł dyskusyjny
Determinants of Choice of Capital Structure
Źródło
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2014, nr 198, cz. 2, s. 74-85, rys., tab., bibliogr. 5 poz.
Tytuł własny numeru
Finanse - problemy - decyzje 2014. Cz. 2
Słowa kluczowe
Struktura kapitału, Koszt kapitału, Struktura kapitału przedsiębiorstwa, Wartość rynkowa przedsiębiorstwa
Capital structure, Capital cost, Company capital structure, Market value of enterprise
Uwagi
summ.
Abstrakt
Istotą procesu inwestowania jest dążenie do uzyskania dodatniej wartości bieżącej netto, która stanowi nadwyżkę przepływów pieniężnych nad kosztami realizacji inwestycji. Na koszty te składają się nakłady początkowe oraz tzw. koszt zastosowanego kapitału, którego wielkość odzwierciedla stopa dyskontowa. Koszt kapitału zależy od sposobu finansowania inwestycji. Pojawiają się tu dwa ważne problemy decyzyjne. Pierwszy to ten, że koszt kapitału w modelu wartości bieżącej netto jest parametrem arbitralnym. Wyraża go stopa dyskontowa. Od jej wielkości zależy wartość planowanej inwestycji. Im jest ona wyższa, tym mniejsza wartość inwestycji i odwrotnie. Oznacza to możliwość popełnienia błędu decyzyjnego polegającego na odrzuceniu dobrze zapowiadającego się projektu inwestycyjnego lub na realizacji projektu, który okaże się nieefektywny. Drugi problem związany jest z wyceną kosztu kapitału własnego. Pojawia się on zarówno w sytuacji, gdy stopa dyskontowa odzwierciedla koszt kapitału całkowitego przedsiębiorstwa, jak i koszt kapitału finansującego inwestycję. Nie rozpatruję przypadku finansowania inwestycji wyłącznie kapitałem obcym. (fragment tekstu)

The article is a contribution to the discussion of capital structure in the enterprises. I present the idea that capital structure in reality depends on the current changes in the economy. Theoretical models are based on arbitrary assumptions, which makes them very useful tool in the management of the company. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Bancel F., Mittoo U.R.: Determinants of Capital Structure Choice. A Survey of European Firms. SSRN-Working Paper 2002.
  2. Brigham E.F.: Podstawy zarządzania finansami. PWE, Warszawa 1966.
  3. Havoutis N.: Profitability in the Balance. Why Working Capital Management Matters. AFP, November 2003.
  4. Manikowski A.: Ryzyko w ocenie projektów gospodarczych - modele i metody analizy. Difin, Warszawa 2013.
  5. Ross S.A., Westerfield R.W., Jordan B.D.: Finanse przedsiębiorstw. Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1999.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-8611
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu