BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Filek Janina (Akademia Ekonomiczna w Krakowie / Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej)
Tytuł
Polski trójkąt korupcyjny
The Polish Corruption Triangle
Źródło
Annales : etyka w życiu gospodarczym, 2006, vol. 9, nr 1, s. 157-171
Annales. Ethics in Economic Life
Słowa kluczowe
Korupcja, Etyka, Postawy społeczne
Corruption, Ethics, Social attitudes
Uwagi
summ.
Abstrakt
Głównym powodem, dla którego zdecydowałam się zająć problemem korupcji, nie jest wyłącznie typowa dla badaczy chęć dotarcia do istoty badanego zjawiska, ale raczej przeświadczenie, że należy o korupcji zacząć mówić i pisać inaczej niż tylko w sposób przez ostatnie lata ustalony, a to dlatego, aby wytworzyć w słuchających i czytających nowe pytania i nowe skojarzenia, silniej oddziałujące na świadomość. Wiele zwrotów i sformułowań używanych do tej pory przy okazji omawiania problemu korupcji zużyło się i straciło swoją pierwotną siłę oddziaływania. W tekście tym nie chodzi zatem wyłącznie o to, aby o korupcji powiedzieć coś całkowicie nowego, ale raczej o to, by powiedzieć to inaczej. (fragment tekstu)

Regardless of a country in which it appears, corruption is certainly a very dangerous phenomenon. Small wonder that 1,600 representatives of governments and non-governmental organisations who participated in 1999 in the 19th International Anticorruption Conference held in the Republic of South Africa agreed that corruption is the most detrimental inheritance of the 20th century. Along with terrorism and poverty, corruption is one of the factors that most dangerously affect harmonious and safe development of people's communities. Over the last years of dynamic economic and social transformations in Poland, the level of corruption has not been decreasing but continuously growing. Therefore, the article is another attempt to review the problem of corruption and identify its Polish sources. In order to define the very nature of Polish corruption in a better way, the mysterious Bermuda Triangle phenomenon has been used. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. J. Karczewski, Korupcja a prawo do dobrego rządu, [w:] Korupcja w życiu społecznym, (red.) J. Karczewski, B. Łaciak, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2000, s. 15.
 2. M. Arct, Słownik wyrazów obcych, wydanie XIV, Warszawa 1935.
 3. F. Bacon, O wysokim stanowisku, [w:] F. Bacon, Eseje, tłum. C. Znamierowski, Państwowe Wydawnictwo Naukowe Warszawa 1959, s. 46.
 4. S. Rose-Ackerman, Korupcja i rządy, tłum. P. Łuków, Fundacja im. Stefana Batorego i Wydawnictwo Sic!, Warszawa 2001.
 5. J. Filek, Polska transformacja w perspektywie etycznej, [w:] Gospodarka Polski po 15 latach transformacji, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Kraków 2005.
 6. System Rywina, czyli druga strona III Rzeczypospolitej, red. J Skórzyński, Świat książki i Rzeczpospolita, Warszawa 2003.
 7. Europejski Kodeks Dobrej Administracji, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, Warszawa 2002.
 8. R. Dawkins, Samolubny gen, Wydawnictwo Pruszyński i S-ka, Warszawa 1996.
 9. M. Kosewski, Anatomia sovietica. O tym, dlaczego ludzie ceniąc sobie to, co dobre, idą za tym, co złe i jak temu zaradzić, Biuletyn Informacyjny Zespołu Etyki Biznesu 1997, nr 24.
 10. M. Kosewski, Kiedy urzędnicy naruszają wartości moralne i jak można to ograniczać, "Służba cywilna" 2001/2002, nr 3, s.18.
 11. P Sztompka, Socjologia. Analiza społeczeństwa, Wydawnictwo ZNAK, Kraków 2002.
 12. M. Środa, Wstęp do wydania polskiego, [w:] S. Rose-Ackerman, Korupcja i rządy, tłum. P. Łuków, Fundacja im. Stefana Batorego i Wydawnictwo Sic!, Warszawa, s. 11.
 13. Arystoteles, Polityka, tłum. L. Piotrowicz, [w:] Arystoteles, Dzieła wszystkie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Tom 6, Warszawa 2001, s. 28 (1253a).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-2226
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu