BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wawryszuk-Misztal Anna (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Tytuł
Cele emisji akcji w pierwszej ofercie publicznej w okresie 2008-2013
The Goals of Issuance Shares in the Initial Public Offering in 2008-2013
Źródło
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2014, nr 198, cz. 2, s. 86-94, tab., bibliogr. 8 poz.
Tytuł własny numeru
Finanse - problemy - decyzje 2014. Cz. 2
Słowa kluczowe
Emisja papierów wartościowych, Akcje, Giełda papierów wartościowych, Finansowanie inwestycji, Inwestycje rzeczowe
Securities emission, Shares, Stock market, Investment financing, Real investments
Uwagi
summ.
Abstrakt
Niniejszy artykuł jest poświęcony analizie planowanych kierunków wykorzystania kapitału pozyskanego w drodze pierwszej publicznej emisji akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie przez polskie spółki przemysłowe w latach 2008-2013. Wobec faktu, iż przyjęty okres badawczy obejmuje pierwsze lata kryzysu finansowego, pojawia się pytanie o to, w jaki sposób spowolnienie gospodarcze wpłynęło na planowany sposób wykorzystania kapitału pozyskanego w drodze pierwszej publicznej emisji akcji. W literaturze przedmiotu wskazuje się cztery zasadnicze kierunki wykorzystania wpływów z emisji akcji, tj. finansowanie inwestycji rzeczowych, finansowanie inwestycji finansowych, finansowanie przyrostu aktywów obrotowych oraz zmniejszenie zadłużenia. Kierunki wydatkowania środków zdefiniowane w prospektach emisyjnych mogą być jednym z czynników decydujących o powodzeniu przeprowadzonej emisji, ale przede wszystkim są swego rodzaju barometrem nastrojów panujących wśród zarządów badanych spółek. Te natomiast mogą być kształtowane przez prognozy dotyczące koniunktury gospodarczej. Na podstawie wstępnych badań literaturowych przyjęto hipotezę, w której stwierdza się, że wraz z pogorszeniem koniunktury gospodarczej środki pozyskane dzięki pierwszej publicznej emisji akcji w mniejszym stopniu są wykorzystywane do finansowania rozwoju zewnętrznego, a w większym finansują wydatki związane z rozwojem organicznym. (fragment tekstu)

The subject of the paper is to analyze the goals within the Initial Public Offering (IPO) at Warsaw Stock Exchange. The analysis aims to determine the impact of the economic slowdown on the structure of planned expenditures from the resources gained through the first public share issuance. On the basis of the subject literature the hypothesis was assumed as follows: in the analyzed period the goals of shares issuance change, i.e., along with the economic downturn the financial resources are gained mainly to finance the organic development, to a lesser extent, however, they are used to finance mergers and acquisitions. The empirical research focused on analyzing the goals of shares issuance in prospectuses of 35 Polish industrial companies which in the analyzed period performed the first share issuance at WSE in Warsaw. The research findings allow to draw the conclusion that in the investigated period financing property investment and net working capital are the main directions for planning the use of resources from share issuance. One may also point at two years characterized by relatively high GDP dynamic, when a vast majority of resources was meant to finance the external development. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. de Albornoz B.G., Pope P.F.: The Determinants of the Going Public Decision: Evidence from the U.K. WP-AD 2004-22, http://www.ivie.es/downloads/docs/wpasad/ wpasad-2004-22.pdf.
  2. Kasprzak-Czelej A.: Giełdowy rynek akcji a gospodarka. Ujęcie funkcyjne. Difin, Warszawa 2012.
  3. Łukasik A.: Polityka pozyskania kapitału przez przedsiębiorstwa w warunkach rozwoju rynku finansowego. Wydawnictwo AE w Katowicach, Katowice 1998.
  4. Manikowski A., Tarapata Z.: Ocena projektów gospodarczych. Modele i metody. Część I. Difin, Warszawa 2001.
  5. Mayur M., Kumar M.: Determinants of Going-Public Decision in an Emerging Market: Evidence from India. "VIKALPA' 2013, Vol. 38, No. 1, January-March.
  6. Perepeczo A.: Fale fuzji i przejęć w latach 1990-2009 a kryzys finansowy. "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego" 2010, nr 646.
  7. Witryna internetowa Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, http://www.gpw.pl.
  8. Witryna internetowa Głównego Urzędu Statystycznego, http://www.stat.gov.pl.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-8611
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu