BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kietlińska Krystyna (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Rola fundacji korporacyjnych w realizacji społecznej odpowiedzialności biznesu
Corporate Foundations as a Form of Realization Corporate Social Responsibility
Źródło
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2014, nr 198, cz. 2, s. 97-108, tab., bibliogr. 12 poz.
Tytuł własny numeru
Finanse - problemy - decyzje 2014. Cz. 2
Słowa kluczowe
Społeczna odpowiedzialność biznesu, Fundacje, Organizacje pozarządowe, Wsparcie finansowe, Problemy społeczne
Corporate Social Responsibility (CSR), Foundation, Non-governmental organisation, Financial support, Social problems
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest próba oceny działań fundacji korporacyjnych w Polsce z punktu widzenia źródeł pochodzenia środków oraz kierunków ich wykorzystania. W Polsce problemy społecznej odpowiedzialności biznesu (Corporate Social Responsibility, CSR) są obecne od lat 90. XX wieku, jednak największy rozwój tych działań obserwuje się od początku XXI wieku, kiedy powstało Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Koncepcja ta kładzie nacisk na zrównoważenie działań związanych z realizacją celów ekonomicznych przedsiębiorstwa z działalnością społeczną. Rezultaty tych działań dotyczą relacji przedsiębiorstwa z pracownikami i ich rodzinami, organizacjami społecznymi, społecznością lokalną, a nawet z całym społeczeństwem. Jedną z form realizacji tych działań są fundacje korporacyjne. Są to fundacje, których założycielem jest firma lub kilka firm. Ich działalność skierowana jest na społeczną działalność i dotyczy zarówno pracowników przedsiębiorstwa, jak i podmiotów zewnętrznych. Rozważania oparte są na wynikach badań przeprowadzonych w 2012 roku przez Forum Darczyńców. W artykule przedstawione będą problemy podmiotowego i przedmiotowego zakresu działalności fundacji korporacyjnych oraz źródeł pochodzenia środków przeznaczonych na realizację celów społecznych polskich firm. (fragment tekstu)

The activity of the company is concentrate not only on the profits but also on certain social objectives thanks to which these profits wil be higher. Establishment of corporate foundations is one of the forms of implementing such goals. The aim of the study is to present and assess the activity of Corporate Foundations in Poland. The main subject of discussion focuses on the relationship between the company, foundation and the beneficiaries as well as on the sources of income and the directions of its spending. The analysis is based on the research condacted by the Donors Forum in 2012. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bugajska-Sporczyk D., Janson J.: Zakładamy fundację. Wydawnictwo Zrzeszenia Prawników Polskich, Warszawa 1996.
 2. Cannon T.: Corporate Responsibility. A Textbook on Business Ethics, Governance, Environment: Role and Responsibilities. Pitman Publishing, London 1994.
 3. Carroll A.B., Buchholtz A.K.: Business and Society: ethics and staheholder management. South-Western College Publishing, USA 2000.
 4. Finanse małego przedsiębiorstwa w teorii i praktyce zarządzania. Red. H. Zadora. C.H. Beck, Warszawa 2009.
 5. Fundacje korporacyjne w Polsce. Raport z badań. Forum Darczyńców. Oprac. J. Przewłocka, P. Adamiak. Stowarzyszenie Klon/Jawor, Warszawa 2012.
 6. Gorczyńska M.: Stabilność finansowa a zrównoważony rozwój przedsiębiorstwa. "Zarządzanie i Finanse. Journal of Management and Finance" 2013, Vol. 2, No. 2, Part 2.
 7. Oddziaływanie globalnego kryzysu finansowego. Perspektywa przedsiębiorstwa. Red. J. Błach, M. Gorczyńska, K. Mitręga-Niestrój, B. Puszer, M. Wieczorek-Kosmala, K. Znaniecka. CeDeWu, Warszawa 2012.
 8. Promoting a European Framework for Corporate Social Responsibility. Green Paper. European Commission 2001.
 9. Sudoł S.: Przedsiębiorstwo. Podstawy nauki o przedsiębiorstwie. Zarządzanie przedsiębiorstwem. PWE, Warszawa 2006.
 10. Stoner J.F., Freeman R.E., Gilbert D.R.: Kierowanie. PWE, Warszawa 2000.
 11. Ustawa o fundacjach. Dz.U. z 1984 r., nr 25.
 12. Ustawa o zmianie ustawy o fundacjach. Dz.U. z 1991 r., nr 25.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-8611
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu