BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Michno Sylwia
Tytuł
Negocjacje w międzykulturowym świecie biznesu
Źródło
Zeszyt Naukowy / Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie, 2012, nr 25, s. 114-128, tab., bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe
Negocjacje, Negocjacje międzynarodowe, Negocjacje w biznesie, Różnice kulturowe
Negotiations, International negotiations, Negotiations in business, Cultural differences
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem niniejszego artykułu jest ukazanie, iż świadomość istnienia różnic kulturowych oraz znajomość podstawowych zasad savoir vivre w biznesie międzynarodowym mają fundamentalne znaczenie w prowadzeniu negocjacji z partnerami wywodzącymi się z różnych środowisk kulturowych. Wiedza ta umożliwia bowiem prowadzenie negocjacji między kulturowych w sposób efektywny i zgodny z konwenansami biznesowymi przyjętymi, i cenionymi w danej kulturze. Znacząco ułatwia również przełamanie najtrudniejszych barier negocjacyjnych i stanowi najważniejszy etap w budowaniu trwałych relacji w wielokulturowym świecie biznesu. (abstrakt oryginalny)

The purpose of this article is to show that awareness of cultural differences and an understanding of the main rules of savoir vivre in international business has fundamental importance in negotiations with partners from different cultural backgrounds. This knowledge allows to negotiate in an efficient way in accordance to the business etiquette which is accepted and valued in a particular culture. Also it importantly helps to overcome the most difficult barriers of negotiations and it is the most important step in building lasting relationships in a multicultural world of business. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Axtell R. E., Powinności i tabu na całym świecie, cyt. za: Axtell R. E. (red.), Do's and Taboos Around the World. Parker Pen Company. A Benjamin Book, John Wiley & Sons, Inc., [w]: Stewart J., Mosty zamiast murów. Podręcznik komunikacji interpersonalnej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
 2. Best-Career-Match.com, Cross Cultural Communication, http://www. best-careermatch.com/cross-culmral-communication.html, 26.11.2010.
 3. Chryssides G. D., Kaler J. H., Etyka a umiędzynarodowienie biznesu, [w:] Chryssides G. D. (red.), Kaler J. H., tłum. Simbierowicz H., Wiankowska-Ładyka Z., Wprowadzenie do etyki biznesu. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999, cyt. za: Kietliński K., Religijne, historyczne i kulturowe uwarunkowania etyki biznesu, [w]: Kietliński K., Reyes V. M., Oleksyn T., Etyka w biznesie i zarządzaniu. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005.
 4. Ehrlich H. J., The social psychology of prejudice, New York, Wiley 1973, cyt. za: Mikulska J., Autostereotyp narodowy i tożsamość narodowa: związki. Stereotypy narodowe: perspektywa społeczno-kulturowa i psychologiczna, [w:] Domachowski W. (red.), Stereotypy i stereotypizacja. Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2007.
 5. Gesteland R. R., Różnice kulturowe a zachowania w biznesie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 6. Hilton D. J., Erb H.-R, Dermot M., Molian D. J., Social representations of history and attitudes to European unification in Britain, France and Germany, [w:] Breakwell G. (red.), Changing European identities: Social psychological analyses of social change, Butterworth - Heineman, Oxford 1996, cyt. za: Mikulska J., Autostereotyp narodowy i tożsamość narodowa: związki. Stereotypy narodowe: perspektywa społeczno-kulturowa i psychologiczna, [w:] Domachowski W. (red.), Stereotypy i stereotypizacja, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2007.
 7. Hofstede G., Hofstede G.J., Kultury i organizacje. Zaprogramowanie umysłu, PWE, Warszawa 2007.
 8. Kendlik M., Negocjacje międzynarodowe, Difin, Warszawa 2009.
 9. Kowalczyk M., Etykieta w biznesie międzynarodowym, cz. I. Biznesmen z klasą, "Kosmetyki i Biznes" 2006, nr 4.
 10. Lewis R., Gates M., Leading across Cultures, "HR Director" 2006, nr 31. CrossCulture.com, http://www.crossculture.com/publications/articles/, dostęp: 26.11.2010.
 11. Macrae N. C, Stangor Ch., Hewstone M., Stereotypy i uprzedzenia. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 1999, cyt. za: Szopski M., Komunikowanie międzykulturowe, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna, Warszawa 2005.
 12. McFarlin D. B., Sweeney P. D., International Management. Strategie Opportunities and Cultural Challenges, Houghton Mifflin Company, Boston and New York 2006, cyt. za: M. Rozkwitalska, Zarządzanie międzynarodowe, Wydawnictwo Difm, Warszawa 2007.
 13. McIntyreA., Lyons A., ClarkA., KashimaY., The microgenesis of culture: Serial reproduction as an experimental simulation of cultural dynamics, [w:] M. Schaller, C. Crandall (red.), The psychological foundations of culture, Hillsdale, N.Y Erlbaum 2004, cyt. za: Mikulska J., Autostereotyp narodowy i tożsamość narodowa: Związki. Stereotypy narodowe: perspektywa społeczno-kulturowa i psychologiczna, [w:] Domachowski W. (red.), Stereotypy i stereotypizacja, Wydawnictwo Naukowe U AM, Poznań 2007.
 14. Nęcki Z., Negocjacje w biznesie, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1997.
 15. Olivier D., Jak skutecznie negocjować, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2004.
 16. Robinson D., Etykieta w biznesie, tłum. Kloc-Konkołowicz J., WSiP, Warszawa 2000.
 17. Rozkwitalska M., Różnorodność jako wartość kultury organizacyjnej na przykładzie pięciu największych korporacji transnarodowych świata. "Organizacja i Kierowanie" 2007, nr 2(128), Komitet Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2007.
 18. Salacuse J.W, Negocjacje na rynkach międzynarodowych, PWE, Warszawa 1994.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1897-659X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu