BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Warczok Tomasz
Tytuł
Władza sieciowa i jej efekty społeczne
Źródło
Zeszyt Naukowy / Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie, 2012, nr 25, s. 155-171, bibliogr. 25 poz.
Słowa kluczowe
Organizacje gospodarcze, Gospodarka sieciowa, Władza
Economic organizations, Network economy, Power
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł prezentuje logikę funkcjonowania nowej formy władzy społecznej, zwanej sieciową. Analiza przeprowadzona została na dwóch poziomach - makro-struktralnym, odnoszącym się do układów globalnych, ponadnarodowych oraz mezzo- i mikrostrukturałnym, dotyczącym działalności współczesnych " elastycznych " organizacji gospodarczych. Poziom globalny władzy zrekonstruowany został na podstawie syntezy teorii " społeczeństwa sieciowego " Manuela Castellsa oraz koncepcji przemocy symbolicznej Pierre 'a Bourdieu. Konkretne, społeczne efekty tej władzy oraz nierówności konstytuowane w oparciu o strukturę sieciową ukazano dzięki zestawieniu dwóch form organizacyjnych: wczesnonowoczesnej pionowej biurokracji oraz współczesnej, płaskiej organizacji postfordystycznej. (abstrakt oryginalny)

The article presents the logic of a new social phenomenon, called network power. The analysis was done on two levels, on one hand, macro-structural, concerning global, supranational systems and, on the other hand, mezzo and micro-structural, that is the functioning of contemporary "flexible" organizations. The global level was reconstructed on the basis of Manuel Castells'theory of network society and Pierre Bourdieu 's concept of symbolic violence. Thanks to the comparing of the modern vertical bureaucracy and the current, flat post-fordist organization, social effects of the new power were characterized in detail. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Arsenualt A., Castells M., Conquering the Minds, Conquering Iraq. The social production of misinformation in the United States - a case study, "Information, Communication and Society" 2006, Vol. 9, Nr 3.
 2. Bauman Z., Płynna nowoczesność, przeł. T. Kunz, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2006.
 3. Bauman Z., Życie na przemiał, przeł. T. Kunz, Wydawnictwo Literackie, Warszawa 2004.
 4. Bourdieu P., Acts of Resistance, The New Press, New York 1998.
 5. BourdieuP, Homo Academicus, Stanford University Press, Stanford 1998.
 6. Bourdieu P., Practical Reason. On the Theory of Action, Stanford University Press, Stanford 1998.
 7. Bourdieu P., Sociology in Question, Sage, London-Thousand Oaks-New Dehli 1993.
 8. Castells M., End of Millennium, Blackwell, Oxford 1998;
 9. Castells M., Materials for an Exploratory Theory of the Network Society, "The British Journal of Sociology" 2000, vol. 51, nr 1.
 10. Castells M., Społeczeństwo sieci, przeł. M. Marody i in., PWN, Warszawa 2007.
 11. Champagne P., "Making the People Speak": On the Social Uses of and Reactions to Public Opinion Polls, [w:] Wacquant L.J.D. (red.), Pierre Bourdieu and Democratic Politics. The Mystery of Ministry, Polity Press, Cambridge 2005.
 12. Couldry N., Media Meta-Capital: Extending the Range of Bourdieu 's Field Theoiy, "Theory and Society" 2003, Vol. 32, Nr 5/6.
 13. Foucualt M., Nadzorować i karać. Narodziny więzienia, przeł. T. Komendant, Fundacja Aletheia, Warszawa 1998.
 14. Krzysztofek K., Szczepański M.S., Zrozumieć rozwój. Od społeczeństw tradycyjnych do informacyjnych, Wydawnictwo US, Katowice 2002.
 15. Lash S., Risk Culture [w:] Adam B., Beck U., Loon J.V., (red.), The Risk Society and Beyond, Sage, London 2000.
 16. Obywatele Europy i jej przyszłość. Badanie jakościowe wśród obywateli 25 państw członkowskich. Raport ogólny, Komisja Europejska. Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji, Eurobarometer, Maj 2006, s. 8, www1.ukie.gov.pl. (na dzień 20 maja 2012).
 17. Ohmae K., The End of the Nation State, [w:] Lechner F.J., Boli J. (red.), The Globalization Reader, Blackwell Oxford 2000.
 18. Powell W., Neither Market nor Hierarchy: Networks Forms of Organization, "Research in Organizational Behavior" 1990, vol. 12.
 19. Sassen S., Territory, Authority, Rights: From Medieval to Global Assemblages, Princeton University Press, Princeton 2006.
 20. Sennett R., Korozja charakteru. Osobiste konseliwencje pracy w nowym kapitalizmie, przeł. J. Dzierzgowski, Ł. Mikołajewski, Muza, Warszawa 2006
 21. Sennett R., How work destroys social inclusion, "New Statesman", z dn. 31.05.1999, http://www.newstatesman.com/199905310022 (na dzień 20 maja 2012).
 22. Sennett R., The Culture of the New Capitalism, Yale University Press, New Haven, London 2006.
 23. Staniszkis J., Władza globalizacji, Scholar, Warszawa 2003.
 24. Urry J., Globalne układy złożone, [w:] Jacyno M., Jawłowska A., Kempny M. (red.), Kultura w czasach globalizacji, IFiS PAN, Warszawa 2004.
 25. Weber M., Gospodarka i społeczeństwo. Zarys socjologii rozumiejącej, przeł. D. Lachowska, PWN, Warszawa 2002.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1897-659X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu