BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Znańska-Kozłowska Katarzyna
Tytuł
Dyskryminacja kobiet na rynku pracy
Źródło
Zeszyt Naukowy / Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie, 2012, nr 25, s. 172-185, tab., bibliogr. 22 poz.
Słowa kluczowe
Rynek pracy, Dyskryminacja kobiet, Zatrudnienie kobiet
Labour market, Women's discrimination, Women employment
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Sytuacja kobiet na rynku jest zdecydowanie gorsza niż mężczyzn. Jest im trudniej znaleźć pracę, zatrudnienie odpowiednie do swoich wysokich kwalifikacji. Są postrzegane jako pracownicy "gorszej kategorii". Mniej zarabiają, napotykają na problemy tzw. szklanego sufitu. Bezrobocie kobiet jest wyższe niż mężczyzn; po urlopach macierzyńskich trudno jest im odnaleźć się na tynku pracy. W polskim prawie ustawa zabrania form dyskryminowania pracowników, jednak w przypadku kobiet, przejawy dyskryminacji są stosowane często. (abstrakt oryginalny)

The situation of women is definitely worse on market than men. It is harder to find work in accordance with their high qualifications. They are perceived as work staff of a "worse category ". They earn less, they meet problems called "glass ceiling". Unemployment of women is higher than among men. The recovery after maternity leaves them inferior on professional market. Polish law forbids various forms of discrimination of the staff, but in case of professional groups - women discrimination can be often found. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Buczyńska T., Makroekonomia, Wydawnictwo Szkolne PWN, Warszawa-Łódź2003.
 2. Cacko M. (opr.), Kwartalna informacja o aktywności ekonomicznej ludności, IV kwartał 2009, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2009.
 3. Dach Z. (red.), Rynek pracy w Polsce. Aspekty ekonomiczno-społeczne, Wyd. UE w Krakowie, Kraków 2008.
 4. Diagnoza sytuacji kobiet na rynku pracy w Polsce, ASM Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o., Kutno 2006.
 5. Dijkstra A.G., Plantega J., Ekonomia i płeć. Pozycja zawodowa kobiet w Unii Europejskiej, GWP, Gdańsk 2003.
 6. Gawrycka M., Wasilczuk J., Zwiech P., Szklany sufit i ruchome schody - kobiety na rynku pracy, CeDeWu.pl, Warszawa 2010.
 7. Kopalinski W., Słownik wyrazów obcych i obcojęzycznych z almanachem, PWN, Warszawa 1998.
 8. Kozak S., Patologie w środowisku pracy. Zapobieganie i leczenie, Difin, Warszawa 2009.
 9. Kurzynowski A. (red.), Sytuacja społeczno-zawodowa bezrobotnych kobiet, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2001.
 10. Lewicka D., Zarządzanie kapitałem ludzkim w polskich przedsiębiorstwach, WP PWN, Warszawa 2010.
 11. Pocztowski A. (red.), Praca i zarządzanie kapitałem ludzkim w perspektywie europejskiej, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005.
 12. Siany K., Struzik J., Wojnicka K. (red.), Gender w społeczeństwie polskim, NOMOS, Kraków 2011.
 13. Walczak R., Obraz siebie u kobiet długotrwale bezrobotnych, TNKUL, Lublin 2000.
 14. Wziątek-Staśko A., Diversity Management - narzędzie skutecznego motywowania, Difin, Warszawa 1998.
 15. Magazyn "Kariera", nr 2/2011
 16. http://analizy.mpips.gov.pl/index.php/komunikaty-topmenu-49/63-row- no-kobiet-i-mczyzn.html
 17. http://las.polskieradio.pl/bezrobocie/artylcul 161375.html
 18. http://praca.gazetaprawna.pl/arty lculy/493460,kobiety_na_rynku__pracy_mniejsze_zarobki_czestsze bezrobocie.html
 19. www.polsldemalzenstwo.org/opowiadania/polki-a-matki.html
 20. http://pomoce.republika.pl/praca.htm
 21. http://www.erodzina.com/index.php?id=75,1854,0,0,1,0
 22. http: //obywatelki .p 1/Communi ty/B 1 og. aspx?B logEntry Id=25682
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1897-659X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu