BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Melnarowicz Jarosław (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Aktywność funduszy private equity na polskim rynku kontroli przedsiębiorstw
Private Equity Funds of the Polish Market of Corporate Audit
Źródło
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, 2011, z. 110, s. 161-174, wykr., tab., bibliogr. 25 poz.
Słowa kluczowe
Private equity, Fundusze private equity
Private equity, Private equity funds
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Przedstawione w niniejszym artykule rozważania miały na celu wskazać specyficzną rolę funduszy private equity jako uczestników rynku kontroli przedsiębiorstw. Fundusze te poprzez swoje cele i zadania sprawują bardzo istotną funkcję w kreowaniu wartości i rozwoju przedsiębiorstw, a małym i średnim przedsiębiorstwom mogą pomóc w dostępie do nowych źródeł kapitału. Dzięki akceptacji wyższego poziomu ryzyka mogą być szczególnie pomocne w fazie startu przedsiębiorstwa oraz w fazie jego wczesnego rozwoju. Opisana tu rola funduszy private equity oraz główne korzyści powinny stanowić podstawę w dalszych rozważaniach na temat wykorzystania tego potencjału uczestników rynku kontroli przedsiębiorstw w walce o lepszą pozycję konkurencyjną. (abstrakt autora)

The article tries to present private equity funds as participants of the market of corporate audit. It gives definitions of the market itself and points to its major participants. The main part of the article shows the idea of private equity funds and their kinds depending on the engagement in a given company, and through benefits and defects it points to the role of this group of participants of the market of corporate audit in the company growth. A short review of Polish private equity funds after Poland's EU accession sums up those deliberations. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. EVCA Yearbook 2006, 2007, 2008.
 2. Lewandowski M., Fuzje i przejęcia jako metody wzrostu przedsiębiorstw, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 1998.
 3. Panfil M., Fundusze Private Equity - wpływ na wartość spółki, wyd. Difin, Warszawa 2005.
 4. Romanowska M., Planowanie strategiczne w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 2005.
 5. Sobańska K., Sieradzan P., Inwestycje Private Equity/Venture Capital, wyd. Key Text 2004.
 6. Urbańczyk E. (red.), Strategie wzrostu wartości przedsiębiorstwa. Teoria i praktyka gospodarcza, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2004.
 7. Zarzecki D. (red.), Czas na pieniądz. Zarządzanie finansami. Inwestycje i wycena przedsiębiorstw, t. II, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2006.
 8. Annual Survey of Pan-European Private Equity &Venture Capital Activity. EVCA Yearbook 2006.
 9. Cao J., Lerner J., The Performance of Reverse Leveraged Buyouts, October 2006, NBER Working Paper Series, Vol. w12626.
 10. Central and Eastern Europe Statistics 2007, EVCA 2008.
 11. EVCA Press Release, Private Equity supports for thousands European com panies in 2009, Geneva 10 march 2010.
 12. EVCA, Zaventem, Belgium 2002.
 13. Kiechel III W., Dłuższy horyzont funduszy private equity, Harvard Business Review Polska, październik 2007 r.
 14. Lorenz T., Venture Capital Today, A practice guide to the venture capital market, New York-London 1989.
 15. Mazurek J., główny analityk, Dom Inwestycyjny Investors.
 16. Millward Brown SMG/KRC.
 17. Nathuis K., Adding Value to Investment, Entrepreneurship Education Course, Module 7.
 18. Rocznik Polskiego Stowarzyszenia Inwestorów Kapitałowych (PSIK) za 2004 r.
 19. Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2007 roku, wyd. NBP, Warszawa listopad 2008 r.
 20. Tamowicz P., Fundusze inwestycyjne typu venture capital, "Transformacja Gospodarki", 60/1995, IBnGR, Gdańsk 1995.
 21. www.ppea.org.pl
 22. www.evca.eu
 23. www.perepanalytics.eu
 24. http://di.investors.pl/
 25. http://search.ebscohost.com
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1234-8872
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu