BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Krajewska Anna (Uniwersytet Łódzki), Krajewski Stefan (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Koszty pracy w Polsce - mity i fakty
Labour Costs in Poland - Myths and Facts
Źródło
Annales : etyka w życiu gospodarczym, 2006, vol. 9, nr 1, s. 173-186
Annales. Ethics in Economic Life
Słowa kluczowe
Koszty pracy, Porównania międzynarodowe, Analiza danych
Labour costs, International comparisons, Data analysis
Uwagi
summ.
Abstrakt
Od początku transformacji polskiej gospodarki funkcjonuje wiele opinii o kosztach pracy, często nie znajdujących pokrycia w rzeczywistości. Opinie te są ponadto sprzeczne. Niski poziom płac jest traktowany jako czynnik zwiększający konkurencyjność gospodarki i wysuwany jako ważny argument świadczący o atrakcyjności Polski dla inwestorów zagranicznych. Z drugiej zaś strony, zwłaszcza w gronie przedsiębiorców i w ich organizacjach dużo mówi się o wysokich kosztach pracy w Polsce jako przyczynie bezrobocia i rozwoju szarej strefy. Celem artykułu jest "zderzenie" tych obiegowych opinii z danymi statystycznymi dotyczącymi Polski i nowych członków Unii Europejskiej oraz krajów "starej" Unii Europejskiej. Bazę statystyczną stanowią publikacje OECD, Eurostatu i GUS oraz raport Banku Światowego dotyczący konkurencyjności polskiej gospodarki. (fragment tekstu)

Since the beginning of the transition of Polish economy, there have been a lot of opinions about labour costs which not only distort the facts but also prove mutually contradictory. It is quite often that low salaries are quoted as a significant argument for making foreign investors attracted to Poland. On the other hand, it is commonly believed that high labour costs lead to unemployment and the development of black economy. The paper aims at clashing these common views with statistic data relating to Poland, some economies in transition as well as a number of members of "old" European Union. The following issues come under scrutiny: The value of the argument in favour of a cheap labour force being conducive for treating Poland as an attractive location of investment seems to be diminishing. Opinions about high labour costs (based on high the social security contributions and high tax rates) are often voiced without reference to other countries, including the Baltic states, the Czech Republic and Hungary. The argument that high labour costs result in an increase in black economy becomes no longer valid when confronted with the comparisons made between the "old" European Union and the new members. The hypothesis that high labour costs contribute to inflation, hamper development of investment and lead to a rise in unemployment is barely justified because of the lower (as compared with other countries) growth of real wages than the growth of labour productivity. The fears that a cheap and well-qualified workforce will massively flow to Western Europe have proved unjustified (at the same time, Poland has been experiencing a considerable influx of a cheap workforce from the East and as well as an inflow of highly-skilled professionals from the Western countries). It is commonly believed that employer-sponsored social benefits, which are a significant part of labour costs, are being limited as a result of Poland's transition to market-oriented economy. However, that view is not definitely confirmed by a body of empirical research carried out by a number of teams. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Polska - Zbieżność z Europą - Konieczność wzrostu wydajności. Ocena klimatu inwestycyjnego, Projekt raportu, Bank Światowy, Warszawa, 10 maja 2004 r.
 2. F. Schneider, The Size and Development of the Shadow Economies and Shadow Economy Labour Force of 22 Transition and 21 OECD Countries: What Do We Really Know? referat na konferencję: Unofficial Activities in Transition Countries: Ten Years of Experience, Institute za Jarne Financije, Zagreb, 18-19.10.2000.
 3. Zmniejszanie różnic w poziomie rozwoju Polski wobec Unii Europejskiej, Rządowe Centrum Studiów Strategicznych, Warszawa, kwiecień 2005, s. 45.
 4. Mały Rocznik Statystyczny Polski 2004, GUS, Warszawa 2004, s. 375.
 5. Biuletyn Statystyczny, GUS, Warszawa 2005, nr 4, s. 45.
 6. Z. Morecka (red.), Skutki likwidacji i ograniczenia działalności socjalnej i kulturalnej zakładów pracy, IPiSS, Warszawa 1999, s. 63.
 7. A. Krajewska, Czy rzeczywiście likwidacja i ograniczenie?, [w:] Z. Morecka (red.), Skutki likwidacji i ograniczenia działalności socjalnej i kulturalnej zakładów pracy, IPiSS, Warszawa 1999, s. 68.
 8. S. Krajewski, Efekty ekonomiczne udziału kapitału zagranicznego w procesie prywatyzacji przedsiębiorstw, [w:] M. Jarosz (red.), Kapitał zagraniczny w prywatyzacji, ISP PAN, Warszawa 1996, s. 137.
 9. J. Pawlicki, Komisja Europejska o rozszerzeniu UE i rynku pracy, "Gazeta Wyborcza", 19 maja 2005.
 10. M. Boni, Wpływ wejścia Polski do Unii Europejskiej na sytuacje na rynku pracy, [w:] Polska w Unii europejskiej. Doświadczenia pierwszego roku członkostwa, UKIE, Warszawa 2005, s. 188.
 11. J. Bielecki, Z kraju emigrantów Polska przekształca się w cel wyjazdów zarobkowych, "Rzeczpospolita", 12-13 marca 2005.
 12. Report on the Implementation of the Broad Economic Policy Guidelines, "European Economy. Report on Studies" 2000, no. 1.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-2226
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu