BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Antonowicz Mirosław (Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie), Zielaśkiewicz Henryk
Tytuł
Zarys problematyki kształtowania wartości dla klienta w transporcie intermodalnym
Customer's Value Creation in Intermodal Transport
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki, 2013, nr 21, s. 7-20, rys., bibliogr. 13 poz.
Tytuł własny numeru
Europejska przestrzeń transportu. Usługi i procesy
Słowa kluczowe
Transport intermodalny, Wartość klienta
Intermodal transport, Customer value
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest wstępne zarysowanie problematyki tworzenia wartości dla klienta w transporcie intermodalnym i osadzenie jej na podbudowie teoretycznej rozumienia wartości dla klienta, proponowanej przez marketing. Powyższa tematyka wymaga dalszych badań w aspekcie czynników kształtujących wartość dla klienta, jak i ich wpływu na wzrost przewozów transportem intermodalnym.(fragment tekstu)

The concept of social marketing means the application of marketing principles and techniques to influence the target group to voluntarily accept a particular behavior by either rejecting, modifying or abandoning it for the good of the individuals, groups or society as a whole. The goal is to improve the quality of life, for instance by influencing the decision makers to choose environmental friendly transport offers. Intermodal transport as a technology can give measurable effects to both social benefits and the economy. Solutions for the development of intermodal transport include marketing ideas related to the importance of proper relations between: logistic operators and the customer. Among the key challenges for transport is "The need to build partnerships between the intermodal operator and its customer - if they happen they are of significant value for both parties". Transport users' decisions are made on the basis of the 3A concept: availability, acceptance and awareness. Most of today's transport businesses (including intermodal) is networked and therefore relies heavily on partner relationships with other companies. According to Armstrong and Kotler, they indicate a perfect understanding of the value chain of service - profit. This is consistent with Doyle's thesis which claims that it is beneficial to build long-lasting relationships with customers. It results in a trust and loyalty of customers who, consequently, always use the services of the company. Ultimate goal of the intermodal transport is problem solving of a customer (interoperability, logistics, trading, documentation etc.) connected with the movement of a particular product from point A to point B. Therefore, effectively solving customer problems that create value for a permanent customer base for the combined transport operator.(author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Amstrong G., Kotler Ph., Marketing, Oficyna Wolters Kluwer, Warszawa 2012.
 2. Brillmam J., Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa 2002.
 3. Christopher M., Peck H., Logistyka marketingowa, PWE, Warszawa 2003.
 4. Doyle P., Marketing wartości, Felberg, Warszawa 2003.
 5. Dobiegała-Korona B., Strategie innowacji w budowie kapitału klienta, w: Zarządzanie wartością klienta - pomiar i strategie, red. B. Dobiegała-Korona, T. Doligalski, POLTEXT, Warszawa 2010.
 6. Garbarski L., Marketing - koncepcja skutecznych działań, PWE, Warszawa 2011.
 7. Kotler Ph, Marketing, REBIS 2005.
 8. Krzepicka A., Wartość dodana w marketingu relacji, w: Zarządzanie wartością klienta - pomiar i strategie, red B. Dobiegała-Korona, T. Doligalski, POLTEXT, Warszawa 2010.
 9. Laskowska-Rutkowska A., Kreowanie wartości dla klienta w łańcuchu dostaw, w: Zarzą- dzanie wartością klienta - pomiar istrategie, red. B. Dobiegała-Korona, T. Doligalski, POLTEXT, Warszawa 2010.
 10. Rail Liberalization Indeks 2011, IBM Deutschland GmbH in collaboration with prof. dr. Ch. Kirchner, Humbold - University Berlin, Brussels 2011.
 11. Raport Urzędu Transportu Kolejowego na temat przewozów intermodalnych, maj 2012.
 12. Rudawska E., Znaczenie relacji z klientami w procesie kształtowania wartości przedsiębiorstwa, WN US, Szczecin 2008.
 13. Załoga E., Strategie rynkowe kolei wobec zmian w preferencjach klientów, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 1998.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1644-275X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu