BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Smereczyńska Maria (Polska Federacja Stowarzyszeń Rodzin Katolickich)
Tytuł
Rodzina a polityka społeczno-gospodarcza państwa
Family and the Socio-Economic Policy of the State
Źródło
Annales : etyka w życiu gospodarczym, 2006, vol. 9, nr 1, s. 187-195
Annales. Ethics in Economic Life
Słowa kluczowe
Rodzina, Polityka rodzinna, Katolicka nauka społeczna
Family, Family policy, Catholic social teaching
Uwagi
summ.
Abstrakt
Przedstawiany referat stanowi swojego rodzaju rozważanie dotyczące roli rodziny w społeczno-gospodarczej polityce państwa, w odpowiedzi na nasze nie najlepsze doświadczenia w tym zakresie z czasu transformacji. Jest również próbą zwrócenia uwagi na zasady, które powinny wyznaczać kształt tworzonych programów, zarówno w polityce gospodarczej, jak i społecznej państwa. A także na naukowe osiągnięcia ekonomistów, którzy jednoznacznie wskazują na szczególną rolę rodziny, stanowiącą o dobrobycie i trwałym rozwoju gospodarczym państw i narodów. (fragment tekstu)

The paper, based on the Church's Social Teaching and the successes of the international economy is a reflection on the role of the family in functioning and developing of the country, and on the rules of socio-economic policy of the state. The first part is a summarized description of the state of people's consciousness in regard to the state, its organization, its functioning and the place of the family in the state's life. Next there is a description of basic rules for construction of the socio-economy policy proposed by the Church's Social Teaching. These are: personalism, the rule of 'common good', the rules of subsidiarity and solidarity. They form the base of any programs for creating good conditions for the nation's socio-economic development. A well-educated and well-mannered person, called 'human capital', makes a basic condition for the socioeconomic development of the state. It is the family that guarantees the best place for education and upbringing of its children. That was proofed by a wide range of studies of the economists around the world. The paper describes the role of the family in planning a socio-economic policy. There is a difference between a pro-family policy and a social one. Every economic policy has to recognize the fact that the family is the most important factor in developing programs of the country. Thus, only a happy family, which is able to ensure appropriate living conditions, can produce well-educated citizens, which is crucial for a well-conditioned country. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Jan Paweł II, Encyklika Sollicitudo rei socialis, p. 15.
  2. Jan Paweł II, Encyklika Centesimu annus, p. 34.
  3. J. Mazur, Katolicka nauka społeczna, [w:] A. Zwoliński (red.), Encyklopedia nauczania społecznego Jana Pawła II, POLWEN, Radom 2003, s. 227.
  4. Jan Paweł II, encyklika Sollicitudo rei socialis, p. 38, 39.
  5. Katechizm Kościoła Katolickiego, p. 1883-1885.
  6. Jan Paweł II, encyklika Laborem exercens, p. 8.
  7. G. Becker, Znaczenie kapitału ludzkiego, "Społeczeństwo" 1997, nr 1-2, s. 51.
  8. J-D. Lecaillon, Rodzina źródłem dobrobytu, Fundacja dla Rodziny, Warszawa 2001.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-2226
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu