BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kisielnicki Jerzy (Uniwersytet Warszawski), Ochinowski Tomasz (Uniwersytet Warszawski)
Tytuł
Etyka w organizacjach wirtualnych i tradycyjnych
Ethics in a Virtual Organization and Traditional Ones
Źródło
Annales : etyka w życiu gospodarczym, 2006, vol. 9, nr 1, s. 197-207
Annales. Ethics in Economic Life
Słowa kluczowe
Etyka, Przedsiębiorstwo wirtualne, Zarządzanie wiedzą
Ethics, Virtual enterprise, Knowledge management
Uwagi
summ.
Abstrakt
W niniejszym artykule stawiamy sobie trzy cele. Po pierwsze, zwracamy uwagę na wybrane problemy etyczne, które wiążą się z rozwojem organizacji wirtualnych. Po drugie, staramy się pokazać, iż rozwój ten skłania do przemyślenia na nowo niektórych kwestii z zakresu etyki w organizacjach tradycyjnych. Po trzecie, chcemy zaprosić czytelników do dyskusji nad naszymi przypuszczeniami, bo wyłącznie dyskusyjny, wstępny jest charakter formułowanych przez nas tez. (fragment tekstu)

The paper presents a proposal for how to specify ethical issues in a virtual organization in comparison with traditional ones. The results of pilot studies on Polish students' and staff members' opinions about virtual organizations are discussed. The problem of virtual organization's credibility emerges as the main ethical issue. Authors propose the conception of "corporate cultedness" as a framework for ethics in both virtual and traditional organizations. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. R.W. Griffin, Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa 1996.
 2. T.M. Garret, R.J. Klonoski, Business Ethic, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, NY 1986.
 3. E. Strenberg, Just Business: Business Ethics in Action, Oxford University Press, Oxford, NY 2000.
 4. J. Kisielnicki, Wirtualizacja jako szansa dla transformacji dla MŚP w warunkach globalizacji i rozwoju Technologii Informacyjnej, "Transformacje" 2002, listopad, s. 186-194.
 5. J. Brzeziński, Zasady statystycznego opracowania danych w psychologii klinicznej, [w:] B. Waligóra (red.), Elementy psychologii klinicznej, WN UAM, Poznań 1985, s. 107-160.
 6. J. Micklethwait, A. Wooldridge, Szamani zarządzania, Zysk i S-ka, Poznań 2000.
 7. H. Ramo, Moments of Trust: Temporal and Spatial Factors of Trust in Organizations, "Journal of Managerial Psychology" 2004, vol. 19, Iss. 8, s. 760.
 8. D. Arnott, Corporate Cults: the Insidious Lure of the All-Consuming Organization, AMACOM, NY 2000.
 9. P.G. Zimbardo, C.F. Hartley, Cults Go to High Schools: A Theoretical and Empirical Analysis of the Initial Stage in the Recruitment Process, "Cultis Studies Journal" 1985, nr 2, s. 91-147.
 10. T. Ochinowski, W. Grzywacz, Organizacje "inteligentne inaczej". Zjawisko kultu korporacyjnego w firmach działających na terenie Polski, [w:] W. M. Grudzewski, J. Merski (red.), Zarządzanie wiedzą istotą współczesnych organizacji inteligentnych, Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Warszawie, Warszawa 2004, s. 139-152.
 11. T. Ochinowski, Innowacyjność au rebours, czyli "pranie mózgu" redivivus, w druku, w pracy zbiorowej.
 12. M. Csikszentmihalyi, Good Business. Leadership, Flow and the Making of Meaning, VIKING, NY 2003.
 13. R. Krawczyk, Wspólnota nie tylko wirtualna. Internet po śmierci Papieża, "Tygodnik Powszechny" 2005, nr 16, s. 12.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-2226
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu