BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bylok Felicjan (Politechnika Częstochowska)
Tytuł
Przemiany społecznego znaczenia konsumpcji we współczesnym społeczeństwie
Changes of the Social Notion of Consumption in the Present-day Society
Źródło
Annales : etyka w życiu gospodarczym, 2006, vol. 9, nr 1, s. 209-218
Annales. Ethics in Economic Life
Słowa kluczowe
Konsumpcja, Wzorce konsumpcji, Funkcje konsumpcji, Poglądy ekonomiczne
Consumption, Consumption patterns, Consumption functions, Economic views
Uwagi
summ.
Abstrakt
Konsumpcja we współczesnym społeczeństwie jest ważnym procesem społecznym wynikającym z określonej formy stosunków społecznych. Większość opracowań naukowych dotyczących konsumpcji zwraca uwagę na stronę ekonomiczną stosunków społecznych, pomijając aspekty społeczne i kulturowe. Takie podejście badawcze nie pozwala w pełni odkryć wszystkich prawidłowości występujących w sferze konsumpcji. Nie jest ona bowiem tylko zjawiskiem ekonomicznym, lecz również socjologicznym. Wymiar socjologiczny pozwala widzieć konsumpcje jako proces osadzony w społecznym kontekście, który wynika z dwóch przesłanek: 1) powstaje ona w wyniku społecznego formowania - zauważmy że zachowania konsumpcyjne i wzory konsumpcji ukształtowane zostały poprzez wpływ społecznych warunków. Specyficzne wzory konsumpcji i style życia są postrzegane jako ukształtowane formy pochodne od określonych warunków społeczno-kulturowych i systemów wartości. 2) nastawienia konsumpcji mają charakter społeczny - zachowania konsumpcyjne, jako pojedyncze zdarzenia są w znacznej części ukierunkowane na reakcję prawdziwą lub wyobrażeniową innych osób. Można powiedzieć, że nasze zachowania konsumpcyjne są komparatywnie i normatywnie zorientowane na inną osobę lub grupę społeczną. (fragment tekstu)

The paper discusses the role of sociology in defining the notion of consumption in the present-day society. The author underlines the social character of consumption, resulting from its cultural, social and political context, and he develops the thesis of consumption placement in social framework conditions. He describes the changes of the notion of consumption from the historical perspective. The author mostly focuses on micro- and macrosocial functions of consumption in the developed industrial societies. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. G. Wiswede, Konsumsoziologie, - Eine vergessene Disziplin, [w:] D. Rosenkranz (red.), Konsum: soziologische, ökonomische und psychologische Perspektiven, Verlag Leske+Budrich, Opladen 2000, s. 25.
 2. M. Krajewski, Konsumpcja i współczesność. Współczesność pewnej perspektywie rozumienia świata społecznego, "Kultura i Społeczeństwo" 1997, nr 3, s. 7.
 3. G. Simmel, Filozofia pieniądza, Wyd. Fundacji Humaniora, Poznań 1997, s. 428-438.
 4. M. Weber, Protestancka etyka a duch kapitalizmu, Wyd. TEST, Lublin 1994, s. 31-61.
 5. M. Weber, Szkice z socjologii religii, Książka i Wiedza, Warszawa 1984, s. 101.
 6. J.A. Schumpeter, Kapitalismus, Sozialismus und Demokratie, Verlag Francke, Berno 1950.
 7. Z. Bauman, Globalizacja, PIW, Warszawa 2000, s. 95.
 8. Cz. Bywalec, L. Rudnicki, Podstawy ekonomiki konsumpcji, Wyd. AE w Krakowie, Kraków 1999, s. 63.
 9. J. Szczepański, Konsumpcja a rozwój człowieka. Wstęp do antropologicznej teorii konsumpcji, PWE, Warszawa 1981, s. 198 -213.
 10. H.W. Opaschowski, Freizeit, Konsum und Lebensstil, [w:] Szallies R., Wiswede G. (red.), Wertwandel und Konsum, Verlag Moderne Industrie, Landsberg am Lech 1990, s. 111-133.
 11. R.W. Beck, K.D. Bahn, R.N. Mager, Development Recognition of Consumption Symbolism, "Journal of Consumer Research" 1992, No. 9, cyt. za M. Krajewski, Konsumpcja i współczesność. Współczesność pewnej perspektywie rozumienia świata społecznego, "Kultura i Społeczeństwo" 1997, nr 3, s. 19-30.
 12. F. van Raaij, Konsumpcja postmodernistyczna, [w:] M. Lambkin M.G. Foxall, F. van Raaij, B. Heilbrunn (red.), Zachowania konsumenta. Koncepcje i badania europejskie, PWN, Warszawa 2001, s. 339.
 13. J. Brewer, Was können wir aus der Geschichte der frühen Neuzeit für die moderne Konsumgeschichte lernen? [w:] Siegrist H., Kaelble H., Kock J. (red.), Europäische Konsumgeschichte, Verlag Campus, Frankfurt / M. 1998, s. 51-74.
 14. A. Burghard, Allgemeine Wirtschaftssoziologie, Verlag Dokumentation, Pullach bei München 1974, s. 171.
 15. P. Bourdieu, Die feinen Unterscheide: Kritik der gesellschaftlichen Urteilskraft, 3 Auf., Verlag Suhrkamp -Taschenbuch Wissenschaft, Frankfurt /M. 1982.
 16. S.M. Lipset, H.L.A. Zetterberg, A Theory of Social Mobility. International Sociological Association, [w:] International Sociological Association (red.), Transactions of the Third World Congress of Sociology, Hereford Press, London 1956, s. 155-177.
 17. G. Wiswede, Marksoziologie, [w:] Irle M. (red.), Marktpsychologie. Handbuch der Psychologie(12 Band), Verlag für Psychologie, Göttingen 1983, s. 202.
 18. M. Featherstone, Consumer Culture and Postmodernism, Sage, London 1991.
 19. A. Stihler, Die Entstehung des modernen Konsums. Darstellung und Erklärungsansätze, Verlag Duncker und Humbold, Berlin 1998, s. 203.
 20. G. Wiswede, Soziologie, Moderne Industrie Verlag, Landsberg am Lech 1985, s. 327.
 21. G. McCracken, Culture and Consumption, "Journal of Consumer Research" 1986, No. 13, s. 110.
 22. E. Cassirer, Versuch über den Menschen. Einführung in einer Philosophie der Kultur, Verlag Fischer, Frankfurt / M 1990, s. 89, cyt. za A. Stihler, Die Entstehung des modernen Konsums. Darstellung und Erklärungsansätze, Verlag Duncker und Humbold, Berlin 1998, s. 190.
 23. M. Douglas, Good as a System of Communication, [w:] In the Active Voice, London 1997, cyt. za M. Bogunia-Borowska, M. Śleboda, Globalizacja i konsumpcja. Dwa dylematy współczesności, Wyd. Universitas, Kraków 2003, s. 272.
 24. T. Parsons, N.J. Smelser, Economy and Society. A Study in the Integration of Economic and Social Theory, Rutledge and Kegan Paul, London 1966.
 25. N. Luhman, Die Wirtschaft der Gesellschaft, Verlag Suhrkamp, Frankfurt /a.M. 1988.
 26. P. Pawełczyk, Polityczny model konsumpcji, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 1994.
 27. J. Ortega y Gasset, Bunt mas i inne pisma socjologiczne, PWN, Warszawa 1982, s. 93-94.
 28. J. Baudrillard, The Consumer Society: Myths and Structures, Sage, London 1999.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-2226
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu