BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kwarciński Tomasz (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, Polska / Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej)
Tytuł
Granice moralnej odpowiedzialności za problem światowego ubóstwa
The Limits of Moral Responsibility for Global Poverty
Źródło
Annales : etyka w życiu gospodarczym, 2006, vol. 9, nr 1, s. 233-244
Annales. Ethics in Economic Life
Słowa kluczowe
Ubóstwo, Odpowiedzialność, Moralność, Globalizacja
Poverty, Responsibility, Morality, Globalization
Uwagi
summ.
Abstrakt
Zasadnicza teza, która będzie broniona w toku dalszych rozważań głosi, że wraz z postępem procesów globalizacyjnych rozszerzeniu ulegają granice moralnej odpowiedzialności za problem światowego ubóstwa, czyli poszerza się zakres moralnego obowiązku przeciwdziałania. Próba wykazania zasadności tej tezy zostanie dokonana poprzez analizę argumentacji formułowanej zarówno przez zwolenników, jak i przeciwników udzielania pomocy mieszkańcom krajów ubogich. (fragment tekstu)

The majority of people, especially in South Asia and Sub-Saharan Africa, suffer and die from lack of food, shelter, and medical care, whereas other people in rich countries are extremely well-off. Because of the globalization process neither individuals nor governments can claim to be unaware of what is happening in the Third World. In this paper I defend the claim that, since we are living in a "global village", we have greater moral responsibility for poverty. Thus, our moral responsibility is less limited than it usually seems to be. However, we do not have to be extremely impartial, which is recommended by utilitarianism (Garrett Hardin, Peter Singer), concentrating only on the consequences of action and its utility (agent-neutral evaluation). Yet, what we can include in our moral evaluation of poverty are human rights and an individual point of view, which are defended by Amartya Sen's capability approach and Thomism framework (agent-relative evaluation). (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. A. Sen, Poverty and Famines. An Essay on Entitlement and Deprivation, Oxford University Press, Oxford 1982.
 2. J.D. Sachs, The End of Poverty, "The Time", march 14, 2005, s. 45-54.
 3. J. Stiglitz, Globalizacja, tłum. H. Simbierowicz, PWN, Warszawa 2004, s. 26.
 4. Z. Bauman, Globalizacja. I co z tego dla ludzi wynika, tłum. E. Klekot, PIW, Warszawa 2000.
 5. D.A. Crocker, Development Ethics, [w:] Routledge Encyclopedia of Philosophy, E. Craig (red.), t. 3, London and N. York 1998, s. 39-44.
 6. G. Hardin, Lifeboat Ethics: the Case Against Helping the Poor, "Psychology Today", 8 September 1974, s. 38-43, 123-6.
 7. P. Singer, Etyka praktyczna, tłum. A. Sagan, Książka i Wiedza, Warszawa 2003, s. 219.
 8. P. Unger, Living High and Letting Die. Our Illusion of Innocence, Oxford University Press, New York, Oxford 1996, s. 9.
 9. P. Singer, Famine, Affluence, and Morality, [w:] Unsanctifying Human Life. Essays on Ethics Peter Singer, (red.) H. Kuhse, Blackwell Publishers, Oxford 2002, s. 147.
 10. J. Kekes, 'Ought Implies can' and Two Kinds of Morality, "The Philosophical Quarterly" 1984, nr 34, s. 459-467.
 11. B. Chyrowicz, "Moralni święci". Czy istnieje obowiązek spełniania czynów supererogacyjnych?, [w:] Etyka i technika. W poszukiwaniu ludzkiej doskonałości, (red.) B. Chyrowicz, TN KUL, Lublin 2004.
 12. A. Sen, On Ethics and Economics, Blackwell, Oxford 1999, s. 70-78.
 13. A. Sen, Rozwój i wolność tłum. J. Łoziński, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 2002, s. 73-74.
 14. A. Sen, Consequential Evaluation and Practical Reason, "The Journal of Philosophy" 2000, No. 9, s. 477-502.
 15. A. Sen, Rights and Agency, "Philosophy and Public Affairs" No. 11, 1982, s. 19-39.
 16. B. Chyrowicz, Zamiar i skutki. Filozoficzna analiza zasady podwójnego skutku, TN KUL, Lublin 1997, s. 85-86.
 17. T. Ślipko analiza pauperyzmu i dobroczynności. T. Ślipko, Zarys etyki szczegółowej, tom. 1, WAM, Kraków 2005, s. 387-389.
 18. J.K. Galbraith, Istota masowego ubóstwa, tłum. W. Rączkowska, PWN, Warszawa 1987.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-2226
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu