BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Waldziński Dariusz (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), Klimczuk Aleksandra (Doradztwo Gospodarcze Koncept s.c.)
Tytuł
Etyczne aspekty pracy konsultanta w procesie pozyskiwania dotacji UE na przykładzie polityki regionalnej
Ethical Issues in the Process of Obtaining EU Funds by a Consultant in the Context of Regional Policy
Źródło
Annales : etyka w życiu gospodarczym, 2006, vol. 9, nr 1, s. 273-282
Annales. Ethics in Economic Life
Słowa kluczowe
Polityka regionalna, Integracja gospodarcza Polski z UE, Dotacje, Etyka zawodowa
Regional policy, Poland's economic integration with the EU, Subsidies, Professional ethics
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Pełna integracja Polski ze strukturami Unii Europejskiej stworzyła nowe uwarunkowania instytucjonalne w zakresie planowania i realizacji polityki gospodarczej. Można mówić nawet o zachodzącej właśnie zmianie paradygmatów tejże polityki w zakresie nowej optyki postrzegania jej celów, podmiotów, narzędzi, ale również zasad i wartości. Jednym z najważniejszych jej narzędzi są środki finansowe zgromadzone we wspólnotowych funduszach strukturalnych. Mogą być one wykorzystywane w procesie programowania oraz realizacji rozwoju gospodarczego i społecznego jednostek terytorialnych, zwłaszcza wspólnot lokalnych i regionalnych. Należy jednak pamiętać, że sam proces wykorzystywania tego narzędzia jest uwarunkowany znajomością skomplikowanych procedur, które mają wielowymiarowy charakter. Chodzi tu nie tylko o procedury biurokratyczne i finansowe, ale również o strategiczne wizje rozwojowe, sposób rozumienia istoty wspólnoty terytorialnej, a także o określone zasady i wartości. (fragment tekstu)

The process of obtaining EU funds for regional development is an element of structural policy of the Community. This recent change has altered the traditional paradigm of regional policy since it is not only national governments that are now its subjects but also local and regional communities. The complexity of the procedurę for obtaining EU funds does, however, require support from professional consultants with high ethical values. The cooperation of such a consultant with a beneficiary involves construction of a common ethical platform which comprises institutional identity and professionalism. The construct of identity assumes that both parties understand policy as a service for the benefit of general public and that they exhibit relevant attitude towards public funds. The professionalism will make the consultant employ the best of their know-how and skills appropriately and only for socially justified purposes. This is of special significance to Poland, which has become part of the unified Europe after years of totalitarian system, since our civilisational development now relies on ethical attitudes of local self-governments and consultants heavier than ever before. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. P. Śpiewak, Poszukiwanie Wspólnot, [w:] Komunitarianie. Wybór tekstów, Fundacja ALEKTHEIA, Warszawa 2004, s. 8.
  2. D. Waldziński, Polityka regionalna w Polsce w procesie przemian kulturowo-cywilizacyjnych. Zarys problemu, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2005, s. 73-93.
  3. L. Wojtasiewicz, O potrzebie zmian w modelu działalności samorządu terytorialnego w Polsce, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" 2004, nr 2, s. 115-128.
  4. Z. Gilowska, Subsydiarność - samorząd lokalny - decentralizacja, [w:] P. Swianiewicz (red.), Wartości podstawowe samorządu terytorialnego i demokracji lokalnej, Wyd. Municipium, Warszawa 1997, s. 229-239.
  5. B. Prandecka, Polityka ogólna i teoria polityki ekonomicznej, [w:] B. Prandecka (red.), Polityka ekonomiczna. Problemy i analizy, Ossolineum - PAN, Wrocław - Warszawa - Kraków 1992, s. 14-18.
  6. Cz. Strzeszewski (opublikowano jako S. Jarocki), Katolicka nauka społeczna, Societe d'Editions Internationales, Paryż 1964, s. 378.
  7. W. Grzywacz, Metodyka polityki gospodarczej, Wyd. PTE, Szczecin 1995, s. 51.
  8. K. Ałdanowicz, M. Kowalski, Nie dzielą, lecz trwonią, "Gazeta Wyborcza" 2005, nr 87, s. 29.
  9. M. Kubr, Konsulting zarządczy. Przewodnik po profesji, Genewa 1978, wyd. III poprawione, roz. 6.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-2226
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu