BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Boratyńska Katarzyna (Warsaw University of Life Sciences - SGGW, Poland)
Tytuł
The Theoretical Aspects of Measuring the Costs of Corporate Bankruptcy
Źródło
Equilibrium, 2014, vol. 9, nr 3, s. 43-57, tab., rys., bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe
Upadłość przedsiębiorstwa, Prawo upadłościowe, Koszty, Przegląd literatury
Enterprise bankruptcy, Bankruptcy law, Costs, Literature review
Uwagi
summ.
Abstrakt
This article presents the issue of costs of enterprise bankruptcy. The purpose of this paper was to overview bibliography concerning the costs of corporate bankruptcy. According to literature, the author has pointed out that costs of bankruptcy can be divided into different groups, e.g. indirect and direct. The paper indicates the following corporate bankruptcy costs allocation criteria: time span, type of proceedings and the accounting perspective at the microeconomic level of analysis. The author has paid attention to models evaluation of costs of corporate bankruptcy. It is worth emphasizing that measurement of indirect costs of enterprises bankruptcy is a very complex issue. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Altman I.E., Hotchkiss E. (2006), Corporate financial distress and bankruptcy. Predict and avoid bankruptcy, analyze and invest in distressed debt, Wiley, Hoboken, New Jersey, http://dx.doi.org/10.1002/9781118267806.
 2. Art. 74-76 of the Court Fees in Civil Cases Act of 28 July 2005 (Official Journal No. 167, item 1398).
 3. Boratyńska K. (2009), Pomiar i klasyfikacja kosztów upadłości przedsiębiorstw na świecie i w Polsce, "Wieś Jutra", No. 3.
 4. Boratyńska K. (2010), Pomiar bezpośrednich i pośrednich kosztów bankructwa przedsiębiorstwa [in:] Sobiech J. (ed.), Kierunki zmian w finansach przedsiębiorstwa, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu nr 142, Poznań.
 5. Chłodnicka H. (2004a), Identyfikacja i systematyka kosztów upadłości, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", No. 1039.
 6. Chłodnicka H. (2004b), Koszty upadłości w tradycyjnym rachunku kosztów - próba ich wyeksponowania, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", numer specjalny, Vol. 21(77).
 7. Chłodnicka H. (2007), Regulacje prawne procesu upadłościowego a potrzeby ich zmian, "Forum Rachunkowości", No. 3.
 8. Insolvency and Reorganisation Law Act of 28 February 2003 (Official Journal No. 60, item 535).
 9. Kwansa F.A., Cho M.H. (1995), Bankruptcy cost and capital structure: the significance of indirect cost, "Int. Hospitality Management", Vol. 14, No. 3/4.
 10. Mączyńska E. (2013), Wprowadzenie [in:] Mączyńska E. (ed.), Procesy upadłościowe i naprawcze w Polsce na tle doświadczeń Unii Europejskiej, Oficyna Wydawnicza SGH w Warszawie, Warszawa.
 11. Morawska S. (2012), Wyniki badań przeprowadzonych w zakresie efektywności procedur upadłościowych w 2011 r. w wybranych sądach upadłościowych [in:] Babiarz-Mikulska K., Czapracka A., Morawska S. (ed.), Ocena efektywności procedur upadłościowych wobec przedsiębiorców. Aspekty prawne, ekonomiczne i organizacyjne, Difin, Warszawa.
 12. Research project results entitled Efektywność procedur upadłości conducted under Elżbieta Mączyńska supervision, number: N N112180739, E. Mączyńska, S. Morawska, A. Czapracka, W. Baran.
 13. Resolving Insolvency (2012), Doing Business 2012, Retrieved: http://www.doingbusiness.org/reports/global-reports/~/media/GIAWB/Doing %20Business/Documents/Annual-Reports/English/DB12-Chapters/Resolving-Insolvency.pdf (15.01.2013).
 14. Strąk T., Stępień P. (2004a), Modelowanie kosztów bankructwa, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego" No. 385, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia No. 1.
 15. Strąk T., Stępień P. (2004b), Bezpośrednie i pośrednie koszty bankructwa, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego" No. 385, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia No. 1.
 16. Toporowski J. (2012), Nauka o kryzysach finansowych, "Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego", No. 5.
 17. Warner J.B. (1977), Bankruptcy Costs: Some Evidence, "Journal of Finance", Vol. 32, No. 2.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1689-765X
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.12775/EQUIL.2014.017
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu