BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bernat Tomasz (University of Szczecin, Poland)
Tytuł
A Maintenance of a Dominant Market Position - on the Example of the Polish Post Office
Źródło
Equilibrium, 2014, vol. 9, nr 4, s. 9-20, tab., rys., bibliogr. 23 poz.
Słowa kluczowe
Pozycja przedsiębiorstwa na rynku, Studium przypadku
Business strength, Case study
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Poczta Polska
Abstrakt
The system changes of the Polish economy, which began in the 80s of the 20th century and were continued after the accession to the European Union in 2004, have caused significant transformations, not only in the economy and ownership relations, but also in single markets. What is more, some of the European Commission's guidelines have introduced the market regulations which were dominated by natural monopolies. These changes were to cause the competitiveness on the market and to improve its functioning in an efficiency allocative sense in order to make the consumers' situation better. However, it is often a kind of struggle without any visible effects in short or long term. One of such examples is the Polish Post Office as the national operator in the market of postal services. The scientific objective of this study is to answer the question whether the changes in the law regulating the postal market cause real changes in the market structure, resulting in a reduction in allocative inefficiency? The working hypothesis referring to such research problem is formulated as follows: large business entities operating in the monopolistic market structure until now use all of the tools - including changes in the law, to maintain their position. It causes an increase in allocative inefficiency of companies and market. The object of the research is Poczta Polska SA. The primary research method will be based on the analysis of the legal rules, the analysis of the activities and entities' decisions and the comparative analysis. The active research is supported by the literature recognition. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Blajer-Gołębiewska, A. (2010). The Ownership Structure and the Performance of the Polish Stock Listed Companies. Journal of International Studies, 3(1).
 2. Danowska-Prokop, B., Przybyła H., & Zagóra-Jonszta, U. (2003). Nieliberalne kierunki współczesnej myśli ekonomicznej. Katowice: Wydawnictwo AE w Katowicach.
 3. Decyzja nr RPZ 46/2012 Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 28.12.2012.
 4. Directive 97/67/WE of 15th December 1997 on common rules for the development of the internal market of Community postal services and the improvement of quality of service (so called 'First Postal Directive').
 5. Directive 2002/39/WE of 10th June 2002 amending Directive 97/67/WE with regard to the further opening to competition of Community postal services (so called 'Second Postal Directive').
 6. Directive 2008/6/WE of 20th February 2008 amending Directive 97/67/WE with regard to full accomplishment of the internal market of Community postal services (so called "Third Postal Directive').
 7. Hayek, F. A. (2002). Competition as a Discovery Procedure. Quarterly Journal of Austrian Economics, 5(3).
 8. http://prawo.rp.pl/artykul/1042881.html.
 9. Kállay, B. (2012). Contract Theory of the Firm. Economics and Sociology, 5(1).
 10. Lipowski, A. (2001). O akademickiej koncepcji zawodności rynku krytycznie. Ekonomista, 3.
 11. Matysiak, A. (2000). Wpływ kapitału społecznego na mechanizm rynkowy. Ekonomista, 4.
 12. Miąsik, D. (2004). Reguła rozsądku w prawie antymonopolowym. Kraków: Zamykacze.
 13. Monopol na lata. Rzeczpospolita (28.10.2012), A5.
 14. Operatorzy pocztowi: dlaczego Poczta Polska nie płaci VAT?, Forbes (06.03.2012). Retrieved from http://www.forbes.pl/artykuly/sekcje /wydarzenia/operatorzy-pocztowi--dlaczego-poczta-polska-nie-placi-vat,24957,1 (12.04.2013).
 15. Raport Prezesa UKE o stanie rynku usług pocztowych w Polsce w 2011 roku, UKE (2012), Warszawa.
 16. Scitovsky, T. (1962). On the Principle of Consumers' Sovereignty. American Economic Review, 52.
 17. Shumpeter, J. (1995). Kapitalizm, socjalizm, demokracja. Warszawa: PWN.
 18. UKE website with records of operators. Retrieved from http://www.uke.gov. pl/marta/index.php, (15.04.2013).
 19. Syglitz, J. E. (1976). Monopoly and the Rate of Extraction of Exhaustible Resources. American Economic Review, 66.
 20. The Postal Law Act of 12th June 2003 (Journal of Laws of 2008, No 189, item 1159).
 21. The Law of 15th December 2000 on competition and consumer protection, Journal of Laws of 2005, No 244, item 2080.
 22. The Law of 23 November 2012 - the Postal Law Act, Journal of Laws of 2012, No 0, item 1529.
 23. Wojtyna, A.,(2001). Nowe kierunki badań nad ekonomiczną rolą państwa. Ekonomista, 1.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1689-765X
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.12775/EQUIL.2014.022
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu