BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Holzer Jerzy Z., Link Krzysztof
Tytuł
Badanie i analiza przemian modelu dzietności kobiet w Polsce
Examination and analysis birth rate for females in Poland
Źródło
Monografie i Opracowania / Szkoła Główna Planowania i Statystyki, 1988, nr 278-2, s. 340-349, bibliogr. 8 poz.
Tytuł własny numeru
Raporty końcowe z badań w latach 1981-1985 Cz.2 Raporty kierowników grup tematycznych
Słowa kluczowe
Dzietność kobiet, Struktura urodzeń, Rozwój demograficzny, Rozwój społeczno-gospodarczy
Women's fertility, Structure of births, Demographic development, Social economic development
Uwagi
streszcz.
Kraj/Region
Polska
Poland
Abstrakt
Nieoczekiwany wzrost liczby urodzeń jaki wystąpił w Polsce w początkach lat osiemdziesiątych. ponad wielkości wcześniej obliczona, wywołał uzasadnione zainteresowania. Przewidywano bowiem, że echo wyżu demograficznego z lat pięćdziesiątych osiągnie swój szczyt w 1980 r. i wyrazi się liczbą 684 tys. urodzeń. Tymczasem w roku 1980 zanotowano faktycznie 693 tys. urodzeń, w roku 1981 nieco mniej - bo 679 tys., ale z kolei w dwu następnych latach /tzn. w roku 1982 1 1983/ odpowiednio 702 tys. i 721 tys. urodzeń. To nowe zjawisko nieoczekiwanego, gwałtownego wzrostu urodzeń w początkach lat osiemdziesiątych stworzyło potrzebą wyjaśniania jego uwarunkowań zwłaszcza w związku z wyjątkowo złożoną i trudną sytuacją społeczno-ekonomiczną kraju w owym czasie. Uzasadniona zatem stało się przeprowadzanie odpowiednich badań empirycznych w celu rozpoznania motywacji decyzji o urodzeniu dziecka w warunkach trwającego kryzysu społeczno-ekonomicznego. Badania takie podjęto w Instytucie Statystyki i Demografii SGPiS, w ramach Problemu Węzłowego 11.5. pt.: "Kształtowanie procesów demograficznych a rozwój społeczno-gospodarczy Polski, temat 11.5.2.06. Badania i analiza przemian modelu dzietności kobiet w Polsce. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
  1. Link K., Statystyczna charakterystyka respondentek i ich rodzin pod rozdz. 4.1 raportu końcowego w temacie 11.5.2.06 Problemu węzłowego 11.5.
  2. Smoliński Z., Analiza porównawcza badań w zakresie płodności - rozdz. 6 1 raportu kocowego w temacie 11.5.2.06 Problemu węzłowego 11.5.
  3. Podgórski J., Ekonomika i warunki bytu badanych rodzin - pod rozdz. 4,2 raportu końcowego w temacie 11.5.2.06 Problemu węzłowego 11.5.
  4. Kowalska I., Historia rozwoju rodzin - pod rozdz. 4,3 raportu końcowego w temacie 11.5.2.06 Problemu węzłowego 11.5.
  5. Jóźwiak J., Społeczno-gospodarcze uwarunkowania kolejności urodzeń-pod rozdz. 4,5 raportu końcowego w temacie 11.5.2.06 Problemu węzłowego 11.5.
  6. Rószkiewicz M., Poglądy i zachowania prokreacyjne kobiet - pod rozdz. 4,6 raportu końcowego w temacie 11.5.2.06 Problemu węzłowego 11.5.
  7. Słaby T., Subiektywne uwarunkowania decyzji prokreacyjnych - pod rozdz. 4,8 raportu końcowego w temacie 11.5.2.06 Problemu węzłowego 11.5.
  8. Troszyński M., Leibschang J., Charakterystyka medyczna :ciąża ,poród i stan noworodka - pod rozd. 4,10 raportu końcowego w temacie 11.5.2.06 Problemu węzłowego 11.5.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0239-9105
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu