BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zając Kazimierz
Tytuł
Weryfikacja związków między procesami demograficznymi a społeczno-ekonomicznymi i środowiskiem naturalnym
Verification of interrelation between demographic processes and socio-economic ones with natural environment
Źródło
Monografie i Opracowania / Szkoła Główna Planowania i Statystyki, 1988, nr 278-2, s. 314-329, tab., bibligor.
Tytuł własny numeru
Raporty końcowe z badań w latach 1981-1985 Cz.2 Raporty kierowników grup tematycznych
Słowa kluczowe
Procesy demograficzne, Badania empiryczne, Rozwój społeczno-gospodarczy
Demographic process, Empirical researches, Social economic development
Uwagi
streszcz.
Abstrakt
Celem badania była próba empirycznej weryfikacji dotychczasowych poglądów dotyczących związków rozwoju demograficznego i społeczno-ekonomicznego. W opracowaniu zaproponowano wiele procedur badawczych pozwalających na badanie relacji pomiędzy tymi procesami. Przeprowadzone badania empiryczne dotyczą zarówno analiz w ujęciu przestrzennym, jak i czasowym. Odnoszą się one do terytorialnego zróżnicowania ruchu naturalnego ludności, przeciętnego trwania tycia oraz procesów społeczno-gospodarczych. Dla zrozumienia pewnych poglądów z zakresu systematycznej nauki ekonomii, której problematyka ludnościowa odgrywa podstawową rolę, a zwłaszcza dla zrozumienia wyraźnych różnic pomiędzy zapatrywaniami poszczególnych autorów, koniczne jest zapoznanie się z historią doktryn demograficzno-ekonomicznych. Pragniemy wyjaśnić, że używając terminu "ekonomia" mamy na myśli szeroki zakres tej dyscypliny naukowej, łącznie z bogato prezentowanymi w niej zagadnieniami ludnościowymi. Zauważyć należy, że ilekroć ekonomia gubiła ze swego pola widzenia aspekt demograficzny, stawała się dyscypliną naukową utopijną, oderwaną od życia.
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0239-9105
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu