BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zasępa Ryszard
Tytuł
Modele demograficzne na potrzeby analizy i sterowania rozwodem społeczno-gospodarczym
Demographic modes for the purposes of socio-economic development analysis and control
Źródło
Monografie i Opracowania / Szkoła Główna Planowania i Statystyki, 1988, nr 278-2, s. 305-313, bibliogr. 11 poz.
Tytuł własny numeru
Raporty końcowe z badań w latach 1981-1985 Cz.2 Raporty kierowników grup tematycznych
Słowa kluczowe
Rozwój społeczno-gospodarczy, Gospodarstwa domowe, Procesy ludnościowe, Procesy demograficzne
Social economic development, Households, Population processes, Demographic process
Uwagi
streszcz.
Abstrakt
Zasadniczym celem prac objętych tematem 11.5.2.03 było zbadanie przydatności pewnych modeli demograficznych do analizy i prognozowania zjawisk ludnościowych. Wyodrębniono następujące zadania badawcze: a/ zagadnienie prognozowania gospodarstw domowych, b/ badanie przydatności modeli demograficznych typu makro do analizy i prognozowanie zjawisk ludnościowych, c/ teoria sterowania w zastosowaniu do zjawisk ludnościowych, d/ modyfikacja metody W. Brassa na potrzeby prognozowania umieralności. Realizacja zadań 2.1. Zagadnienie prognozowania gospodarstw domowych Program badania w zadaniu badawczym 11.5.2.03 a/ obejmował: -badanie wpływu rozwoju społeczno-gospodarczego na częstość tworzenia gospodarstw domowych, -próbę budowy modeli z uwzględnieniem wpływu rozwoju społeczno-gospodarczego na częstość tworzenia gospodarstw domowych, -próbę podziału miast i wsi kraju na regiony podobne ze względu na struktury demograficzne głów gospodarstw domowych przy uwzględnieniu podziałów administracyjnych sprzed i po 1975 r., -zastosowanie uzyskanego w wyniku powyższego, podziału rozszerzonego zbioru danych do prognozy stanu i struktury gospodarstw domowych, -weryfikację otrzymanego modelu i ocenę uzyskanych wyników, -badanie technik estymacji macierzy przejścia w tzw. "metodzie dodawania efektywnej informacji" na potrzeby prognozowania gospodarstw domowych , -ocenę przydatności powyższej metody do prognozowania gospodarstw domowych. Podjęte prace badawcze były kontynuację dociekań nad metodykę prognozowania stanu i struktury gospodarstw domowych prowadzonych w latach 1976-1980. Najpierw dokonano analizy stosowanych dotychczas metod i rozpatrzono kwestie powstające w trakcie stosowania tych metod. Autorzy opracowania prezentujący analizę dochodzę do wniosku zgodnego z konkluzję sformułowane już w raporcie z badania przeprowadzonego w poprzednim pięcioleciu, iż najprostsze, uniwersalne i dość precyzyjną metodę prognozowania zarówno liczby, jak i struktury gospodarstw domowych według ich wielkości, jest metoda współczynników głów gospodarstw domowych. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
 1. Bażańska T., Link K. , Analiza przydatności istniejących modeli do prognozowania gospodarstw domowych, opracowanie merytoryczne /maszynopis/, nr 25, archiwum badań PW 11.5 Instytut Statystyki i Demografii SGPiS, Warszawa 1983.
 2. Baźańska T., Zasępa R ., Metodyka prognozowania stanu i struktury gospodarstw domowych i rodzin, "Biuletyn Rzędowej Komisji Ludnościowej" nr 31, Warszawa 1982, s. 18-29, /wyniki z badań PW 11.5/.
 3. Link K., Badanie wpływu rozwoju społeczno-gospodarczego na tworzenie gospodarstw domowych oraz próba budowy modeli uwzględniających wpływ rozwoju społeczno-gospodarczego na częstość tworzenia gospodarstw domowych, opracowanie merytoryczne z tematu 11.5.2.03. /maszynopis/, nr 26, archiwum badań PW 11.5., Warszawa 1985.
 4. Materiały z seminarium grupy tematycznej 11.5.2. Problemu Węzłowego 11.5 nt. "Metodologiczne problemy pomiaru i analizy procesu reprodukcji" Warszawa 30 XI 1982. Archiwum Badań PW 11.5. nr 201.
 5. Prognozowanie demograficzne a rozwój społeczno-gospodarczy, pod red. O.Z. Holzer i F.Stokowski. Monografie i Opracowania SGPiS, podseria: "Kształtowanie procesów demograficznych a rozwój społeczno-gospodarczy Polski", nr 184/3, Instytut Statystyki 1 Demografii SGPiS, Warszawa 1985.
 6. Workihg Papers, NIDI, Holandia /w druku/.
 7. Zasępa R., Bolesławski L., Olko M., Metodyka prognozowania stanu i struktury demograficzno-społecznej, seria Monografie i Opracowania, podseria "Optymalizacja struktur i procesów demograficznych w Polsce Ludowej" nr 126/6, Instytut Statystyki i Demografii SGPIS, Warszawa 1983, s. 44-57.
 8. Ładoś B., Konstrukcja prognozy tablicy trwania życia w oparciu o model typu W. Brassa, raport cząstkowy nr 364 z tematu 11.5.6.01 PW 11.5 Warszawa 1980.
 9. Brass W., On the Scale of Mortality, w: W. Brass /ed./ "Biological Aspects of Demography", London: Taylor and Francis, 1971.
 10. Zaba B., The Four-Parameter Logit Life Table System, Population Studies 33, 1 marzec 1979, s. 79-100.
 11. Ewbank D.C., Gomez de Leon J.C., Stoto M.A., A Reducible Four-Parameter System of Model Life Tables, Population Studies 37, 1 marzec, 1983, s. 105-127.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0239-9105
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu