BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rorat Joanna (University of Agriculture in Cracow, Poland), Szeląg-Sikora Anna (University of Agriculture in Cracow, Poland)
Tytuł
Labour consumption of fruit production on the example of selected farms
Pracochłonność produkcji sadowniczej na przykładzie wybranych gospodarstw
Źródło
Inżynieria Rolnicza, 2013, R. 17, nr 4 (148), s. 133-142, rys., tab., bibliogr. 18 poz.
Agricultural Engineering
Słowa kluczowe
Owoce, Nakłady pracy, Wydajność pracy
Fruit, Labour expenditures, Labour efficiency
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W pracy określono pracochłonności produkcji w wybranych gospodarstwach sadowniczych zlokalizowanych na terenie gminy Łańcut. Badania zostały przeprowadzone w formie wywiadu kierowanego w trzydziestu gospodarstwach sadowniczych. Dla celów porównawczych, badane gospodarstwa podzielono na grupy obszarowe oraz na grupy o różnym udziale procentowym sadów w łącznej powierzchni UR. Przeprowadzony bilans produkcji czystej wykazał, że w ujęciu jednostkowym najwyższą ha×wartość tej kategorii produkcji (8,88 tys. PLN -1 UR) uzyskano w gospodarstwach posiadających najmniejsze zasoby ziemi tj. do 5 ha UR. W przypadku wskaźnika ekonomicznej wydajności pracy najkorzystniejszy wynik uzyskano w obiektach największych tj. pow. 10 ha gdzie jedna roboczogodzina była rekompensowana wartością produkcji czystej na poziomie 0,023 tys. PLN.(abstrakt oryginalny)

The paper determines labour consumption of production in the selected fruit farms located on the territory of Łańcut commune. The research was carried out in the form of a guided survey in thirty fruit farms. For comparative purposes, the investigated farms were divided into area groups and the groups of a varied percentage share of orchards in the total area of AL. The net output balance showed that in the unit view, the highest value of this production category (8.88 thousand ha×PLN -1 AL) was obtained in farms, which had the lowest land resources i.e. to 5 ha of AL. In case of the economic index of workforce productivity, the most advantageous result was obtained in the biggest objects i.e. of the area above 10 ha, where one man-hour was compensated with the value of the net output at the level of 0.23 thousand PLN.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Borcz, J.; Kowalczyk, Z. (1997). Ekonomiczne aspekty mechanizacji uprawy polowej warzyw. Inżynieria Rolnicza, 1(1), 187-192.
 2. Gębska, M.; Filipiak, T. (2006). Podstawy ekonomiki i organizacji gospodarstw rolniczych. SGGW, Warszawa, ISBN 83-7244-756-X.
 3. Grotkiewicz, K.; Michałek, R. (2009). Postęp naukowo-techniczny a wydajność ziemi i pracy w rolnictwie. Inżynieria Rolnicza, 6(115), 103-108.
 4. Kowalczyk, Z.; Wnęk, A. (2007). Wielkość i struktura nakładów pracy w uprawie gruntowej oraz pod osłonami wybranych warzyw. Inżynieria Rolnicza, 7(95), 93-99.
 5. Kowalski J. i in., (2002). Postęp naukowo- techniczny, a racjonalna gospodarska energią w produkcji rolniczej. Kraków PTIR, ISBN 83-905219-9-7.
 6. Michałek, R. i in., (1998). Uwarunkowania technicznej rekonstrukcji rolnictwa. PTIR. Kraków, ISBN 83-905219-1-1.
 7. Mobl,i H. i in. (2012). The use of artificial neural network to predict exergetic performance of spray drying process: A preliminary study. Computers and Electronics in Agriculture, 88, 32-43.
 8. Molendowski, F.; Wiercioch, M.; Kałwa, T. (2010). Optymalizacja technologii produkcji sałaty. Inżynieria Rolnicza, 4(122), 163-169.
 9. Pieniążek, S. A. i in. (2000). Sadownictwo. Państwowe Wydawnictwo Rolne i Leśne. Warszawa, ISBN 8309017227.
 10. Sawa, J.; Parafiniuk, S. (1999). Efektywność technicznego uzbrojenia pracy w gospodarstwach Rodzinnych. Inżynieria Rolnicza, 4(10), 171-176.
 11. Sikora, J. (2011). Spatial management of agricultural parcels in the context of direct payments. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 12, 157-168.
 12. Sikora, J. (2009). Analiza zmian potencjału technicznych środków produkcji gospodarstw rolnych w gminach Polski południowej. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 9, 229-240.
 13. Szeląg-Sikora, A. (2010). Efektywność produkcji gospodarstw indywidualnych zrzeszonych w sadowniczej grupie producenckiej. Inżynieria Rolnicza, 5(123), 267-273.
 14. Whitley, J. (2003). The Gains and Losses from Agricultural Concentration, 1, 2-5.
 15. Wójcicki, Z. (1998). Potrzeby i dobór środków energetycznych dla polskiego rolnictwa. Inżynieria Rolnicza, 2(3), 137-152.
 16. Raporty rynkowe. Rynek owoców i warzyw. Stan i perspektywy. ISSN 1231-2584. Pozyskano z: https://www.ierigz.waw.pl/download/1911-owoce38_11okl.pdf
 17. Rocznik Statystyczny Rolnictwa 2011 r. Warszawa. Pozyskano z: http://www.stat. gov.pl/cps/rde/xbcr/ gus/rs_rocznik_rolnictwa_2011.pdf
 18. Wyniki Spisu Rolnego 2010. Pozyskano z: http://www.stat.gov.pl/gus/11734_PLK _HTML.htm
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1429-7264
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu