BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Radkowski Adam (University of Agriculture in Cracow, Poland), Kuboń Maciej (University of Agriculture in Cracow, Poland)
Tytuł
Quality and nutritional value of silage made of meadow grass mowed with and without conditioners
Jakość i wartość pokarmowa kiszonek z runi łąkowej koszonej z użyciem i bez kondycjonerów
Źródło
Inżynieria Rolnicza, 2013, R. 17, nr 4 (148), s. 127-132, tab., bibliogr. 17 poz.
Agricultural Engineering
Słowa kluczowe
Gospodarstwa rolne, Maszyny i urządzenia, Rolnictwo
Arable farm, Machinery and equipment, Agriculture
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Badania prowadzono w latach 2011-2013 w gospodarstwie produkującym kiszonkę z runi łąkowej w postaci bel cylindrycznych. Celem badań było określenie jakości i wartości pokarmowej kiszonek w zależności od podsuszenia zakiszanej runi łąkowej pod wpływem zastosowania spulchniacza palcowego i zgniatacza walcowego. W badaniach założono trzy warianty koszenia: bez kondycjonera, ze spulchniaczem palcowym i ze zgniataczem walcowym. W kiszonkach oznaczono podstawowy skład chemiczny metodą standardową, a zawartość kwasów organicznych za pomocą chromatografu gazowego. Wartość pokarmową kiszonek oceniono w skali Fliega-Zimmera. Stwierdzono, że koszenie zielonki z użyciem kondycjonera korzystnie wpływa na jakość kiszonek. Kiszonki uzyskane z zielonki, którą skoszono z użyciem spulchniacza palcowego, miały największą zawartość suchej masy (415,7 g·kg-1), nieco mniejszą zawartość suchej masy odnotowano po zastosowaniu zgniatacza walcowego (365,6 g·kg-1), a najmniejszą ilość miały kiszonki z zielonki koszonej bez kondycjonera (274,2 g·kg-1). Odpowiedni stopień podsuszenia był istotnym elementem wpływającym na przebieg procesu zakiszania oraz jakość kiszonki.(abstrakt oryginalny)

The research was carried out in 2011-2013 in a farm producing meadow grass silage in the form of cylindrical bales. The objective of the research was to determine the quality and value of the nutrititional values of silage depending on drying ensiled meadow grass influenced by the use of a tine-type conditioner and a roller mill. Three variants of mowing were assumed: without conditioner, with a tine-type conditioner and with a roller mill. A basic chemical composition was marked in silage with a standard method and the content of organic acids with the use of gas chromatograph. Nutritional value of silage was assessed in Flieg-Zimmer scale. It was found out that mowing green forage with the use of a conditioner favourably influences the quality of silage. Silage obtained from green forage, which was mowed with the use of a tine-type conditioner had the highest content of dry mass (415.7 g·kg-1), a slightly lower content of dry mass was reported upon the use of a roller mill (365.6 g·kg-1), and the lowest for green forage silage mowed without a conditioner (274.2 g·kg-1). Appropriate degree of drying was an essential element influencing the course of the ensilaging process and the silage quality.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Brzóska, F.; Pieszka, M.; Gąsior, R. (1998). Skład chemiczny kiszonek z lucerny zależnie od poziomu suchej masy i rodzaju dodatków kiszonkarskich. Mat. Konf. Nauk.: Uprawa i użytkowanie roślin motylkowatych drobnonasiennych. Zakład Szczegółowej Uprawy Roślin, 9-10.09.1998, Kraków.
 2. Dawson, L.E.R.; Ferris, C.P.; Steen, R.W.J.; Gordon, F.J.; Kilpatrick, D.J. (1999). The effects of wilting grass before ensilage on silage intake. Grass and Forage Science, 54(3), 237-247.
 3. Gach, S.; Korpys, K. (2011). Aspekty jakościowe kiszonek z zielonek niskołodygowych w formie sprasowanych bel osłanianych folią. Post. Nauk Roln., 2, 55-67.
 4. Gach, S.; Pintara, Cz. (2000). Zbiór zielonek z zastosowaniem kondycjonerów. Post. Nauk Roln., 4, 65-76.
 5. Gudmundsson, B. (2001). The influence of number of layers in big bales on silage quality when stored outdoors on shady and sandy sides of buildings. Proc. 326th The Nordic Association of Agr. Scientists (NJF) Production and utilization of silage. Lillehammer, Norway, 125-127.
 6. Han, K.J.; Collins, M.; Vanzant, E.S.; Dougherty, C.T. (2006). Characteristics of baled silage made from first and second harvests of wilted and severely wilted forages. Grass Forage Sci., 61.1, 22-31.
 7. Jankowska-Huflejt, H.; Paluch, B.; Zastawny, J. (1996). Przyczyna strat składników pokarmowych w procesie zbioru i konserwacji pasz z użytków zielonych. Falenty: Wyd. IMUZ, 22.
 8. Mikołajczak, J. (1997). Soki kiszonkowe a ryzyko skażenia środowiska naturalnego. Zesz. Eduk. 2/97, Falenty. Wyd. IMUZ. 75-84.
 9. Nowak, J. (1997). Analiza i ocena technologii sporządzania kiszonek w formie bel cylindrycznych. Rozpr. habilit. AR. Lublin, 58.
 10. Nowak, J. (2000). Wpływ rodzaju i wilgotności zbieranej paszy na jakość kiszonki w belach cylindrycznych. Post. Nauk Rol., 5, 119-135.
 11. Nowak, J.; Šařec, P. (2001). Wybrane czynniki decydujące o jakości kiszonek w belach cylindrycznych. Post. Nauk Rol., 5, 95-110.
 12. Podkówka W.; Potkański A. (1993). Wpływ czynników chemicznych i fizycznych na przydatność pasz do zakiszania. Post. Nauk Rol., 40, 29-42.
 13. Radkowski, A.; Kuboń, M. (2006a). Kapitałochłonność konserwacji pasz z użytków zielonych w rejonie Beskidu Niskiego. Inżynieria Rolnicza, 6(81), 193-201.
 14. Radkowski A.; Kuboń M. (2006b). Wpływ technologii konserwacji pasz z użytków zielonych na straty składników pokarmowych. Inżynieria Rolnicza, 11(86), 387-392.
 15. Radkowski A.; Kuboń M. (2007). Wpływ technologii zbioru zielonek z użytków zielonych na jakość sporządzanych kiszonek. Inżynieria Rolnicza, 7(95), 177-182.
 16. Wróbel, B. (2012). Wpływ stopnia przewiędnięcia runi łąkowej na jakość i wartość pokarmową kiszonek w belach cylindrycznych. J. Res. Appl. Agric. Engng, 57(4), 199-204.
 17. Wróbel, B.; Zastawny, J.; Krzywiec, H. (2000). Influence of dry matter content on the quality and nutritive value of grass silage. Grassland Science in Europe. vol. 5, 62-64.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1429-7264
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu