BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Przybył Jacek (Poznan University of Life Sciences, Poland), Kot Wioleta (Poznan University of Life Sciences, Poland), Wojcieszak Dawid (Poznan University of Life Sciences, Poland), Mioduszewska Natalia (Poznan University of Life Sciences, Poland), Durczak Karol (Poznan University of Life Sciences, Poland)
Tytuł
Biogas yield of maize straw
Wydajność biogazowa słomy kukurydzianej
Źródło
Inżynieria Rolnicza, 2013, R. 17, nr 4 (148), s. 103-111, rys., tab., bibliogr. 20 poz.
Agricultural Engineering
Słowa kluczowe
Biogaz, Zboża, Laboratoria badawcze
Biogas, Corn, Research laboratories
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W pracy zaprezentowano wyniki laboratoryjnych badań efektywności produkcji biogazu z kiszonki ze słomy kukurydzianej z dodatkiem zaszczepki fermentacyjnej, którą była pulpa pofermentacyjna z biogazowni rolniczej. Słomę kukurydzianą zakiszono w sposób naturalny i z zastosowaniem sztucznych dodatków, których zadaniem było zapewnienie prawidłowego procesu fermentacji. Zastosowano dwa preparaty do zakiszania: Silomax (bakterie fermentacji mlekowej) oraz Labacsil Acid (zestaw kwasów organicznych i sorbinian potasu). Doświadczenie przeprowadzono w wielokomorowym biofermentorze, monitorując produkcję biogazu i minimalny poziom metanu. Stwierdzono, że największą wydajnością biogazową charakteryzowała się kiszonka ze słomy kukurydzianej bez preparatu zakiszającego. Natomiast w odniesieniu do produkcji metanu najbardziej wydajna była kiszonka słomy kukurydzianej z preparatem Labacsil Acid.(abstrakt oryginalny)

The paper presents the results of laboratory research of the effectiveness of biogas production from silage of maize straw with addition of the fermentation inoculum, which was post-fermentation pulp from agricultural biogas plant. Maize straw was ensiled naturally and with the use of artificial additives, the task of which was to ensure correct fermentation process. Two preparations were used for ensilage: Silomax (bacteria of lactic fermentation) and Labacsil Acid (the set of organic acids and potassium sorbate). The experiment was conducted in a multi-chamber biofermentator, monitoring biogas production and the minimum level of methane. It was found out that silage from maize straw without the ensiling preparations was characterised with the highest biogas yield. Whereas, with regard to methane production, maize straw silage with Labacsil Acid preparations was the most efficient.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Amon, T.; Amon, B.; Kryvoruchko, V.; Zollitsch, W.; Mayer, K.; Gruber, L. (2007a). Biogas production from maize and dairy cattle manure - influence of biomass composition on the methane yield. Agriculture, Ecosystems & Environment, Volume 118, Issues 1-4, 173-182.
 2. Amon, T.; Amon, B.; Kryvoruchko, V.; Machmuller, A.; Hopfner-Sixt, K.; Bodiroza, V.; Hrbek, R.; Friedel, J.; Potsch, E.; Wagentristl, H.; Schreiner, M.; Zollitsch, W. (2007b). Methane production through anaerobic digestion of various energy crops grown in sustainable crop rotations. Bioresource Technology 98, 3204-3212.
 3. Bauer, A.; Leonhartsberger, C.; Bosch, B.; Amon, B.; Friedl, A.; Amon, A. (2010). Analysis of methane yields from energy crops and agricultural by-products and estimationof energy potential from sustainable crop rotation systems in EU-27. Clean Technol. Environ. Policy 12, 153-161.
 4. Bodarski, R.; Wertelecki, T.; Kowalik, T. (2005). Wpływ chemicznych dodatków na skład chemiczny, jakość i tlenową trwałość kiszonki z całych roślin kukurydzy. Pamiętniki Puławskie, zeszyt 140, 7-14.
 5. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/29/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. zmieniająca dyrektywę 2003/87/WE w celu usprawnienia i rozszerzenia wspólnotowego systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (2009). Dz.U. L 140 z 5.06.2009, 63-87.
 6. Fugol, M.; Prask, H. (2011). Porównanie uzysku biogazu z trzech rodzajów kiszonek: z kukurydzy, lucerny i trawy. Inżynieria Rolnicza, 9 (134), 31-39.
 7. Głaszczka, A.; Wardal, W.J.; Romaniuk, W.; Domasiewicz, T. (2010). Biogazownie rolnicze. Warszawa, Multico Oficyna Wydawnicza, ISBN 978-83-7073-423-9.
 8. Hothan, A.; Brauckmann H.; Broll, G. (2013). Influence of storage on methane yields of separated pig slurry solids. Biomass & Biotechnology 52, 166-172.
 9. Jędrczak, A. (2008). Biologiczne przetwarzanie odpadów. Warszawa, PWN, ISBN 978-83-01-15166-9.
 10. Kowalik I.; Michalski T. (2009). Zawartość suchej masy w surowcu jako szacunkowy wskaźnik wartości pokarmowej kiszonki z kukurydzy. Nauka Przyroda Technologie, t. 3, z. 2, 1-10.
 11. KPD. Krajowy plan działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych. (2010). Ministerstwo Gospodarki. Warszawa.
 12. Niedziółka, I.; Szymanek, M.; Zuchniarz, A. (2007). Ocena właściwości energetycznych i mechanicznych brykietów z masy pożniwnej kukurydzy. Inżynieria Rolnicza, 7(95), 153-159.
 13. Olesienkiewicz, A. (2011). Znaczenie badań laboratoryjnych. Czysta Energia, 11, 42-44, ISSN 1643-126XI. Pozyskano z: http://www.biogaz.com.pl/.
 14. Podkówka, Z, Podkówka, W. (2010). Substraty dla biogazowni rolniczych. Warszawa, Wydawnictwo Biznes-Press, ISBN 978-83-927966-1-9.
 15. Polityka energetyczna Polski do 2030 roku. (2009). Ministerstwo Gospodarki. Załącznik do uchwały nr 202/2009 Rady Ministrów z dnia 10 listopada 2009 r. Pozyskano z: http://www.mg.gov.pl/files/upload/8134/Polityka%20energetyczna%20ost.pdf
 16. Prognoza zapotrzebowania na paliwa i energię do 2030 roku. (2009). Załącznik 2 do Polityki energetycznej Polski do 2030 roku. Ministerstwo Gospodarki, Warszawa, 10 listopada 2009 r. Pozyskano z: http://www.mg.gov.pl/files/upload/8134/Prognoza%20zapotrzebowania%20na %20paliwa%20i%20energie-ost.pdf
 17. Schittenhelm, S. (2010). Effect of drought stress on yield and quality of maize/sunflower and maize/sorghum intercrops for biogas production. J. Agron. Crop Sci. 196, 253-261.
 18. Wróbel, B. (2012). Jakość kiszonek z runi łąkowej z dodatkiem biologicznych stymulatorów fermentacji. Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie, t. 12, z. 3(39), 211-225.
 19. Sano (2010). Żywienie zwierząt zdrowie i zysk - doskonałe preparaty do zakiszania pasz o podwójnym działaniu. Pozyskano z: http://www.sano.pl/userfiles/file/labacsil-ulotka-2010.pdf.
 20. Program Innowacyjna Energetyka - Rolnictwo Energetyczne. (2010). Pozyskano z: www.biogaz.com.pl/.../072_ProgramBiogazownie_MG_09072009_KM.pd
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1429-7264
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu