BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Lizińska Wiesława (University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland), Marks-Bielska Renata (University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland), Serocka Izabela (University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland)
Tytuł
Operations Performed by Business Environment Institutions in the Process of Foreign Investment Acquisition: a Case Study of Investor Service Centres
Źródło
Equilibrium, 2014, vol. 9, nr 4, s. 64-78, tab., bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe
Instytucje otoczenia biznesu, Inwestycje zagraniczne, Studium przypadku
Business environment institutions, Foreign investment, Case study
Uwagi
summ.
Abstrakt
The quality of institutions is important for economic growth and inflow of foreign direct investment. Business environment institutions may introduce certain adaptations of the conditions as a response to foreign investors' expectations. The main objective of the research was to evaluate business environment institutions, exemplified herein by Investor Service Centres, in terms of their active participation in the process of attracting foreign investors. The empirical investigation (using questionnaire forms, carried out in the first half of 2013) was completed by employees of 10 centres (62.5%). COI employees use most of the available sources of information about foreign investors. COIs are very active in their information search, and do not resort to the simplest possibilities, for example the Internet. Foreign investors contacted offices having previously found relevant information about chosen investment locations. COIs actively cooperate with other institutions in order to attract foreign investors. They undertake various activities to reach this aim, most of which demand a high degree of engagement. Most often COI employees promoted available investment sites themselves rather than delegate this task to agencies. In order to improve the efficiency of COIs, they should strive towards building relationships between institutions. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Acemoglu, D., Johnson, S., & Robinson J. A. (2005). Institutions As A Fundamental Cause Of Long-Run Growth. In P. Aghion & S. N. Durlauf (Eds.). Handbook of Economic Growth. Vol. I A. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S1574-0684(05)01006-3.
 2. Bąk, J., Bąk, M., & La Croix, D. (2006). Promocja gminy, miasta i regionu w kontekście integracji europejskiej. Techniki przygotowywania materiałów promocyjnych i ofert inwestycyjnych. Zasady obsługi inwestorów. Warszawa: Twigger.
 3. Balcerzak, A., (2011). Integracja instytucjonalna w krajach Unii Europejskiej. Propozycja pomiaru. Ekonomia i Prawo, 7(1).
 4. Balcerzak, A., Rogalska, E., (2010). Zawodność instytucjonalna Państwa w zakresie stwarzania warunków dla przedsiębiorczości w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Ekonomia i Prawo, 6(1).
 5. Campos, N. F., & Kinoshita, Y. (2003). Why Does FDI Go Where it Goes? New Evidence from the Transition Economies. IMF Working Paper Vol. 3, No. 228.
 6. Dorożyński, T., & Urbaniak, W. (2011). Rola instytucji otoczenia biznesu we wspieraniu inwestorów zagranicznych w województwie łódzkim. In: J. Świerkocki (Ed.). Rola bezpośrednich inwestycji zagranicznych w kształtowaniu aktualnego i przyszłego profilu gospodarczego województwa łódzkiego. Łódź: Łódzkie Towarzystwo Naukowe.
 7. Geldner, M. (1986). Przyczynek do teorii zagranicznych inwestycji bezpośrednich. Warszawa: Monografie i Opracowania 193.
 8. Górzyński, M., Pander, W., & Koć, P. (2006). Tworzenie związków kooperacyjnych między MSP oraz MSP i instytucjami otoczenia biznesu. Warszawa: PARP.
 9. http://www.paiz.gov.pl/regiony/coi (19.05.2013).
 10. Kalinowski, T., Hildebrandt, A., Nowicki, M., Susmarski, P., & Tarkowski, M. (2007). Atrakcyjność inwestycyjna województw i podregionów Polski. Gdańsk: Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową.
 11. Lissowska, M. (2004). Instytucjonalne wymiary procesu transformacji w Polsce. Warszawa: Wyd. SGH.
 12. Lizińska, W. (2012). Klimat inwestycji jako czynnik bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce - studium na poziomie układów terytorialnych. Olsztyn: UWM w Olsztynie.
 13. Miłaszewicz, D. (2011). Jakość instytucji a wzrost gospodarczy. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 19.
 14. Rudolf, S. (2012). Nowa ekonomia instytucjonalna lekarstwem na kryzys In: S. Rudolf (Ed.). Nowa ekonomia instytucjonalna: teoria i zastosowania. Kielce: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa, Kieleckie Towarzystwo Edukacji Ekonomicznej.
 15. Rymarczyk, J. (1996). Internacjonalizacja i globalizacja przedsiębiorstwa. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 16. Wei, S. J. (2000). How taxing is corruption on international investors?. Review of Economic and Statistic. 82(1). DOI: http://dx.doi.org/10.1162/003465300558533.
 17. Williamson, O. (1998). Ekonomiczne instytucje kapitalizmu. Firmy, rynki, relacje kontraktowe. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 18. Wojarska, M., Marks-Bielska, R., & Babuchowska, K. (2012). Innowacyjność i konkurencyjność IOB jako stymulanta rozwoju woj. warmińsko-mazurskiego. Ekonomia, Wydawnictwo UE we Wrocławiu, 2(19).
 19. Zalesko, M. (2014). Instytucje w procesie rozwoju gospodarczego In: S. Rudolf (Ed.). Nowa ekonomia instytucjonalna wobec współczesnych problemów gospodarczych. Kielce: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych: Kieleckie Towarzystwo Edukacji Ekonomicznej.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1689-765X
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.12775/EQUIL.2014.025
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu