BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Miller Danuta (Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa; Towarzystwo Naukowe Prakseologii)
Tytuł
Ryzyko i odpowiedzialność w działalności zawodowej
Risk and Responsibility in a Professional Activity
Źródło
Annales : etyka w życiu gospodarczym, 2006, vol. 9, nr 1, s. 295-300
Annales. Ethics in Economic Life
Słowa kluczowe
Prakseologia, Ryzyko, Odpowiedzialność, Praca
Praxeology, Risk, Responsibility, Labour
Uwagi
summ.
Abstrakt
Świadome i sprawne działanie jest istotnym elementem życia każdego człowieka, a szczególnie ważne jest w działalności zawodowej. Obecnie działanie zawodowe podejmowane jest zazwyczaj nie przez pojedynczego człowieka, lecz przez zespół osób, przez firmę, organizację, grupę społeczną. W praktyce, krąg osób, realizujących działanie oraz osób zainteresowanych realizacją zmiany jest duży. Każde działanie zawodowe może bowiem wpływać nie tylko na bezpośrednie otoczenie zawodowe, ale także szerzej na otoczenie społeczne, gospodarcze, techniczne, przyrodnicze, na finanse, politykę, na kulturę. Osoby, których dotyczy dane działanie zawodowe są w literaturze nazywane interesariuszami; przy czym dokładne wyznaczenie granic kręgu interesariuszy jest możliwe tylko w niektórych sytuacjach. (fragment tekstu)

Any professional activity involves a risk of failing to achieve one's objectives or incurring unpredicted losses. It is acceptable to initiate such actions in which the probability of success exceeds the probability of loss. All professionally involved entities are responsible for their actions, hence also for the risk they take. It is assumed in praxeology that one is responsible for one's results, which are assessed against: the operative norms and rules (not only of law); socially accepted customs, convictions and ethical standards; one's personal hierarchy of values. All professionally involved entities are obliged to make a conscious allowance for the risk-responsibility antinomy. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Z. Ziembiński, Analiza pojęcia czynu, Wiedza Powszechna, Warszawa 1972, s. 69.
  2. P. Sienkiewicz, Ryzyko czyli między pewnością i niepewnością, "Transformacje" 1998, nr 1-4, s. 14.
  3. J. Davidson, Kierowanie projektem, Wyd. Liber, Warszawa 2002.
  4. T. Tyszka, T. Zaleśkiewicz, Racjonalność decyzji, PWE, Warszawa 2001.
  5. T. Pszczołowski, Mała encyklopedia prakseologii i teorii organizacji, Ossolineum, Wrocław-Warszawa 1978.
  6. T. Kotarbiński, Traktat o dobrej robocie, [w:] Dzieła wszystkie, Ossolineum, Wrocław-Warszawa 2000, s. 89.
  7. D. Miller, Odpowiedzialność z wielu perspektyw, "Prakseologia" 2002, nr 142, s. 42.
  8. R. Ingarden, Książeczka o człowieku, Wyd. Literackie, Kraków 1987, s. 73-74.
  9. K. Arrow, Granice organizacji, PWN, Warszawa 1985.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-2226
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu