BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ciążela Helena (Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie)
Tytuł
Etyka globalnej odpowiedzialności za przyszłość a odpowiedzialność biznesu
Ethics of Global Responsibility for the Future and Ethical Responsibility of Business
Źródło
Annales : etyka w życiu gospodarczym, 2006, vol. 9, nr 1, s. 301-310
Annales. Ethics in Economic Life
Słowa kluczowe
Etyka biznesu, Odpowiedzialność przedsiębiorstwa, Globalizacja, Poglądy filozoficzne
Business ethics, Enterprise responsibility, Globalization, Philosophical thought
Uwagi
summ.
Abstrakt
Etyka globalnej odpowiedzialności za przyszłość należy do najmłodszych dziedzin etyki. Zrodziła się z przekonania, że nowy wymiar ludzkiej egzystencji, jakim stała się cywilizacja techniczna uczynił ludzi jako jej twórców odpowiedzialnymi za dalsze jej trwanie. Uznanie za zasadniczy problem tej właśnie odpowiedzialności prowadzi do bardzo daleko idących i kontrowersyjnych konsekwencji. Zmienia nie tylko przedmiot, ale i zakres dotychczasowej refleksji etycznej oraz formułuje nowe, daleko idące imperatywy. Wchodzą one w konflikt z dotychczasowymi sposobami myślenia i argumentacji etycznej wyrosłej w przekonaniu, że świat i przyszłość w swoim ogólnym wymiarze są dane i od działań ludzkich niezależne. (fragment tekstu)

In contemporary public debates marginalization of meanings of issues raised by ethics of global responsibility for the future may be noted. The text analyses this problem from the perspective of business ethics, whose development has been stimulated for decades by the expansion of ethics of global responsibility. The current state results from mechanisms of orientation of interest of public opinion by structures of mass culture, the atmosphere of "golden" 1990s for business, doubtless prognostic value of diagnosis defining perils of the development of the contemporary civilization. The problem is not limited to fluctuation of moral preferences and their reasons. It has a normative dimension highlighted by the current occurrences. It seems to require reflection over the essence of business ethics and its relations with ethics of economic life and ethics of responsibility for the future. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. H. Jonas, Zasada odpowiedzialności. Etyka dla cywilizacji technologicznej, tłum. M. Klimowicz, Platan, Kraków 1996, s. 26-40.
 2. J. Turney, Ślady Frankensteina. Nauka, genetyka a kultura masowa, tłum. M. Wiśniewska, PIW, Warszawa 2001.
 3. H. Ciążela, Idea zrównoważonego rozwoju a współczesna kondycja moralna, "Prakseologia" 2004, nr 144.
 4. H. Ciążela, Zmierzch czy kryzys etyki globalnej?, "ANNALES. Etyka w życiu gospodarczym", 2005, t. 8.
 5. D.H. Meadows, D.L Meadows, J. Randers, W.W. Behrens III, Granice wzrostu, PWE, Warszawa 1973.
 6. D. Birnbacher, Odpowiedzialność za przyszłe pokolenia, tłum. B. Andrzejewski, P. Jackowski, Oficyna Naukowa, Warszawa 1999, s. 96-111.
 7. F. Mayor i in., Przyszłość świata, tłum. J. Wolf, A. Janik, W. Rabczuk, Fundacja Studiów i Badań Edukacyjnych, Warszawa 2001, s. 491.
 8. T.L. Friedman, Lexus i drzewo oliwne. Zrozumieć globalizację, tłum. T. Hornowski, Dom Wydawniczy "Rebis", Poznań 2001, s. 79-88.
 9. D. Pipes, Potęga spisku. Wpływ paranoicznego myślenia na dzieje ludzkości, tłum. S. Kędzierski, BEJ Service, Warszawa 1998.
 10. H.P. Martin, H. Schumann, Pułapka globalizacji. Atak na demokrację i dobrobyt, tłum. M. Zybura, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 1999.
 11. Ch. Grefe, M. Greffrath, H. Schumann, Czego chcą krytycy globalizacji ATTAC, tłum. M. Labiś, Wyd. WAM, Kraków 2004, s. 7.
 12. L.W. Zacher, Spór o globalizację. Eseje o przyszłości świata, Dom Wyd. ELIPSA, Warszawa 2003, s. 88-89.
 13. R.L. Heilbroner, Wielcy ekonomiści. Czasy - życie - idee, tłum. A. Ehrlich, PWE, Warszawa 1993, s. 171-180.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-2226
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu