BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Paliwoda-Matiolańska Adriana (Wyższa Szkoła Biznesu - National Louis University / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Etyczne i społeczne wyzwania dla zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem
Ethical and Social Challenges of Modern Management
Źródło
Annales : etyka w życiu gospodarczym, 2006, vol. 9, nr 1, s. 311-320
Annales. Ethics in Economic Life
Słowa kluczowe
Zarządzanie przedsiębiorstwem, Etyka biznesu, Rozwój technologiczny, Globalizacja
Enterprise management, Business ethics, Technological development, Globalization
Uwagi
summ.
Abstrakt
Obecnie przedsiębiorstwa należą do grupy najpotężniejszych instytucji socjalnych i ekonomicznych społeczeństwa. Postęp związany z rozwojem technologii informatycznych i komunikacyjnych wraz z procesami globalizacyjnymi stanowią dwa główne wyznaczniki współczesnej gospodarki. Społeczne i etyczne dylematy z którymi styka się świat biznesu nie ulegają zasadniczym zmianom, ale pojawiając się w szerszym kontekście wskazują na nowe obszary ewentualnych napięć na styku biznes - społeczeństwo - moralność. Problemy jakie w związku z tym stają przed zarządzaniem rozszerzają znaczenie i rolę etycznego, i społecznego wymiaru kierowania współczesnym przedsiębiorstwem. Artykuł ma na celu przedstawienie społecznych, ekonomicznych, organizacyjnych i moralnych impulsów zwiększających znaczenie etycznego i społeczno-politycznego kontekstu uprawiania działalności gospodarczej. Przedstawia on szczególnie wpływ nowych form organizacyjnych, jak i nowej roli i znaczenia pracownika na społeczne tło zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem. (fragment tekstu)

The technological revolution involving the information and communication technologies as well as the globalization are the main sources of changes in the modern economy. They put new light on social and ethical dilemmas. Companies are facing new challenges: improving the standard of living, taking care of environment, transparency of the actions, empowerment, trust. However there are a lot of threats: opportunistic conducts, disloyalty, social exclusion, violating copyrights or privacy rights, uncertainty. The paper presents social, economic, organizational and moral reasons that increases social and ethical context of modern business. It presents that the modern model of management should be based on three dimensions: (1) traditional-technical and economic, (2) social-political and (3) ethical. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. A.K. Koźmiński, Zarządzanie w warunkach niepewności, PWN, Warszawa 2004, s. 55.
 2. P. Drucker, Przyszłe społeczeństw, "Przegląd polityczny" 2003, nr 62-63, s. 110.
 3. K. Bolesta-Kukułka, Decyzje menedżerskie, PWE, Warszawa 2003, s. 67.
 4. W. Gasparski, Społeczna odpowiedzialność biznesu: argumenty za i przeciw, "Annales. Etyka w życiu gospodarczym" 2004, t. 7, s. 39.
 5. A. Argadona, Ethical Challenges of the New Economy: An Agenda of Issue, "Research Paper IESE" 2002, No. 463, s. 15-16.
 6. A. Pocztowski, Zarządzanie zasobami ludzkimi w nowej gospodarce, "Zarządzanie zasobami ludzkimi" 2003, nr 1, s. 15.
 7. Cz. Sikorski, Ludzie nowej organizacji, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1998, s. 30-42.
 8. R.W. Coff, Human Assets and Management Dilemmas: Coping with Hazards on the Road to Resource-Based Theory, "Academy of Management Review" 1997, No. 22, 2, s. 377.
 9. Cz. Porębski, Czy etyka się opłaca, Wyd. Znak, Kraków 1997, s. 24.
 10. S. Ghoshal, Ch. Barlett, P. Moran, A New Manifesto for Management, "Sloan Management Review" 1999, No. 40, s. 10.
 11. A. Argadona, Por que las empresas han ser eticas.. y por que muchas veces no lo son, "OP IESE" 2004, No. 05, s. 3.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-2226
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu