BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rogala Piotr (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu)
Tytuł
Total Quality Management jako metoda zarządzania odpowiedzialnego społecznie
Total Quality Management as a Method of Socially Responsible Management
Źródło
Annales : etyka w życiu gospodarczym, 2006, vol. 9, nr 1, s. 321-328
Annales. Ethics in Economic Life
Słowa kluczowe
Zarządzanie przez jakość, Społeczna odpowiedzialność biznesu, Zarządzanie przedsiębiorstwem, Modele doskonałości
Total Quality Management (TQM), Corporate Social Responsibility (CSR), Enterprise management, Excellence models
Uwagi
summ.
Abstrakt
W lutym 2005 r. Forum Odpowiedzialnego Biznesu opublikowało raport pt. Odpowiedzialny biznes w Polsce 2004. Podstawowym wnioskiem płynącym z jego lektury jest to, że w Polsce, podobnie jak w Europie, wzrasta zainteresowanie tą koncepcją. Dotyczy to zarówno przedsiębiorstw (także średnich i małych), jak i konsumentów, administracji państwowej, mediów, ośrodków akademickich. Drugim ważnym wnioskiem jest powszechne utożsamianie społecznej odpowiedzialności biznesu (SOB) ze społecznym zaangażowaniem biznesu. Konsekwencją tego podejścia jest zbyt mały stopień uwzględniania SOB w sposobie zarządzania organizacją. Autorzy raportu stwierdzają wprost, że odpowiedzialny biznes jest mniej postrzegany jako wewnętrzna strategia poprawy efektywności, a bardziej jako element kreowania wizerunku. Jest to sytuacja niosąca pewne zagrożenie dla idei odpowiedzialnego biznesu. Koncepcja ta może zostać zawężona do roli jednego z instrumentów public relations, bez możliwości wywierania głębszego wpływu na działalność organizacji. Jedną z najważniejszych przyczyn takiej sytuacji, wydaje się być, nieukształtowane jeszcze instrumentarium SOB. W niniejszym opracowaniu podjęta została próba wykazania, że koncepcja zarządzania jakością jest lub może stać się sposobem realizacji zasad SOB. (fragment tekstu)

Total Quality Management (TQM) is defined as a way of managing an organization based on commitment and cooperation of all employees with a focus on quality. Its goal is, by reaching the clients' satisfaction, to provide the company with a long lasting success as well as to bring benefits to the company members and the society. The article points out the convergence of both: principles and practical solutions from the TQM area and the concept of Corporate Social Responsibility. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. L. Wasilewski, Podstawy teorii zarządzania jakością, "Problem jakości" 1998, nr 9, s. 27.
  2. P. Rogala, Podstawy nauki o jakości, [w:] T. Borys (red.), Zarządzanie jakością i środowiskiem, Katedra Zarządzania Jakością i Środowiskiem, Jelenia Góra 2003, s.86.
  3. P. Brzeziński, Koncepcja TQM - historia i rozwój idei, "Problemy jakości" 1999, nr 5, s. 7.
  4. P. Rogala, Total Quality Management - rzeczywistość czy fikcja, "Problemy jakości" 2002, nr 5, s. 35.
  5. E. Kindlarski, J. Bagiński, Zarządzanie przez jakość. Doskonalenie jakości w firmach prywatnych i państwowych. Podstawy zarządzania przez jakość, Wydawnictwo Bellona, Warszawa 1994, s. 3.
  6. R. Karaszewski, Zarządzanie jakością. Koncepcje, metody i narzędzia stosowane przez liderów światowego biznesu, Dom Organizatora, Toruń 2005, s. 107-111.
  7. W. A. Stimson, A Deming Inspired Management Code of Ethics, "Quality Progress" 2005, nr 2, s. 72.
  8. J. Dahlagaard, K. Kristensen, G. K. Kanji, Podstawy zarządzania jakością, PWN, Warszawa 2000, s. 78.
  9. J. Brilman, Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa 2002, s. 238.
  10. W. Gasparski, A. Lewicka-Strzałecka, B. Rok, G. Szulczewski (red.), Etyka biznesu w zastosowaniach praktycznych: inicjatywy, programy, kodeksy, Centrum Etyki Biznesu IFiS PAN & WSPiZ oraz Biuro Stałego Koordynatora ONZ w Polsce, Warszawa 2002, s. 50-51.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-2226
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu