BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sobczyk Janusz R. (Salezjańska Wyższa Szkoła Ekonomii i Zarządzania w Łodzi)
Tytuł
Człowiek i organizacja - dylematy autonomii jednostki
A Human and an Organization. Dilemmas of Individual Autonomy
Źródło
Annales : etyka w życiu gospodarczym, 2006, vol. 9, nr 1, s. 331-337
Annales. Ethics in Economic Life
Słowa kluczowe
Człowiek w przedsiębiorstwie, Organizacja, Wolność
Human in enterprises, Organisation, Freedom
Uwagi
summ.
Abstrakt
Zagadnienie relacji człowieka z otoczeniem społecznym i jego sytuację jako jednostki wobec tego otoczenia, ilustruje na poziomie bardziej konkretnym - położenie człowieka w organizacji. Organizacja łączy cechy całości, systemu i struktury determinującej. W ujęciu ogólnym jest ona całością złożoną o charakterze dynamicznym, której zewnętrzna zmienność obserwowana w procesach realizacji celu, jest wypadkową oddziaływań jej poszczególnych części jako elementów owej złożoności - między sobą, a także wobec niej samej jako całości - i odwrotnie. Znamienne jest to, że zachodzące przy tym przemiany wewnętrzne samych elementów, wyznaczone zostają określonym stopniem ich dopuszczalnej różnorodności (ograniczonej zmienności) - przez sterującą strukturę całości. W ten sposób ponadindywidualna całość jako układ dominujący podtrzymuje swą zdolność sterowania elementami swej złożoności. Ograniczając przejawianą przez nie różnorodność i zakres jej zmienności, jednocześnie - zwiększa przewidywalność ich zachowań, a rozciągając nad nimi kontrolą zwiększa stopień własnej pewności. (fragment tekstu)

The starting point of the presented deliberations is the fundamental contradiction between basic human roles which determine a human as an individuum and a social individual at the same time and, in opposite to that, an organization, widely understood as a social environment. As the base of considerations, a general analysis of relationships in the part and whole system was assumed as well as a conceptual model of an organization as a definite whole. A criterion of conformity between the individual human definite character as an individuum and the grade of definition of this whole was assumed as the base for an idealizing organizational solution. This criterion falls into a widely understood concept of the organizational progress directly referring to the notion of the social wide progress which reassures a possibility of self-determining and the harmonious development. Thus, this definite character can be socially accepted through the wide recognition - a fundamental precondition for integrity and unity of a human individuum established through the connection of two elementary human functions: cogito (based on the sphere of cognition) and negito (based on the ethical sphere and the right to an individual objection). This objection should be treated only as a sign of the evaluative attitude of an individuum which establishes the human relationships to the environment. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. A.W. Gouldner, Teoretyczny kontekst socjologii, [w:] E. Mokrzycki (red.), Kryzys i schizma, cz. I, Biblioteka myśli współczesnej, PIW, Warszawa 1984, s. 124.
 2. W. Sedlak, Na początku było jednak światło, Biblioteka myśli współczesnej, PIW, Warszaw 1984, s. 193.
 3. F. Znaniecki, Socjologia wychowania, t.II, Urabianie osoby wychowanka, PWN, Warszawa 1973, s. 141.
 4. A. Touraine, Socjologia akcjonalistyczna, [w:] E. Mokrzycki (red.), Kryzys i schizma, cz. II, Biblioteka myśli współczesnej, PIW, Warszawa 1984, s. 191.
 5. P. Tilich, por. I.G. Barbour, Mity, modele, paradygmaty, Społeczny Instytut Wyd. ZNAK, Kraków 1983, s. 110.
 6. B. Paź, Hasło Determinizm, [w:] Powszechna encyklopedia filozofii, t.2, Polskie T-stwo Tomasza z Akwinu, Lublin 2001, s. 505-511.
 7. O. Bauer, Kapitalistyczny obraz świata (1924), [w:] Problemy socjologii wiedzy, PWN, Warszawa 1985, s. 303.
 8. G. Simmel, Socjologia, Biblioteka Socjologiczna, PWN, Warszawa 1975, s. 140-141.
 9. M. Markowski, Filozofia przyrody w pierwszej połowie XV wieku, Dzieje filozofii średniowiecznej w Polsce, t. IV, PAN, Instytut Filozofii i Socjologii, Ossolineum, Wrocław 1976, s. 82-86.
 10. L. von Bertalanffy, Ogólna teoria systemów, PWN Warszawa 1984, s. 85-86.
 11. A.I. Czuchnow, Hasło Związek (zależność), [w:] N.P. Fiedorenko (red. nacz.) Słownik matematyki i cybernetyki ekonomicznej, PWE, Warszawa 1985, s. 873.
 12. W.R. Ashby, Wstęp do cybernetyki, PWN Warszawa 1963, s. 289, 340.
 13. P. Chauchard, Biologia i moralność, Instytut Wyd. PAX, Warszawa 1966, s. 159.
 14. M. Scheler, cyt. wg W. Stróżewski, Dialektyka twórczości, Polskie Wyd. Muzyczne, Kraków 1983, s. 172.
 15. Encyklopedia organizacji i zarządzania, PWE, Warszawa 1981, s. 374-375.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-2226
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu