BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Hausner Jerzy (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej)
Tytuł
Podmiotowość i ład instytucjonalny
Subjectivity and Institutional Order
Źródło
Zarządzanie Publiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, nr 3 (29), s. 7-16, rys., wykr., bibliogr. 19 poz.
Public Governance
Słowa kluczowe
Podmiotowość polityczna, Ład społeczny, Ład społeczno-gospodarczy, Racjonalność
Political subjectivity, Social order, Social-economic order, Rationality
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W pracach Koła Krakowskiego zajmowaliśmy się związkami bytu, poznania i działania. Dla zrozumienia zależności zachodzących między tymi kategoriami kluczowa wydaje się kwestia podmiotowości. Nie wolno odrywać wiedzy i działania od podmiotu. Nie ma podmiotu bez wiedzy. Nie ma podmiotu bez działania. Jednakże związki między podmiotem, wiedzą i działaniem nie są linearne i proste. Tu nie ma miejsca na następstwo przyczynowo-skutkowe, determinizm. O podmiotowości autor wypowiada się w kontekście społecznych relacji i interakcji. Z tego punktu widzenia podmiotowość jest elementem ładu społecznego i bez podmiotowości, a dokładnie istnienia wielu podmiotów społecznych, ład społeczny nie może się wykształcić i - ewoluując - trwać. (abstrakt oryginalny)

In the Cracow Circle, we have dealt with the links between self, cognition, and action. It seems to me that the issue of subjectivity is key for the understanding of interactions between these categories. Knowledge and action should not be divorced from the subject. Th ere is no subject without knowledge. Th ere is no subject without action. However, the relationships between the subject, knowledge and action are neither linear nor simple. Th ere is no place for a causeeffect sequence or determinism. Th e author discusses subjectivity in the context of social relationships and interactions. From this point of view, subjectivity is a component of the social order and without subjectivity, or more accurately, without the existence of a number of social subjects, social order cannot emerge or last and evolve. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Ajdukiewicz K. (1983). Zagadnienia i kierunki filozofi i. Teoria poznania. Metafizyka. Warszawa: Czytelnik.
 2. Amin A., Hausner J. (1997). Beyond Market and Hierarchy. Interactive Governance and Social Complextity. Edward Elgar: Cheltenham.
 3. Chitty A. (1997). "Introduction: Th e direction of compentorary capitalism and practical relevance of theory", Review of International Political Economy, t. 4, nr 3, s. 435-447.
 4. Davis L.E., North D.C. (1971). Institutional Change and American Economic Growth. Cambridge: Cambridge University Press.
 5. Delorme R. (1993). A Theoretical Frame for the State and Market Issue in the Process of Socio-Economic Transformation in Central and Eastern Europe. Paper delivered at the seminar on Transformation in Central and Eastern Europe, University of Paris-Nord and Centre d'études prospectives d'économie mathématique appliquées á la planifi cation, Paris, De - cember 2-3.
 6. Doyal L., Gough I. (1991). A Theory of Human Need. London: Macmillan.
 7. Ferber J. (1994). La kenetique: des systemes multi-agents a une science de L'interaction, Revue Internationale de Systemique, t. 8, nr 1, s. 329-359.
 8. Fox C.J., Miller H.T. (1995). Postmodern Public Administration. Toward Discourse. Th ousand Oaks: SAGE Publications.
 9. Giddens A. (1991). Modernity and Self-Identity: Self and Society in the Late Modern Age. Stanford, CA: Stanford University Press.
 10. Giza A. (2012). "Społeczeństwo jako problem koordynacji: rola wiedzy w stanowieniu bytu społecznego", Zarządzanie Publiczne, t. 1, nr 19, s. 53-70.
 11. Hausner J. (1992). Populistyczne zagrożenie w procesie transformacji społeczeństwa socjalistycznego. War - szawa: Fundacja im. Friedricha Eberta.
 12. Józefowski B. (2012). "Evidence-based policy - nowa koncepcja dotykająca starych problemów", Za - rządzanie Publiczne, t. 1, nr 19, s. 147-152.
 13. Latour B. (2010). Splatając na nowo to, co społeczne. Wprowadzenie do teorii aktora-sieci (przekł. A. Derra, K. Abriszewski). Warszawa: Universitas.
 14. Merleau-Ponty M. (1962). Phenomenology of Perception. London: Routledge.
 15. Orillard M. (1997): "Cognitive networks and self-organization in a complex socio-economic environment", w: A. Amin, J. Hausner (red.), Beyond Market and Hierarchy. Interactive Governance and Social Complexity. Cheltenham: Edward Elgar.
 16. Sabel C.F. (1993). "Constitutional ordering in historical context", w: F.W. Scharpf (red.), Games in Hierarchies and Networks. Boulder: Westview Press.
 17. Simmel G. (1975). Socjologia (przekł. M. Łukasiewicz). Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 18. Stark D., Bruszt L. (1998). Postsocialist Pathways. Transforming Politics and Property in East Central Europe. Cambridge: Cambridge University Press.
 19. Williamson O.E. (1996). The Mechanisms of Governance. New York, Oxford: Oxford University Press.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-3529
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.7366/18983529
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu