BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mazur Barbara (Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku)
Tytuł
Rozwój moralny a metody rozwiązywania konfliktów w organizacji
Moral Development and Methods of Handling Conflict
Źródło
Annales : etyka w życiu gospodarczym, 2006, vol. 9, nr 1, s. 351-358
Annales. Ethics in Economic Life
Słowa kluczowe
Rozwiązywanie konfliktów, Moralność, Uwarunkowania społeczno-kulturowe
Solving conflicts, Morality, Social and cultural condition
Uwagi
summ.
Abstrakt
W dotychczasowej literaturze dotyczącej tematyki kulturowych uwarunkowań wyboru metody rozwiązywania konfliktu zarysowały się dwa przeciwstawne stanowiska. Pierwsze z nich, powszechniejsze, zakłada istnienie wpływu wartości kulturowych, w tym etycznych, na wybór sposobu podejścia do konfliktu. Przedstawicielami tego stanowiska są: K.M. Kozan, W. French, H. Zeiss, A.G. Schere oraz M.A. Rahim. Drugie stanowisko, będące w opozycji do pierwszego, przyjmuje założenie o braku istotnych różnic kulturowych, w tym etycznych, w ocenach sytuacji konfliktowych i wyborze metod rozwiązywania konfliktów. Jest ono reprezentowane między innymi przez A. Russella, N. Deana, i N.S. Higgs. W ostatnich latach pojawiły się również badania wskazujące na poziom rozwoju moralnego jako czynnik warunkujący wybór podejścia do konfliktu. Dowodzi to konieczności nowego, szerszego spojrzenia na tak ważne dla każdej organizacji zagadnienie sposobu rozwiązania konfliktu. (fragment tekstu)

An approach to conflict, which is a common element of organisational life, may be chosen with consideration of two factors. One of them belongs to the social sphere of culture represented by the person taking the approach. The other is determined by the level of moral development of the individual. In the literature on the conflict, the socio-cultural approach seems to be more frequent and approved by extensive research. Five ways of dealing with conflict are enumerated: competition, collaboration, compromise, avoidance and accommodation. The link between the level of moral development and the method of handling the conflict is examined far less frequently. The author of the above aims to analyse the conflict from these two perspectives and prove their mutual influence on the choice of ways to solve the problem. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. M.K. Kozan, Culture and Conflict Management: A Theoretical Framework, "International Journal of Conflict Management" 1997, vol. 8, nr 4.
 2. K. Kozan, E. Canan, The Influence of Intra-Cultural Value Differences on Conflict Management Practices, "International Journal of Conflict Management" 1999, vol. 10.
 3. M.A. Rahim, Referent Role and Styles of Handling Interpersonal Conflict, "The Journal of Social Psychology" 2001, nr 126, s. 79-86.
 4. R. Abratt, D. Nel, N.S. Higgs, An Examination of the Ethical Beliefs of Managers Using Selected Scenarios in a Cross-Cultural Environment, "Journal of Business Ethics" 1992, nr 11.
 5. M.A. Rahim, Toward a Theory of Managing Organizational Conflict, "International Journal of Conflict Management" 2002, vol. 13.
 6. S.F.Y. Tang, P.S. Kirkbridge, Developing Conflict Management in Hong Kong: An Analysis of Some Crosscultural Implications, "Management Education and Development" 1986, vol. 17, s. 287-301.
 7. A. Huczynski, D. Buchanan, Organizational Behaviour, An Introductory Text, Prentice Hall, New York 1991, s. 571.
 8. R. Abratt, D. Nel, N.S. Higgs, An Examination of the Ethical Beliefs of Managers Using Selected Scenarios in a Cross-Cultural Environment, "Journal of Business Ethics" 1992, vol. 11, s. 29.
 9. D. Izraeli, Ethical Beliefs and Behaviour of Managers - A Cross-Cultural Perspective, "Journal of Business Ethics" 1988, s. 263-271.
 10. K.H. Lee, Ethical Beliefs in Marketing Management: A Cross-Cultural Study, "European Journal of Marketing" 1981, nr 15, s. 58-67.
 11. J. Tsalikis, O. Nwachukwu, Cross-Cultural Business Ethics: Ethical Beliefs. Differences Between Blacks and Whites, "Journal of Business Ethics" 1988, s. 745-754.
 12. A.M. Rahim, G.F. Buntzman, D. White, An Empirical Study of the Stages of Moral Development and Conflict Management Styles, "International Journal of Conflict Management" 1999, vol. 10, Issue 2.
 13. J. Rest, Moral Development: Advances in Research and Theory, Praeger, New York 1986.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-2226
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu