BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bartusiak Bronisław (Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie)
Tytuł
Filozoficzne aspekty podstaw metodologii nauk o zarządzaniu - zagadnienia wprowadzające
The Overview of Philosophical Aspects of the Management Theory
Źródło
Annales : etyka w życiu gospodarczym, 2006, vol. 9, nr 1, s. 359-369
Annales. Ethics in Economic Life
Słowa kluczowe
Metodologia nauki, Nauki o zarządzaniu, Poglądy filozoficzne, Ontologia, Aksjologia
Methodology of science, Management sciences, Philosophical thought, Ontology, Axiology
Uwagi
summ.
Abstrakt
Niniejszy referat jest próbą filozoficznego opracowania perspektywy metodologicznej, czy może szerzej: próby całościowego spojrzenia na nauki o organizacji i zarządzaniu, zaproponowanej przez M. Krupę jako odpowiedź, na razie jeszcze szkicową, na problem sformułowany w artykule H. Koontza1 czy też pracy zbiorowej Contemporary Management. Issues and Viewpoints. Chodzi tu o brak wspólnej perspektywy dla różnych nurtów występujących w naukach o zarządzaniu, co nadające im eklektyczny charakter. Na początku trzeba odpowiedzieć na pytanie, do czego nam jest potrzebna filozoficzna płaszczyzna rozważań; wydawać by się mogło się, że wystarczą rozważania z metodologii nauk o zarządzaniu. Argumentem na rzecz konieczności wprowadzenia analiz filozoficznych jest występowanie pojęć i problemów o charakterze ontologicznym w analizowanym tekście. Chodzi tu jednak o coś więcej niż jedynie doprecyzowanie czy też przekładanie na język filozofii poszczególnych pojęć czy kryteriów. Zasadnicze znaczenie ma, użyte już w samym tytule, słowo światopogląd. (fragment tekstu)

This paper deals with the problem of the methodological background of the Theory of Management considered from the philosophical point of view. It relates to the M. Krupa's theme of the Management Theory Jungle in an axiological perspective. Both could be interpreted as a preliminary overview in dealing with 'The Management Theory Jungle' problem, which was presented in the H. Koontz's publication in 1961. Those issues are determined by the eclectic character of the Management Theory, which includes Business Ethics, rooted in various, incoherent approaches present in the science of Management and in business practice. All the above-mentioned problems are often directly connected to underestimated axiological research. Thus, the philosophical level of research reflection has to be taken into consideration. In Poland, the most accepted approach in the science is based on T. Kotarbiński's Praxeological School. Today however, it is not sufficient. The modern works of research still remain - with some exceptions - within the narrow limits of an approach adopted in particular scientific fields. Looking for the solution, this article shows P. Ricouer's scheme. The paper discusses such important issues as establishing common terminology for the key notion of 'Value', which has been given multi-interpretations; it also brings up the lack of common methodological background for various views of Business Ethics or the absence of valid anthropological research. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. H. Koontz, The Management Theory Jungle, "Journal of the Academy of Management" 1961, vol. 4, No. 3.
 2. J.W. McGuire (ed.), Contemporary Management. Issues and Viewpoints, Prentice-Hall, Enlewood Cliffs, USA 1974.
 3. W. Stróżewski, Ontologia, Aureus - Znak, Kraków 2004, zwł. s. 19-34.
 4. J. Majka, Metodologia nauk teologicznych, Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej, Wrocław 1981.
 5. S. Świerzawski, Wstęp do trzeciego wydania "Bytu", zwł. s. 18-19, [w:] Byt. Zagadnienia metafizyki tomistycznej, Znak, Kraków 1999.
 6. P. Riceuer, Filozofia osoby, WN PAT, Kraków 1992.
 7. G.E.M. Anscombe, Intention, Harvard Uniwersity Press, Cambridge 2000.
 8. G.H. von Wright, Explanation and Understanding, Cornell Uniwersity Press, Cornell 2004.
 9. D. Davidson, Essays on Actions and Events, Clarendon Press, Oxford 1980.
 10. K. Wojtyła, Osoba i czyn oraz inne studia antropologiczne, TN KUL, Lublin 1994.
 11. W.M. Nowak, Robina G. Collingwooda filozofia historii, KUL, Lublin 2002.
 12. I.G. Barbour, Mity. Modele. Paradygmaty, Znak, Kraków 1984.
 13. S. Kamiński, Nauka i metoda. Pojęcie nauki i klasyfikacja nauk, TN KUL, Lublin 1992.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-2226
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu