BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mazur Stanisław (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej)
Tytuł
Źródła i granice podmiotowości społecznej
The Sources and Limitations of Subjectivity
Źródło
Zarządzanie Publiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, nr 3 (29), s. 25-32, bibliogr. 18 poz.
Public Governance
Słowa kluczowe
Podmiotowość polityczna, Ład społeczny, Miejsce człowieka w społeczeństwie, Etyka, Społeczna odpowiedzialność
Political subjectivity, Social order, Person's role in society, Ethics, Social Responsibility
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W tekście podjęto próbę zarysowania rozległej tradycji pojmowania źródeł i granic podmiotowości społecznej poprzez przywołanie wybranych elementów bogatego piśmiennictwa poświęconego temu zagadnieniu. (abstrakt oryginalny)

The aim of this paper is to draw attention to a long tradition of understanding the sources and limitations of subjectivity and to discuss the rich legacy of philosophical thought on the subject. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Archer M.S. (2013). Człowieczeństwo. Problem sprawstwa (przekł. A. Dziuban). Kraków: ZW Nomos.
 2. Arystoteles (1996). Etyka nikomachejska (przekł. D. Gromska), Dzieła wszystkie, t. 5. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 3. Bauman Z. (2010). Socjalizm. Utopia w działaniu (przekł. M. Bogdan). Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej.
 4. Bourdieu P. (2009). Rozum praktyczny: O teorii działania (przekł. J. Stryjczyk). Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 5. Descartes R. (1981). Rozprawa o metodzie właściwego kierowania rozumem i poszukiwania prawdy w naukach (przekł. W. Wojciechowska). Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 6. Foucault M. (1993). Nadzorować i karać (przekł. T. Komendant). Warszawa: Wydawnictwo Aletheia-Spacja.
 7. Giddens A. (2003). Stanowienie społeczeństwa. Zarys teorii strukturacji (przekł. S. Amsterdamski). Poznań: Zysk i S-ka.
 8. Hegel G.W.F. (1969). Zasady fi lozofi i i prawa (przekł. A. Landman). Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 9. Heidegger M. (2008). Bycie i czas (przekł. B. Baran). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 10. Kant I. (1957). Krytyka czystego rozumu, t. II (przekł. R. Ingarden). Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 11. Lévinas E. (2000). Inaczej niż być lub ponad istotą (przekł. P. Mrówczyński). Warszawa: Aletheia.
 12. Lévinas E. (2012). Całość i nieskończoność. Esej o zewnętrzności (przekł. M. Kowalska). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 13. Nietzsche F. (2003). Z genealogii moralności. Pismo polemiczne (przekł. L. Staff ). Kraków: Zielona Sowa.
 14. Nietzsche F. (2011). Wola mocy (przekł. S. Frycz, K. Drzewiecki). Kraków: Vis-a-vis/Etiuda.
 15. Nowak A.W. (2011). Podmiot, system, nowoczesność. Pisma filozoficzne - Tom CCX. Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Filozofi i.
 16. Platon. (1993). "Menon", w: Dialogi (przekł. W. Witwicki). Warszawa: Verum.
 17. Sztompka P. (1989). "Socjologiczne teorie podmiotowości", w: P. Buczkowski, R. Cichocki (red.), Podmiotowość: możliwość, rzeczywistość, konieczność. Poznań: UAM.
 18. Wielicki K. (2003). Podmiotowość w dobie kryzysu postindustrializmu. Między indywidualizmem a kolektywizmem. Warszawa: Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-3529
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.7366/18983529
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu