BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Stemplewska Ludmiła (Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego w Warszawie)
Tytuł
Zarządzanie ryzykiem w obszarze rozwoju kapitału ludzkiego
Risk Management in the Area of Human Capital Development
Źródło
Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula, 2015, nr 1(43), s. 42-53, bibliogr. 16 poz.
Vistula Scientific Quarterly
Słowa kluczowe
Kapitał ludzki, Rozwój kapitału ludzkiego, Zarządzanie ryzykiem
Human capital, Development of human capital, Risk management
Uwagi
streszcz., summ..
Abstrakt
Podejmowane działania skierowane na rozwój kapitału ludzkiego z jednej strony są olbrzymią szansą dla firmy, z drugiej zaś stwarzają potencjalne ryzyko destabilizacji procesu zarządzania w niej. Działania w zakresie zarządzania ryzykiem należałoby wdrażać jedynie wtedy, kiedy przyczyniają się one do kreowania wartości dodanej przedsiębiorstwa.(abstrakt oryginalny)

The undertaken measures aimed at development of human capital are, on the one hand, an enormous chance for the firm, while, on the other hand, they produce potential risk of destabilisation of the process of management therein. Measures in the area of risk management should be implemented only when they contribute to creation of enterprise's value added.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Biegański M. (2001), Hedging i nowoczesne usługi fi nansowe, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 2. Biegański M., Janca A. (red.) (2001), Hedging i nowoczesne usługi finansowe, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 3. Bielecki W.T. (2001), Informatyzacja zarządzania, PWE, Warszawa.
 4. Bizon-Górecka J. (2001), Strategie zarządzania ryzykiem w organizacji gospodarczej, "Przegląd Organizacji", nr 1.
 5. Büschgen H. (1997), Przedsiębiorstwo bankowe, t. 2, Poltext, Warszawa.
 6. Dziawgo D. (1998), Credit-rating. Ryzyko i obligacje ma międzynarodowym rynku finansowym, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 7. Enterprise Risk Management Integrated Framework (2004), Committee of Sponsoring Organizations of Treadway Commission, American Institute of Certified Public Accountants, http://www.aicpa.org [dostęp: listopad 2014].
 8. Jedynak P., Szydło S. (2011), Zarządzanie ryzykiem, Wydawnictwo Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław.
 9. Kimbrough R.L., Componation P.J. (2009), The Relationship Between Organizational Culture and Enterprise Risk Management, "Engineering Management Journal", Vol. 21.
 10. Lipka A. (2002), Ryzyko personalne: szansy i zagrożenie zarządzania zasobami ludzkimi, Poltex, Warszawa.
 11. Listwan T. (red.) (2000), Zarządzanie kadrami. Perspektywy badawcze i praktyka, Wydawnictwo AE, Wrocław.
 12. Pocztowski A. (2007), Zarządzanie zasobami ludzkimi, PWE, Warszawa.
 13. Sinkey J.F. (1992), Commercial Bank Financial Management, Macmillan Publishing Co., New York.
 14. Sudoł S. (2002), Przedsiębiorstwo. Podstawy nauki o przedsiębiorstwie. Teoria i praktyka zarządzania, Dom Organizatora, Toruń.
 15. Tarczyński W., Majsiewicz M. (2001), Zarządzanie ryzykiem, PWE, Warszawa.
 16. Thornhill W.T. (1989), Effective risk management for financial institutions, Administration Institute, Illinois.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2084-4689
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu