BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Czajkowski Marcin (Wyższe Metropolitalne Seminarium Duchowne w Łódzi)
Tytuł
Sprawiedliwość i miłosierdzie w praktyce nauczyciela akademickiego
Justice and Mercy in the Practice of Academic Education
Źródło
Annales : etyka w życiu gospodarczym, 2006, vol. 9, nr 2, s. 21-26
Annales. Ethics in Economic Life
Słowa kluczowe
Nauczyciele, Studenci, Sprawiedliwość, Poglądy filozoficzne
Teachers, Students, Justice, Philosophical thought
Uwagi
summ.
Abstrakt
Wiele z rozlicznych problemów etycznych środowiska akademickiego związanych jest z kwestią oceniania studentów. Jednym z dylematów jakie mogą się wówczas pojawić jest kwestia pogodzenia sprawiedliwości z miłosierdziem w sytuacji gdy student odwołuje się wprost, bądź pośrednio do miłosierdzia nauczyciela, pragnąc uniknąć sprawiedliwości. W niniejszym wystąpieniu, chciałbym postawić kilka pytań związanych z tym problemem i spróbować zarysować próbę odpowiedzi. Najpierw krótko ukażę pojmowanie relacji pomiędzy sprawiedliwością i miłosierdziem w kontekście biblijnym i w filozofii starożytnej, a następnie spróbuję zobaczyć, czy wnioski z analiz mogą pomóc rozjaśnić wspomniane wyżej dylematy moralne nauczyciela akademickiego. (fragment tekstu)

A student's appeal for an academic teacher's clemency in an attempt to evade justice is not a rare occurrence. What is justice in such a situation? Should the teacher be just, and if so, to whom? What is mercy? Should the teacher behave mercifully, and to whom? Are there cases when one value outweighs the other? On what grounds can justice be distinguished from mercy? The paper aims to display the positive meaning of the two notions in a broad biblical-philosophical context as well as highlight their common but wrong understanding. It prompts a constructive discussion on the above-mentioned issues. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. A. Świderkówna, Rozmowy o Biblii, PWN, Warszawa 1995, s. 164 n, 176.
  2. J. Cambier, X.L. Dufour, Miłosierdzie, [w:] Słownik Teologii Biblijnej, X.L. Dufour (red.), Pallotinum, Poznań 1990, s. 478-483, s. 479.
  3. Jan Paweł II, Dives in Misericordia, Pallotinum, przypis 52.
  4. E. Sankowski, Sprawiedliwość, [w:] Encyklopedia filozofii, T. Honderich (red.), Zysk i S-ka, Poznań 1999, t. 2, s. 877-878.
  5. L. Mateja, Sprawiedliwość i miłosierdzie w starożytności. Porównanie myśli Seneki i Tertuliana, "Teologia Polityczna" 2003-2004, nr 1, s. 142.
  6. Dobre obyczaje w nauce. Zbiór zasad i wytycznych, Komitet Etyki w Nauce Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2001.
  7. Jan Paweł II, Spotykamy się w imię wspólnej miłości do prawdy, http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/przemowienia/krakow4_08071997.html (10.04.2005).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-2226
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu