BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Stepulak Zdzisław Marian (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, Polska)
Tytuł
Etyka zawodu psychologa jako przedmiot moralnej i duchowej formacji akademickiej
Professional Ethics of Psychologists as the Subject of the Moral and Spiritual Academic Formation
Źródło
Annales : etyka w życiu gospodarczym, 2006, vol. 9, nr 2, s. 27-35
Annales. Ethics in Economic Life
Słowa kluczowe
Etyka zawodowa, Psychologia, Moralność, Wartości i normy etyczne
Professional ethics, Psychology, Morality, Value and ethical norms
Uwagi
summ.
Abstrakt
W ostatnich latach szczególnego znaczenia nabierają zagadnienia dotyczące moralności i obyczajów wobec wykonywania czynności zawodowych. Problemy te pojawiają się zwłaszcza w tych dziedzinach nauki, w których bezpośrednim przedmiotem badań jest osoba ludzka. Jedną z takich dziedzin jest psychologia. Przed psychologiem pojawiają się coraz liczniejsze problemy i dylematy etyczno-moralne w trakcie podejmowania działalności naukowej, diagnostycznej, terapeutycznej, dydaktycznej, popularyzatorskiej. W tym kontekście niezbędne staje się podjęcie naukowej refleksji nad zagadnieniami o charakterze moralnym i duchowym. Stąd też konieczne będzie odwoływanie się do zagadnień wypracowanych przez współczesną etykę. (fragment tekstu)

Psychology is one of those fields of science that deals directly with a human being. A contemporary psychologist faces many moral dilemmas in his or her scientific, diagnostic, therapeutic, or didactic career. Hence, it becomes necessary to undertake the scientific reflection on solving these problems, as well as on the methodological status of the ethics of this profession. In that context, the author will present the basic issues, which make up the structure of the didactic classes carried out as a part of the curriculum concerning the classes in professional ethics of psychologists for the students of the Institute of Psychology at the Catholic University of Lublin (KUL). It ought to be said that those classes are obligatory. Over the last several years during those classes the students came up with many moral problems and dilemmas not only in form of the theoretical and speculative issues in a discussion, but they also referred to their own experiences made in their own student training in many places in Poland and abroad. They eagerly shared their own observations during the conversational classes and set their own subjects for discussion, which greatly improved the quality of the curriculum for the classes in professional ethics of psychologists. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Elementarz etyczny, Wyd. Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej, Wrocław 1995.
 2. Niech się stanie człowiek, PWN, Warszawa-Wrocław 1994.
 3. Z. Uchnast, Metodologiczne problemy w psychologii humanistycznej, "Zeszyty Naukowe" 1993, MXVII, 9, s. 59-74.
 4. Problematyka etyczna w psychologii Ericha Fromma, "Nowiny Psychologiczne" 1999, nr 3, s. 25-37.
 5. S. Olejnik, Etyka lekarska, Wyd. Unia, Katowice 1995, s. 21.
 6. T. Ślipko, Zarys etyki szczegółowej, WAM, Kraków 1982, t.1, s. 10-11.
 7. J. Ozdowski, Podstawowe zagadnienia etyki zawodowej, "Chrześcijanin w świecie" 1971, nr 11, s. 13-27.
 8. A. Sarapata, Etyka zawodowa, Książka i Wiedza, Warszawa 1971.
 9. B. Sutor, Etyka polityczna, Wyd. Fundacji ATK Kontrast, Warszawa 1994, s. 29.
 10. M. Stepulak, Etyka zawodowa rolnika wobec zagrożeń ekologicznych, WODR, Siedlce 1993, s. 6.
 11. Z. Ratajczak, Między pokusą obiektywizmu a pułapką rygoryzmu metodologicznego, czyli o problemach etycznych w psychologii, "Nowiny Psychologiczne" 1993, nr 1, s. 45-53.
 12. M. Gogacz, Praca duszpasterska czynnikiem kształtowania etyki zawodowej, "Materiały Problemowe" 1972, nr 2, s. 61-62.
 13. Kodeks Etyczno-Zawodowy Psychologa, PTP, Warszawa 1992, wstęp.
 14. P. Singer, Przewodnik po etyce, Książka i Wiedza, Warszawa 1998, s. 379.
 15. L. Krówczyński, Etyka zawodowa farmaceutów, Collegium Medium UJ, Kraków 1993, s. 11.
 16. R. Sobański, Norma kanoniczna-norma etyczna, "Collectanea Theologica" 1984, nr LIV, s. 5-10.
 17. Noetyczny wymiar osobowości, RW KUL, Lublin 1993, s. 75.
 18. Wprowadzenie do etyki, TN KUL, Lublin 1993, s. 23-34.
 19. R. Ingarden, Książeczka o człowieku, Wyd. Literackie, Kraków 1987, s. 21.
 20. M. Stepulak, Podejście systemowe we współczesnej psychologii polskiej, RW KUL, Lublin 1995, s. 181.
 21. Historia psychologii, PWN, Warszawa 1972, s. 373.
 22. M. Straś-Romanowska, Miejsce i status problematyki aksjologicznej w badaniach współczesnej psychologii, [w:] Z. Ratajczak (red.), Psychologia. Badania i aplikacje. T.1. Świadomość etyczna psychologów. Szkice z pogranicza psychologii i etyki, Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 1997, s. 111-112.
 23. O godności człowieka, PWN, Warszawa 1977 s. 32.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-2226
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu