BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zieliński Wojciech (Uniwersytet Gdański)
Tytuł
Kilka uwag o aksjologii pracy uniwersyteckiej
A Few Remarks on the Axiology of University Work
Źródło
Annales : etyka w życiu gospodarczym, 2006, vol. 9, nr 2, s. 37-46
Annales. Ethics in Economic Life
Słowa kluczowe
Aksjologia, Nauczyciele, Filozofia nauki
Axiology, Teachers, Philosophy of science
Uwagi
summ.
Abstrakt
Artykuł niniejszy zawiera rozważanie na temat wybranych obszarów aksjologii pracy uniwersyteckiej. Składa się z trzech części. W części pierwszej przywołano problem niepewności wiedzy, charakteryzujący stan nauki na przełomie XX i XXI w., i poddano analizie jego oddziaływanie na jakość pracy uniwersyteckiej; w części drugiej zwrócono uwagę na szczególną formę kształcenia na odległość, która zwłaszcza na obszarze humanistyki, zdaje się skutkować powiększającym się dystansem między treścią przekazu a sytuacją moralną jego odbiorcy; w części trzeciej zaś omówiono potrzebę aksjologicznego przekazu idei i moralną odpowiedzialność za ów przekaz, ponoszonej przez nauczyciela akademickiego. (fragment tekstu)

The article is a philosopher's dissertation on some chosen aspects of the axiology of work at university. It consists of three parts; in the first one the author refers to the problem of unreliability of knowledge, typical of the scientific condition at the turn of the 20th century. He also attempts at analysing its influence upon the quality of university activities. In the second part he concentrates upon the specific form of educating from a distance, which seems to result in increasing discrepancy between the content of the transmitted message and the moral situation of its recipient, especially in the field of art. In the third and the last part, the author dwells upon the need of axiological transmission of ideas and the moral responsibility for that on the part of the academic teacher. In his dissertation the author refers to the works of the historian of science R.G.A. Dolby, the philosophers and historians of the society such as J. Habermas, K.R. Popper, F. Znaniecki and S. Ossowski, as well as to the theologian J.H. Newman. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. M. Ossowska, Socjologia moralności. Zarys zagadnień, PWN, Warszawa 1986, s. 161.
  2. S. Ossowski, O osobliwościach nauk społecznych, PWN, Warszawa 2001, s. 141-186.
  3. R.G.A. Dolby, Niepewność wiedzy. Obraz nauki w końcu XX wieku, AMBER, Warszawa 1998, s. 13.
  4. M. Seweryński, Uwagi o problemach etycznych środowiska akademickiego, "Annales. Etyka w życiu gospodarczym", SWSEiZ Łódź, t. 7, 2004, nr 2, s. 13.
  5. J.H. Newman, Idea uniwersytetu, PWN, Warszawa 1990, s. 79.
  6. P. Mroczkowski, Przedmowa tłumacza, w: J.H. Newman, Idea uniwersytetu, PWN, Warszawa 1990, s. 27.
  7. J. Trout, S. Rivkin, Wyróżniaj się lub zgiń. Jak przetrwać w erze morderczej konkurencji, IFC Press, Kraków 2000.
  8. K.I. Gałczyński, Dyrektor i pomnik, [w:] K.I. Gałczyński, Satyra. Groteska. Żart liryczny, Czytelnik, Warszawa 1957, s. 63-64.
  9. Arystoteles, Etyka nikomachejska, 1095 b, [w:] Arystoteles, Dzieła wszystkie, t. 5, PWN, Warszawa 1996, s. 81.
  10. J.W.N Watkins, Wyjaśnianie historii. Indywidualizm metodologiczny i teoria decyzji w naukach społecznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2001, s. 33-37, 58-64.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-2226
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu