BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gorzeń-Mitka Iwona (Politechnika Częstochowska)
Tytuł
Wykorzystanie koncepcji bricolage w zarządzaniu firmą rodzinną
Bricolage in Family Business Management
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2014, t. 15, z. 7, cz. 2, s. 221-230, bibliogr. 27 poz.
Entrepreneurship and Management
Tytuł własny numeru
Firmy Rodzinne - współczesne nurty badań i praktyki zarządzania
Słowa kluczowe
Przedsiębiorstwo rodzinne, Zarządzanie, Zarządzanie przedsiębiorstwem, Teoria organizacji i zarządzania, Przegląd literatury
Family-owned business, Management, Enterprise management, Theory of organization and management, Literature review
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest przybliżenie koncepcji bricolage w kontekście cech wyróżniających firmy rodzinne jako predysponujących je do zaadoptowania i wykorzystania koncepcji w kształtowaniu swojej przewagi konkurencyjnej. Zakres rozważań ograniczono do wyjaśnienia istoty koncepcji bricolage w odniesieniu do nauk o zarządzaniu, wskazanie cech organizacji idealnej w jej kontekście oraz odniesienia tych rozważań do zidentyfikowanych cech specyficznych firm rodzinnych. Z uwagi, że artykuł ma charakter poglądowy wiodącą metodą jest przegląd literatury przedmiotu w wyróżnionych zakresach rozważań. Elementem nowości i oryginalności opracowania jest fakt, że stanowi ono pierwszą w Polsce próbę przybliżenia koncepcji bricolage i wskazania możliwości jej wykorzystania w naukach o zarządzaniu. (fragment tekstu)

Complexity and changeability of modern economic processes require enterprises to continuously improve their management processes. Family enterprises, which play an important role in economic growth of economies all over the world, constitute a group that is in especially susceptible to dynamism of changeability of the economic environment, because they mostly belong to the group of micro-, small and medium-sized enterprises. These are often companies which have relatively limited resources. They seek new ways of creating their competitiveness in a dynamic environment and limited operating conditions. The answer to their search may be the concept of bricolage. The aim of this paper is to discuss the bricolage concept in the specific characteristic of the family businesses context as a predisposing them to adapt and use of this. It should be noted that this work is the first in Poland, which introduces the concept of bricolage, and indicates possible use in business management. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Baker T., Nelson R.E. (2005), Creating Something from Nothing: Resource Construction through Entrepreneurial Bricolage, "Administrative Science Quarterly", nr 50.
 2. Baker T., Miner A.S., Eesley, D.T. (2003), Improvising firms: bricolage, account giving and improvisational competencies in the founding process, "Research Policy", nr 32.
 3. Brenes E., Madrigal K., Molina G. (2006), Family business structure and succession: critical topics in Latin American experience, "Journal of Business Review", nr 59 (3).
 4. Claver E., Rienda L., Quer D. (2009), Family firms international commitment: The influence of family-related factors, "Family Business Review", nr 22.
 5. Coutu D.L. (2002), How resilience works, "Harvard Business Review", nr 80 (5).
 6. Duymedjian R., Rülings C.C. (2010), Towards a foundation of bricolage in organization and management theory, "Organization Studies", nr 31 (2).
 7. Garud R., Karnoe P. (2003), Bricolage versus breakthrough: distributed and embedded agency in technology entrepreneurship, "Research Policy", nr. 32.
 8. Gorzeń-Mitka I. (2007), Ryzyko w eksporcie. Metody i sposoby ograniczania, Wydawnictwo KeyText, Warszawa.
 9. Gorzeń-Mitka I. (2013a), Risk Identification Tools - Polish MSMES Companies Practices, "Problems of Management in the 21st Century", nr 7.
 10. Gorzeń-Mitka I. (2013b), Problemy doskonalenia zarządzania przedsiębiorstwem, Sekcja Wydawnictw Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa.
 11. Levi-Strauss C. (1969), Myśl nieoswojona, PWN, wyd. I, Warszawa.
 12. Moorman Ch., Miner A.S. (1998), Organizational Improvisation and Organizational Memory, "The Academy of Management Review", nr 23 (4).
 13. Okręglicka M. (2013), Dostępność finansowania bankowego a rozwój małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, [w:] Gorzeń-Mitka I. (red.), Problemy doskonalenia zarządzania przedsiębiorstwem, Sekcja Wydawnictw Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa.
 14. PARP (2012), Firma w rodzinie czy rodzina w firmie. Metodologia wsparcia firm rodzinnych, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa.
 15. Penc J. (2002), Przedsiębiorstwo w burzliwym otoczeniu. Procesy adaptacji i współpracy, Oficyna Wydawnicza Ośrodka Postępu Organizacyjnego, Bydgoszcz.
 16. Rönkkö M., Peltonen J., Arenius P. (2013), Selective or Parallel? Toward Measuring the Domains of Entrepreneurial Bricolage, [w:] Corbett A.C., Katz J.A. (red.) Entrepreneurial Resourcefulness: Competing With Constraints (Advances in Entrepreneurship, Firm Emergence and Growth, Volume 15), Emerald Group Publishing Limited.
 17. Sipa M. (2012), CSR w działalności małych przedsiębiorstw, "Handel Wewnętrzny" lipiec-sierpień T.1.
 18. Sipa M. (2013), Ograniczenia wpływające na wdrożenie innowacji przez małe podmioty gospodarcze - aspekt niepowodzenia, [w:] Gorzeń-Mitka I. (red.), Problemy doskonalenia zarządzania przedsiębiorstwem, Sekcja Wydawnictw Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa.
 19. Sułkowski Ł., Marjanski A. (2009), Firmy rodzinne jak osiągnąć sukces w sztafecie pokoleń, Wydawnictwo Poltext, Warszawa.
 20. Weick K.E. (1993), The collapse of sensemaking in organizations: The Mann Gulch disaster, "Administrative Science Quarterly", nr 38.
 21. Bloom N., Van Reenen, J. (2006). Measuring and explaining management practices across firms and countries. CEP Discussion Paper No 716. London: Centre for Economic Performance London School of Economics and Political Science http://cep.lse.ac.uk/pubs/download/dp0716.pdf [20 luty 2014].
 22. Crossan M.M., Vieira da Cunha J., Cunha M.P.E., Dusya V. (2002), Time and Organizational Improvisation. FEUNL Working Paper No. 410. http://ssrn.com/abstract=881839 [20 luty 2014].
 23. Family Firm Institute (2014). Global data points, http://www.ffi.org/?page=GlobalDataPoints [15 luty 2014].
 24. Lewandowska A. (red.) (2013), Kody wartości - efektywna sukcesja w polskich firmach rodzinnych, http://www.kodywartosci.pl/badania.html [20 luty 2014].
 25. Owusu W. A., Janssen F.(2013), Social Entrepreneurship: Effectuation and Bricolage Approaches to Venture Establishment in West Africa, EMES-SOCENT Conference Selected Papers, no. LG13-42, http://www.iap-ocent.be/sites/default/files/Owusu%20%26%20Janssen%20ECSP-LG13-42.pdf. [20 luty 2014].
 26. PwC (2008), Skuteczne działanie. Badanie przedsiębiorstw rodzinnych 2007/08 przeprowadzone przez PricewaterhouseCoopers http://www.pwc.pl/pl_PL/pl/publikacje/raport_fbspl.pdf [20 luty 2014].
 27. Senyard J., Baker T., Davidson P. (2009). Entrepreneurial bricolage: Towards systematic empirical testing. "Frontiers of Entrepreneurship Research", nr 29, z. 5. http://digitalknowledge.babson.edu/fer/vol29/iss5/ [20 luty 2014].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-2486
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu