BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Świątkowski Waldemar (Akademia Polonijna w Częstochowie)
Tytuł
Dojrzałość moralno-społeczna jednostki jako cel wychowania etycznego
Socio-Personal Maturity as the Aim of Ethical Education
Źródło
Annales : etyka w życiu gospodarczym, 2006, vol. 9, nr 2, s. 47-57
Annales. Ethics in Economic Life
Słowa kluczowe
Moralność, Etyka, Społeczeństwo
Morality, Ethics, Society
Uwagi
summ.
Abstrakt
Zagadnienia etyczne należy nazwać "poważną problematyką". Szczególnie w warunkach polskich, w obliczu różnorakich skandali i nadużyć politycznych, ekonomicznych, społecznych oraz niewielkiej odpowiedzialności za dobro wspólne, nauczanie etyki musi wiązać się z takim programem, który będzie kształtował dojrzałość moralno-społeczną jednostki. Troska o taką dojrzałość, tzn. troska o rozwój sumienia moralnego oraz poczucia sprawiedliwości i odpowiedzialności społecznej musi urastać dziś wręcz do rangi podstawowego imperatywu. Jednym z celów tego artykułu jest więc wymiana takich treści etycznych, które mają za zadanie pobudzić i nakreślić model kształtowania dojrzałości etycznej. Nauczanie etyki w pierwszej kolejności powinno koncentrować się na tematyce sumienia, dalej na zagadnieniach społecznych, tzn. określających np. czym jest społeczeństwo oraz na wypracowaniu systemu trwałych wartości: dobra wspólnego, solidarności, odpowiedzialności. W związku z tym preferuję nazwę etyka dojrzałości moralno-społecznej jednostki albo "etyka społeczna". (fragment tekstu)

The main aim of the professional ethics is to develop the socio-personal maturity of the new generation. This is functioning on the basis of three fundamental structures of ethics: responsibility, integrity and interactivity. More importantly, I believe that the concept of 'socio-personal responsibility' not only reflects the meaning of responsibility, integrity or interactivity of something, but it also reflects that something, that justifies a given action in the context of ethics. In other words, the perception of things in their entirety, in the context of the three aforesaid structures, constitutes an expression of maturity and ethical propriety. In short: a thesis is proposed that whatever activity (political, economic, scientific, or that concerned with family issues) seen as 'a serious undertaking' (W. Gasparski) and activity regarded as one that is ethically proper, must be regarded in the context of these three fundamental ethical structures: responsibility, integrity and interactivity. In the face of various scandals and political, economic and social improprieties, as well as limited care for common good, the importance of socio-personal maturity as an effort to rise the moral conscience (which is the point of social responsibility) must be regarded today as a key priority. Because a man who is 'worthy of his professional task' is a mature man in both personal and social sense. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. J. Mariański, Konsens, [w:] W. Piwowarski (red.), Słownik katolickiej nauki społecznej, Palabra, Warszawa (wyd. I.) 1993, s. 87.
 2. W. Veith, Nachhaltigkeit, [w:] Marianne Heimbach-Steins (Hrsg.), Christliche Sozialethik: Ein Lehrbuch 1: Grundlagen, Verlag Friedrich Pustet, Regensburg 2004, s. 302-314.
 3. J. Gründel, Normen im Wandel: Eine Orientierungshilfe für christliches Leben heute, Don Bosco Verlag, München 1984, s. 13-14.
 4. K. Rahner, Über die Frage einer formalen Existentialethik, [w:] Schriften zur Theologie II, Einsiedeln 1961, s. 227-245.
 5. Katechizm Kościoła Katolickiego [KKK], Pallottinum 1994, nr 1812 i 1813.
 6. W. Świątkowski, Das Beziehungsgefuege von Suende und Schuld auf dem Hintergrund der Konzilsaussagen des Vaticanum II, Wrzechnica Mazurska, Olecko 2005, 101-104.
 7. G. Virt, Epikie und sittliche Selbstbestimmung, [w:] D. Mieth (hrsg.), Moraltheologie im Abseits? Antwort auf die Enzyklika "Veritatis Splendor", Freiburg i.B. - Basel - Wien 1994 (QD 153), s. 205-212.
 8. Sobór Watykański II, Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym "Gaudium et spes" (GS), nr 17.
 9. J. Isensee, Handbuch des Staatsrechts der Bundesrepublik Deutschland 3, Heidelberg 1996, s. 4.
 10. W. Gasparski, Wykłady z etyki biznesu, WSPiZ im. L. Koźmińskiego, Warszawa 2000, s. 106-107.
 11. J. Podgórska, Raport, Układy, znajomości, protekcje, dojścia..., "Polityka" 2004, nr 43, s. 4-11.
 12. H. Jonas, Zasada odpowiedzialności, tłum. M. Klimowicz, Platan, Kraków 1996, s. 308.
 13. A. Baumgartner, Solidarität, [w:] M. Heimbach-Steins (Hrsg.), Christliche Sozialethik: Ein Lehrbuch 1: Grundlagen, Verlag Friedrich Pustet, Regensburg 2004, s. 283-291.
 14. B. Sutor, Etyka polityczna. Ujecie całościowe na gruncie chrześcijańskiej nauki społecznej, tłum., A. Marcol, Kontrast, Warszawa 1994, 40-43.
 15. Jan Paweł II, Reconciliatio et paenitentia (1984), nr 18.
 16. J. Filek, Z doświadczeń nauczającego etykę biznesu, [w:] W. Gasparski, A. Lewicka-Strzałecka (red.), Etyka biznesu jako przedmiot nauczania, Warszawa 2001, s. 25.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-2226
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu