BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Michalak Joanna M. (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Sukces a ekonomizacja edukacji. Aspekty etyczne
Success and the "Economization" of Education. Ethical Aspects
Źródło
Annales : etyka w życiu gospodarczym, 2006, vol. 9, nr 2, s. 59-67
Annales. Ethics in Economic Life
Słowa kluczowe
System edukacji, Rynek usług edukacyjnych, Ocena jakości, Ekonomia
Educational system, Education services market, Quality assessment, Economics
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem niniejszego artykułu jest analiza krytyki, skierowanej przeciwko rozprzestrzeniającemu się "ekonomizmowi" myślenia w sferze edukacji. Równocześnie chciałabym zwrócić uwagę na problematyczność, jaką niesie ze sobą kategoria sukcesu, której prawidłowe odczytanie jest jedynie możliwe poprzez jej odniesienie do wielowymiarowych relacji między edukacją, a społeczeństwem i państwem. Stan współczesnej dyskusji wokół sukcesu, a w szczególności sukcesu szkoły oraz próby wyjaśnienia wiążących się z nim problemów, w tym problemów natury etycznej, należy ocenić jako ciągle niedostateczny. (fragment tekstu)

This article aims at analysing critical opinions directed against the spreading "economization" of thinking in the field of education, which results in over-involvement of the schooling system in economic issues. At the same time I would like to pay special attention to problems connected with the category of success, whose correct analysis is possible only by relating it to the multidimensional relationships between education and society as well as education and a state. The present stage of the discourse on the category of success, especially the success of school, and on possibilities of solving the problems associated with it - ethical problems among them - must be described as still inadequate. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Słownik języka polskiego, tom 3, PWN, Warszawa 1989, s. 369.
 2. J. Kopka, Sukces życiowy w świadomości młodzieży. Inne wybory aksjologiczne, "Annales" 2002, tom 5, s. 417.
 3. T. Gmerek, Z. Melosik, Loteria i "szczęśliwy traf" - przyczynek do "socjologii sukcesu życiowego", [w:] T. Gmerek (red.), Edukacja i stratyfikacja społeczna, Wydawnictwo "Wolumin", Poznań 2003.
 4. E. Grzeszczyk, Sukces: amerykańskie wzory - polskie realia, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2003.
 5. W. Łukaszewicz, Wyznaczniki kształtowania sukcesów zawodowych, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1979, s. 31.
 6. A. Bogaj, S.M. Kwiatkowski, M.J. Szymański, System edukacji w Polsce. Osiągnięcia - przemiany - dylematy, IBE, Warszawa 1997, s. 118.
 7. T. Szkudlarek, Ekonomia i etyka: przemieszczenia dyskursu edukacyjnego, "Teraźniejszość - Człowiek - Edukacja" 2001, nr specjalny: Normatywizm - etyczność - zaangażowanie, s. 165-191.
 8. L. Witkowski, O dynamiczne, antropologiczne i strukturalne ujęcie wartości i norm w działaniu profesjonalnym (problem dwoistej specyfiki zarządzania humanistycznego), Kraków 2004, maszynopis.
 9. L. Witkowski, W poszukiwaniu nowoczesnej transformacji intelektualnej w pedagogice, [w:] T. Lewowicki (red.), Pedagogika we współczesnym dyskursie humanistycznym, Oficyna Wydawnicza "Impuls", Kraków 2004.
 10. B. Śliwerski, Etyczne problemy przenikania modeli zarządzania jakością do polityki oświatowej, "Annales" 2003, tom 6.
 11. P. Bourdieu, Acts of Resistance. Against the Tyranny of the Market, tłum. Richard Nice, The New Press, New York 1998.
 12. P. Bourdieu, La noblesse d'etat. Grandes écoles at esprit de corps, Les Editions de Minuit, Paris 1964.
 13. A. Etzoni, The Moral Dimension. Toward a New Economics, The Free Press, New York 1990.
 14. J. Stupak, O segregacji, selekcji i trochę o jakości w polskich szkołach, "Gazeta Edukacyjna" 2005, nr 6 (21), s. 3.
 15. L. Witkowski, W poszukiwaniu nowoczesnej formacji intelektualnej w polskiej pedagogice, [w:] T. Lewowicki (red.), Pedagogika we współczesnym dyskursie humanistycznym, Oficyna Wydawnicza "Impuls", Kraków 2004, s. 31.
 16. A. Nalaskowski, Antyedukacyjne rankingi, "Nowa Szkoła" 2002, nr 3, s. 13.
 17. J.M. Michalak, Odpowiedzialność jako element kwalifikacji profesjonalnych nauczyciela, [w:] S.M. Kwiatkowski (red.), Kwalifikacje zawodowe na współczesnym rynku pracy, IBE, Warszawa 2004, s. 150.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-2226
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu