BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kołodziejczak Małgorzata (Uniwersytet Łódzki), Sobczyk Janusz R. (Salezjańska Wyższa Szkoła Ekonomii i Zarządzania w Łodzi)
Tytuł
Obyczajowość rynkowa w życiu uczelni i procesie kształcenia - stan obecny i jego konsekwencje
Free-Market Morals of University Activities and the Educational Process. The Present State and Its Consequences
Źródło
Annales : etyka w życiu gospodarczym, 2006, vol. 9, nr 2, s. 77-83
Annales. Ethics in Economic Life
Słowa kluczowe
Wpływ kulturowy, Szkolnictwo wyższe, Neoliberalizm, Etyka kształcenia, Komercjalizacja
Cultural influence, Higher education, Neoliberalism, Ethics training, Commercialization
Uwagi
summ.
Abstrakt
Ogólne procesy przemian ustrojowo-gospodarczych ostatnich dziesięcioleci zmieniły zasady funkcjonowania wszystkich bez mała dziedzin i instytucji życia publicznego. Zmieniły między innymi także zasady funkcjonowania systemu nauki i kształcenia wyższego, podporządkowując je regułom gry rynkowej. O ile zmiany te w części przyniosły efekty pozytywne, to z kolei - w wielu innych przypadkach oceniane są one kontrowersyjnie, a nawet negatywnie. Niestety, obszarem szczególnej kumulacji zjawisk negatywnych o znacznej rozległości i zarazem konsekwencjach dalekosiężnych stały się takie dziedziny, jak na przykład: kultura, oświata, lecznictwo i opieka zdrowotna, nauka i szkolnictwo wyższe. (fragment tekstu)

The authors present the description, analysis, and evaluation of the Commercialized Educational Model (CEM) as a result of Poland's political-economic transformations in recent years. These transformations have been confronting the higher educational system with the market environment and its sub-cultural influences; they have allowed a number of external factors to influence the internal university sovereignty and university activities. They have also significantly influenced the current forms and level of education. All that has been reflected in drastic changes in morals, university environment, and teachers and learners' ways of thinking. Having analysed the present situation and the mechanism of CEM, the authors indicate the most important elements, relationships and mutual interdependences leading to a number of direct, indirect, or only possible, but not always advantageous, consequences. They are intentionally concentrated mostly on disadvantageous results: cultural, psychosocial, educational, and mental ones. Naturally, the phenomena described as risks have a various degree of intensity and presence. Despite the general system determinants which regulate the functioning of all universities, there are still examples of successful opposing the commercial pressure and the consequent spread of the free-market morals. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. M. Bogunia-Borowska, Dylemat drugi: konsumpcja, [w:] M. Bogunia-Borowska, M. Śleboda, Globalizacja i konsumpcja. Dwa dylematy współczesności, Universitas, Kraków 2003, s. 178.
  2. L. Krzyżanowski, O podstawach kierowania inaczej, PWN, Warszawa 1999, s. 273-274.
  3. G. Ritzer, Mcdonaldyzacja społeczeństwa, Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza, Warszawa 1997, s. 39.
  4. J. Bobryk, Kultura techniki i problem racjonalności, "Edukacja Filozoficzna" 2002, vol. 33, s. 22.
  5. E. Fromm., Mieć czy być, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2003, s. 223.
  6. J. Rifkin, Wiek dostępu. Nowa kultura hiperkapitalizmu w której płaci się za każdą chwilę życia, Wyd. Dolnośląskie, Wrocław 2003, s. 270.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-2226
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu