BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sekuła Mirosław (Najwyższa Izba Kontroli)
Tytuł
Uczciwość urzędnicza w służbie dobra wspólnego
Integrity of Public Administration Officers in the Service of Common Good
Źródło
Annales : etyka w życiu gospodarczym, 2006, vol. 9, nr 2, s. 87-94
Annales. Ethics in Economic Life
Słowa kluczowe
Dobro wspólne, Administracja publiczna, Wartości i normy etyczne, Korupcja
Common good, Public administration, Value and ethical norms, Corruption
Uwagi
summ.
Abstrakt
Dobre funkcjonowanie gospodarki zależy w znacznym stopniu od właściwego funkcjonowania administracji publicznej, zarówno rządowej jak i samorządowej, a zwłaszcza od przestrzegania norm etycznych przez urzędników administracji. Ta niby oczywista prawda ciągle nie jest powszechna i ciągle trzeba do niej przekonywać. (...) Problem uczciwości, etyki, prawości w urzędach istnieje odkąd istnieją urzędy. Sposoby funkcjonowania administracji od początku swego istnienia były wykorzystywane do celów politycznych, prywatnych lub interesów różnych grup mniej lub bardziej formalnych. Ten proceder pomimo tworzenia różnych organów kontrolnych, mających na celu jego zniszczenie wcale nie stracił na sile działania. (fragment tekstu)

A successful economy relies heavily on proper operation of public administration, both government and municipal one, particularly on public administration officers' observance of ethical norms. NIK (the Supreme Chamber of Control) has detected the following irregularities that might have stemmed from corruption:
1. Lack of clear criteria of tasks for public administration.
2. No execution of the principles of transparency and free access to decision-making procedures, especially those relating to public expenditure.
3. No rules of answerability and full financial accountability in public administration, which results from no effective implementation of internal audit system. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. A. Szostek, Wielkanocny list Rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Wielkanoc 2003, http://wielkanoc.opoka.org.pl/biblioteka/Z/ZE/kul_wielkanoc_2003.html
  2. A. Derdziuk, Jaki powinien być człowiek, który kontroluje innych? "Kontrola Państwowa" 2000, nr 6.
  3. W. Łączkowski, Księga Jubileuszowa wydana w XV rocznicę Rzecznika Praw Obywatelskich, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, Warszawa 2003.
  4. W. Doroszewski, Słownik języka polskiego", Wiedza Powszechna, Warszawa 1962.
  5. Encyklopedyczny Słownik Wyrazów Obcych, Trzaska Ewert, Warszawa 1939.
  6. D. Janicka, Ustrój administracji w nowożytnej Europie, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa DOM ORGANIZATORA, Toruń 2002, s. 231.
  7. J. Świątkiewicz, Europejski Kodeks Dobrej Administracji, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, Warszawa 2002.
  8. J.G. Lambsdorff, Becground Paper to the 2002 Corruption Perceptions Index, www.transparency.org/cpi/2002/cpi2002.en.html.
  9. T. Tyszka, Psychologia korupcji, [w:] A. Kodera i A. Sadowski (red.), Klimaty korupcji, Wydawnictwo Naukowe Semper, Warszawa 2002, s. 76-81.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-2226
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu