BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Skodlarski Janusz (Uniwersytet Łódzki; Salezjańska Wyższa Szkoła Ekonomii i Zarządzania)
Tytuł
Wcielenia Bony Sforza d'Aragona (1494-1557)
Fields of Bona Sforza d'Aragona's activity (1494-1557)
Źródło
Annales : etyka w życiu gospodarczym, 2006, vol. 9, nr 2, s. 115-122
Annales. Ethics in Economic Life
Słowa kluczowe
Historia, Biografie, Etyka, Moralność
History, Biography, Ethics, Morality
Uwagi
summ.
Sforza d'Aragona Bona
Abstrakt
Bona Sforza wpłynęła znacząco na rozwój kultury w Polsce. Upowszechniła sztukę malarską. Z zamiłowaniem gromadziła arcydzieła sztuki złotniczej, wspaniałe klejnoty, zabytki starożytne, itp. Jej zbiory należały do najcenniejszych w Europie. Była także protektorką pisarzy (A. Krzyckiego, J. Dantyszka, M. Reja). Niezaprzeczalny jest wkład Bony w kulturę zachowań i zwyczajów. Królowa nauczyła Polaków noszenia wytwornych ubiorów, szlachetnej uprzejmości i przestrzegania grzeczności, oraz dając przykład trzeźwości zahamowała szerzące się w Rzeczpospolitej - pijaństwo. Rozliczne obowiązki nie przeszkadzały Bonie cieszyć się życiem i aktywnie korzystać z wolnego czasu. (fragment tekstu)

The object of the article is to discuss three fields of Bona Sforza's activity:
1) her involvement in pro publico bono work
2) her promoting the good of the Jagiellonian Dynasty
3) her pursuit of personal policy
On the whole, Queen Bona's activity deserves to be hugely appreciated. Though the methods that she exploited to reach her objectives tended to be highly immoral. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. J.A. Gierowski, Historia Polski 1505-1864, cz. I, PWN, Warszawa 1978, s. 133.
 2. J. Topolski, Zagadnienia gospodarki w Polsce, [w:] Polska w epoce Odrodzenia, Warszawa 1986, s. 162-198.
 3. A. Wyczański, Epoka Odrodzenia, [w:] Zarys historii Polski, J. Tazbir (red.), PIW, Warszawa 1980, s. 182.
 4. Z. Wójcik, Historia powszechna XVI-XVII wieku, PWN, Warszawa 1991, s. 304-310.
 5. W. Pociecha, Polski słownik biograficzny, t. II, Nakładem Polskiej Akademii Umiejętności, Kraków 1936, s. 288.
 6. W. Rusiński, Rozwój gospodarczy ziem polskich w zarysie, Książka i Wiedza, Warszawa 1973, s. 132.
 7. J. Skodlarski, Zarys historii gospodarczej Polski, PWN, Warszawa-Łódź 2000, s. 68.
 8. Encyklopedia historii gospodarczej Polski do 1945 roku, Wiedza Powszechna, Warszawa 1981, s. 46.
 9. M. Bogucka, H. Samsonowicz, Dzieje miast i mieszczaństwa w Polsce przedrozbiorowej, Ossolineum, Wrocław-Warszawa-Kraków-Łódź 1986, s. 322-328.
 10. M. Bobrzyński, Dzieje Polski w zarysie, PIW, Warszawa 1974, s. 282.
 11. Opis starożytnej Polski przez T. Święcickiego, "Czas", Kraków 1881, s. 120-122.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-2226
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu