BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bonisławski Mieczysław J. (Lubuska Szkoła Pedagogiczno-Krajoznawcza PTKraj)
Tytuł
Kto i jak odpowiada za warunkowanie jakości odczuć turysty - gościa?
Who and to What Extent is Responsible for the Quality of a Tourist's Feelings?
Źródło
Annales : etyka w życiu gospodarczym, 2006, vol. 9, nr 2, s. 141-152
Annales. Ethics in Economic Life
Słowa kluczowe
Turystyka, Przedsiębiorstwo turystyczne, Jakość usług turystycznych, Psychologia
Tourism, Tourist enterprises, Quality of tourist services, Psychology
Uwagi
summ.
Abstrakt
Tradycyjnie rolę usługodawcy w turystyce widzi się jako "służbę", misję wobec klienta. Chcąc jej sprostać gestor odrzuca swoje potrzeby w imię spełniania potrzeb turystów. Psychologowie określają takie podejście do samego siebie - toksycznym. Powstaje konflikt etyczny, związany z wielością pełnionych ról i ich wartościami a dobrem jako celem. Biznesmen realizując misję wobec gości (wartość) zaniedbuje dobra związane z pełnieniem ról wobec samego siebie (rodziny) i firmy i jego działania stają się nieetyczne względem niegoż (rodziny) i zakładu. Tę niespodziewaną sprzeczność między wartością a dobrem zawodu da się wyjaśnić na gruncie teorematu ekonomii dobrobytu, z którego można wywieść tezę, iż skoro konsumenci dążą wyłącznie do maksymalizacji korzyści z konsumpcji a przedsiębiorcy do maksymalizacji zysku. Między uczestnikami rynku toczy się konkurencja, bazująca na konkurencyjności dóbr centralnych. Można zatem uznać, iż konkurentami są uczestnicy rynku nie tylko tego samego rodzaju, ale również uczestnicy różni, klasycznie uznawani za komplementarnych. A zatem nie służenie klientowi, ale swoista walka z nim jest wartością centralną działania przedsiębiorczego w turystyce i w tym momencie nie ma sprzeczności między wartością a dobrem, Natomiast wynikający stąd konflikt może rzutować na kliencką ocenę wszystkich firm z danej miejscowości, gdzie turystę źle obsłużono, czyli zastosowaniem odpowiedzialności zbiorowej. (fragment tekstu)

There are 12 typical hotel hosts' ways of conduct which may be distinguished in the tourism market in Poland. These conducts have a negative influence on the product competitiveness. Almost half of them cannot be found outside Poland, thus they lower the competitiveness of tourism service not only on the interior market but also in the face of foreign products. Analyzing the reasons of the conducts mentioned, one comes to the conclusion that the main reason is the hosts' psyche. Some very complex processes make them feel the cognitive dissonance, which they try to reduce by anti- marketing behavior. Prevention should consist in organizing workshops and inspiring the actions of the trade council. However, the local tourism policy may be understood as unethical from the point of view of the free market. The ethical aspect is also based on the relation between the host and the client. The client is prone to apply the collective responsibility towards all tourist towns, which, thus, results in a vicious circle. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. K. Przecławski, Człowiek a turystyka. Zarys socjologii turystyki, Albis, Kraków 1996, s. 8.
 2. B. Klimczak, Etyczne aspekty reguł konkurencji gospodarczej, [w:] W. Gasparski, J. Dietl (red.), Etyka biznesu w działaniu. Doświadczenia i perspektywy, PWN, Warszawa 2001, s. 104, 106 oraz 114-115.
 3. M. Bonisławski, Potrzeby i samoświadomość przedsiębiorcy w turystyce, referat na konferencję "Teoria i praktyka w turystyce", 2-3 grudnia 2004, Bydgoszcz, WPSTiH.
 4. E. Aronson, Człowiek - istota społeczna, PWN, Warszawa 1994, s. 232 i n. oraz 245 i n.
 5. Z. Zaborowski, Psychospołeczne problemy samoświadomości, PWN, Warszawa 1989, s. 208.
 6. M. Bonisławski, Małe przedsiębiorstwo turystyczne a polityka komunalna w Polsce i w UE, referat na XI Konferencję Naukowa Młodych Ekonomistów, 13-15 czerwca 2005, Sopot, Uniwersytet Gdański.
 7. M. Bonisławski, Wiedza gestora bazy a efektywność gospodarki turystycznej gminy, referat na Międzynarodową Konferencję Naukową "Wiedza jako czynnik międzynarodowej konkurencyjności w gospodarce", 21-23 IX 2005, Ciechocinek, Uniwersytet Mikołaja Kopernika.
 8. A.T. Thompson, A.J. Strickland, Strategic Management, Concepts and Cases, Boston, MA 1990, s. 49 i n.
 9. G. Gołembski (red.), Regionalne aspekty rozwoju turystyki, PWN, Warszawa 1997.
 10. S. Bosiacki, J. Grell, J. Sikora (red.), Samorządowa koncepcja rozwoju turystycznego gminy, AWF, Poznań 1996.
 11. B. Raszka, J. Sikora (red.), Agroturystyka inaczej, Wyd. Naukowe Bogucki, Poznań 1998.
 12. M. Bonisławski, Turystyka w pracy samorządu, PTKraj, Zielona Góra 2001, s. 96-100.
 13. J. Grell, Izby gospodarcze w Polsce na tle standardów UE, [w:] Turystyka jako czynnik rozwoju regionów, miast i obszarów wiejskich, "Zeszyty Naukowe" WPSTiH Bydgoszcz, 2001, nr 1, s. 97-112.
 14. M. Sułek, J. Świniarski, Etyka jako filozofia dobrego działania zawodowego, Bellona, Warszawa 2001, s. 77.
 15. K.E. Boulding, Ponad ekonomią, PIW, Warszawa 1985, s. 70.
 16. R. Wiśniewski, Trzy typy teorii etycznych a etyka biznesu, [w:] J. Dietl, W. Gasparski (red.), Etyka biznesu, Warszawa 1997.
 17. K. Sosenko K., Tworzenie bogactwa w perspektywie autokreacji podmiotu osobowego, [w:] W. Gasparski, J. Dietl (red.), Etyka biznesu w działaniu. Doświadczenia i perspektywy, PWN, Warszawa 2001, s. 121.
 18. J. Shklar, The Liberalism of Fear, [w:] N. Rosenblum, Liberalism and the Moral Life, Harvard University Press, Cambridge 1989, za: J. Hołowka, Etyka w działaniu, Prószyński, Warszawa 2001, s. 379.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-2226
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu