BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Miler Radosław
Tytuł
Sytuacja wewnętrzna Białorusi i jej implikacje w stosunkach międzynarodowych na podstawie prasy polskiej
The Internal Situation in Belarus and Its Implications for International Relations - Based on Polish Press Reports
Źródło
Zeszyty Naukowe Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, 2007, nr 9, s. 135-162, bibliogr. 102 poz
Słowa kluczowe
Polityka wewnętrzna, Polityka zagraniczna, Stosunki międzynarodowe, Prasa
Domestic policy, Foreign policy, International relations, Press
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Białoruś
Belarus
Abstrakt
Niniejszy artykuł jest próbą przedstawienia wydarzeń mających miejsce na Białorusi w kontekście polityki zagranicznej tego kraju. Pierwsza część artykułu przedstawia wydarzenia z obszaru polityki wewnętrznej Białorusi, od momentu odzyskania przez nią niepodległości aż po początek roku 2007. Niedemokratyczne zasady sprawowania władzy przez reżim Alaksandra Łukaszenki sprawiają, że działania dotyczące pierwotnie jedynie obszaru samej Białorusi wywierają niebagatelny wpływ na jej relacje z partnerami zagranicznymi. W drugiej części artykułu przedstawiono historię stosunków z Federacją Rosyjską, opartych na polityce balansu i równowagi ze strony Rosji oraz na dążeniach władz białoruskich do pogłębiania integracji. Z czasem role te ulegają odwróceniu. Kolejny ważny obszar białoruskiej polityki zagranicznej opisany w artykule to relacje z Europą Zachodnią, które aktualnie utrudniają sankcje nałożone na Białoruś przez władze Unii Europejskiej. W podsumowaniu pojawia się stwierdzenie, zgodnie z którym Białoruś powinna oprzeć swą politykę zagraniczną na budowaniu równowagi w relacjach ze Wschodem i Zachodem. Z kolei pogląd, w myśl którego w krótkim czasie może dojść na Białorusi do obywatelskiego zrywu wolnościowego, wydaje się nie mieć odzwierciedlenia w nastrojach społecznych oraz w realnych możliwościach opozycji demokratycznej. (abstrakt oryginalny)

The paper attempts to describe the recent developments in Belarus in the context of this country's foreign policy. The first section presents the developments in Belarusian internal affairs from the restoration of the independent state until the beginning of 2007. The undemocratic government practices by Alexander Lukashenko's regime have caused even those acts that were originally intended as internal policy measures to make a substantial impact on Belarus's relations with foreign partners. The second chapter offers an insight into the history of Belarus's relations with the Russian Federation, which were, on the part of Russia, founded on a policy of equilibrium, and, on the part of Belarusian authorities, based on an aspiration to further integrate with the Russian partner. Interestingly enough, a reversal of roles is taking place as we watch. Belarus-Western Europe relations, currently inhibited by the sanctions imposed by the European Union, are another important aspect of Belarusian foreign policy discussed in the paper. The summary includes a recommendation that Belarus's foreign policy should seek a balance between its relations with the West and the East. On the other hand, the view that Belarus might soon be struck by a massive citizen protest or an uprising seems ungrounded as it does not reflect the social attitudes and the real potential of Belarusian democratic opposition. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. S3 proc. Łukaszenki, "Gazeta Wyborcza", 24 III 2006.
 2. Adamski Ł., Białoruś bez ewangelików, "Gazeta Wyborcza", 22 IX 2005.
 3. Adamski Ł., Czy prezydent Łukaszenko się cofa?, "Gazeta Wyborcza", 10-11 IX 2005.
 4. Adamski Ł., Do łagru za żarty, "Gazeta Wyborcza", 18 VIII 2005.
 5. Adamski Ł., Dobre chęci po rosyjsku, "Gazeta Wyborcza", 26 VIII 2005.
 6. Adamski Ł., Polacy nie składają broni, "Gazeta Wyborcza", 12 IX 2005.
 7. Adamski Ł., Pomocy mówimy nie!, "Gazeta Wyborcza", 20-21 VIII 2005.
 8. Adamski Ł., Zabity niezależny dziennikarz, "Gazeta Wyborcza", 20 X 2005.
 9. Apel o demokratyzację Białorusi, "Gazeta Wyborcza", 20-21 VIII 2005.
 10. Białoruś. Koniec niezależnej gazety, "Gazeta Wyborcza", 24 VIII 2005.
 11. Bielecki T., Kreml idzie na Białoruś, "Gazeta Wyborcza", 13-14 V 2006.
 12. Bielecki T., Łukaszenko broni niepodległości, "Gazeta Wyborcza", 30 IX-1 X 2006.
 13. Bielecki T., Putin to car ZBiR-a, "Gazeta Wyborcza", 16 XII 2005.
 14. Bielecki T., Rosja ma kłopoty w Mińsku, "Gazeta Wyborcza", 29 VII 2005.
 15. Bielecki T., Rosja połyka Białoruś, "Gazeta Wyborcza", 22-23 X 2005.
 16. Brzeziecki A., Pułapka Łukaszenki, "Gazeta Wyborcza", 29 VII 2005.
 17. ButuzowaL., Wasze Wysocziestwo, wy-gienijl, "Moskowskije Nowosti", 10-16111 2006.
 18. Hrycuk W., Trzy mity o Białorusi, "Gazeta Wyborcza", 20 XII 2005.
 19. Karbaliewicz W., Biezaltiernatiwnyj Łukaszenko, "Moskowskije Nowosti", 24-30 Uli 2006.
 20. Kościński P., Tarcza rakietowa za Bugiem, "Rzeczpospolita", 31 V 2006.
 21. Kościński P., Wyrok na Kazulina, "Rzeczpospolita", 14 VII 2006.
 22. Kościński P., Zjazd pod dyktando Łukaszenki, "Rzeczpospolita", 29 VIII 2005.
 23. Kublik A., Białoruś zaczyna wojnę z Rosją o ropę, "Gazeta Wyborcza", 4 I 2007.
 24. Kublik A., Gazowy rachunek dla Białorusi, "Gazeta Wyborcza", 4-5 XI 2006.
 25. Kublik A., Gazprom szykuje kryzys dla Białorusi, "Gazeta Wyborcza", 10-11 VI 2006.
 26. Kublik A., Gazprom wystawił Białorusi rachunek za Łukaszenkę, "Gazeta Wyborcza", l-2 IV 2006.
 27. Kublik A., Łukaszenko oddaje rury za gaz, "Gazeta Wyborcza", 2-3 XII 2006.
 28. Kublik A., Łukaszenko wyciąga rękę do Europy, "Gazeta Wyborcza", 16 I 2007.
 29. Kublik A., Moskwa kręci kurkiem, "Gazeta Wyborcza", 11 I 2007.
 30. Kublik A., Rosja bierze Białoruś po kawałku, "Gazeta Wyborcza", 15 I 2007.
 31. Kublik A., Rosja grozi Białorusi,"działaniami", "Gazeta Wyborcza", 8 I 2007.
 32. Kublik A., Rosja wywiera naftową presję na Białoruś, "Gazeta Wyborcza", 14 XII 2006.
 33. Kublik A., Rosja zakręciła Przyjaźń, "Gazeta Wyborcza", 9 I 2007.
 34. Kublik A., ZBiR broni Białorusi, "Gazeta Wyborcza", 4 IV 2006.
 35. Markowski M., Pomoc za plecami białoruskich władz, "Gazeta Wyborcza", 29 VIII 2005.
 36. Medek J., Europa Białorusi, "Gazeta Wyborcza, 30 V 2005.
 37. Montik T., Niewidimka-Łukaszenko, "Moskowskije Nowosti", 31 III-6 IV 2006.
 38. Montik T., Oppozicija nadiejetsana «fakticzeskuju pobiedu», "Moskowskije Nowosti", 17-23 III 2006.
 39. Murochiriski J., Łukaszenko bije po kasie, "Gazeta Wyborcza", 22 VIII 2005.
 40. Niklewicz K., Aleksander Łukaszenko jest przerażony, "Gazeta Wyborcza", 31 VIII 2005.
 41. Niklewicz K., Bruksela kusi Mińsk, "Gazeta Wyborcza", 20 XI 2006.
 42. Niklewicz K., Europarlament pamięta o Białorusi, "Gazeta Wyborcza", 6 IV 2006.
 43. Niklewicz K., Łukaszenko non grata w UE, "Gazeta Wyborcza", 11 IV 2006.
 44. Niklewicz K., Nowa twarz Białorusi w Brukseli, "Gazeta Wyborcza", 31 I 2006.
 45. Niklewicz K., Nowe sankcje UE przeciwko Białorusi, "Gazeta Wyborcza", 7 XII 2006.
 46. Niklewicz K., Unia karze Białoruś, "Gazeta Wyborcza", 21 XII 2006.
 47. Niklewicz K., Kublik A., UE wściekła na Rosję, "Gazeta Wyborcza", 10 I 2007.
 48. Niklewicz K., Kublik A., Rosja zerwała negocjacje z Białorusią w sprawie Przyjaźni, "Gazeta Wyborcza", 10 I 2007.
 49. Niklewicz K., Pawlicki J., Co Unia zrobi z Łukaszenką?, "Gazeta Wyborcza", 24 III 2006.
 50. Niklewicz K., Sacharow dla Milinkiewicza, "Gazeta Wyborcza", 13 XII 2006.
 51. Niklewicz K., Poczobut A., Europa nagradza przeciwnika prezydenta Łukaszenki, "Gazeta Wyborcza", 27 X 2006.
 52. Nowogodnieje pozdrawlienije, Sajt Priezidienta Riespubliki Bielarus, opracowanie multimedialne, http://www.president.gov.by/press36019.html#doc
 53. Osnownyje principy wnieszniej politiki bielorusskogo gosudarstwa, Sajt Priezidienta Riespubliki Bielarus, opracowanie multimedi alne, http://www.president.gov.by/press23865.html
 54. Pawlicki J., Andżelika Borys w Strasburgu, "Gazeta Wyborcza", 9 IX 2005.
 55. Pawlicki J., Kwaśniewski: Nie izolować Białorusi, "Gazeta Wyborcza", 5 XII 2006.
 56. Pawlicki J., Unio, myśl o Łukaszence, "Gazeta Wyborcza ", 19 VIII 2005.
 57. Pisalnik A., Bronić Białorusi, nie dyktatora, "Rzeczpospolita", 30 VI 2006.
 58. Pisalnik A., Sposób na prezydenturę, "Rzeczpospolita", 9 VI 2006.
 59. Poczobut A., Drakoński wyrok dla rywala Łukaszenki, "Gazeta Wyborcza", 14 VII 2006.
 60. Poczobut A., Kazulin rozpoczął strajk głodowy, "Gazeta Wyborcza", 21-22 X 2006.
 61. Poczobut A., Łukaszenko: Sfałszowałem wybory, "Gazeta Wyborcza", 24 XI 2006.
 62. Poczobut A., Manewry Mińska z Moskwą, "Gazeta Wyborcza", 19 VI 2006.
 63. Poczobut A., Adamski Ł., Wszyscy atakują Białoruś, "Gazeta Wyborcza", 3 III 2006.
 64. Poczobut A., Niklewicz K., Adamski Ł., Ruszyły wybory prezydenta na Białorusi, "Gazeta Wyborcza", 14 III 2006.
 65. Poczobut A., Radziwinowicz W., Białoruś mniej izolowana, "Gazeta Wyborcza", 19 I 2007.
 66. Poczobut A., Radziwinowicz W., Lider białoruskiej opozycji w więzieniu - Łukaszenko gromi, "Gazeta Wyborcza", 28 IV 2006
 67. Poczobut A., Radziwinowicz W., Sowiety Łukaszenki, "Gazeta Wyborcza", 15 I 2007.
 68. Poczobut A., Radziwinowicz W., Wybory pod okiem KGB, "Gazeta Wyborcza", 5 I 2007.
 69. Polska twardo o Łukaszence, "Gazeta Wyborcza", 21 III 2006.
 70. Rada Europy o Białorusi, "Gazeta Wyborcza", 17-18 IX 2005.
 71. Radziwinowicz W., Białoruska kampania, "Gazeta Wyborcza", 20 II 2006.
 72. Radziwinowicz W., Białoruś bez niezależnej prasy, "Gazeta Wyborcza", 3 X 2005.
 73. Radziwinowicz W., Białoruś czeka długa walka, "Gazeta Wyborcza", 21 III 2006.
 74. Radziwinowicz W., Fatalny marsz na więzienie w Mińsku, "Gazeta Wyborcza", 27 III 2006.
 75. Radziwinowicz W., Łukaszenko robi czystki, "Gazeta Wyborcza", 23 VIII 2005.
 76. Radziwinowicz W., Łukaszenko przyspiesza, "Gazeta Wyborcza", 17-18 XII 2005.
 77. Radziwinowicz W., Niech Europa nie zapomni o Białorusi, "Gazeta Wyborcza", 251 2006.
 78. Radziwinowicz W., Oblężenie opozycji w Mińsku, "Gazeta Wyborcza", 22 III 2006.
 79. Radziwinowicz W., Pierwszy chłopak w postsowieckiej wsi, "Gazeta Wyborcza", 13-15 VIII 2005.
 80. Radziwinowicz W., Polacy winni deptania trawy, "Gazeta Wyborcza", 25 VIII 2005.
 81. Radziwinowicz W., Rosjanie i Białorusini razem odpierają atak Bugii, "Gazeta Wyborcza", 26 VI 2006.
 82. Radziwinowicz W., Ta straszna Polska, "Gazeta Wyborcza", 12 X 2005.
 83. Radziwinowicz W., Wyborcza farsa i represje na Białorusi, "Gazeta Wyborcza", 161 2007.
 84. Radziwinowicz W., Wybór Putina. Co zrobić z Łukaszenką?, "Gazeta Wyborcza", 18-19 III 2006.
 85. Radziwinowicz W., Zatrzymać Łukaszenkę, "Gazeta Wyborcza", 8-9 X 2005.
 86. Radziwinowicz W., Adamski Ł., Jeden przeciw Łukaszence, "Gazeta Wyborcza", 3 X 2005.
 87. Razcziot cieny rossijskogo gaza dlia Bielarussi s 2008 goda budiet osuszczestwliatsa po jewropiejskoj formule, Sowiet Ministrów Riespubliki Bielarus - Nowosti, opracowanie multimedialne, http:// www.government.by/ru/rus_news01012007.html/ji4
 88. Sadowski R., Moskwa-Mińsk: brak porozumienia, Ośrodek Studiów Wschodnich, opracowanie multimedialne, http://www.osw.waw.pl/pub/koment/2006/12/061221.htm
 89. Sadowski R., Nowe elementy konfliktu rosyjsko-białoruskiego, Ośrodek Studiów Wschodnich, opracowanie multimedialne, http://www.osw.waw.pl/pub/koment/2006/10 /061026.htm
 90. Sadowski R., Wierzbowska-Miazga A., Wybory prezydenckie na Białorusi, Ośrodek Studiów Wschodnich, opracowanie multimedialne, http://www.osw.waw.pl/pub/koment/2006/03/060323a.htm
 91. Sadowski R., Wierzbowska-Miazga A., Wiśniewska I., Białoruś - nieznany sąsiad UE, Ośrodek Studiów Wschodnich, opracowanie multimedialne, http://www.osw.waw.pl/files/raport_bialorus.pdf
 92. Sadowski R., Wierzbowska-Miazga A., Wołowski P., Belarus-Russia: Whiler Integration?, Ośrodek Studiów Wschodnich, opracowanie multimedialne, http://www.osw.waw.pl/files/PUNKT_WIDZENIA.6a.pdf
 93. Sadowski R., Wierzbowska-Miazga A., Wołowski P., Białoruś-Rosja: integracja wschodnioeuropejska, Ośrodek Studiów Wschodnich, opracowanie multimedialne, http://www.osw.waw.pl/files/PUNKT_WIDZENIA.6a.pdf
 94. Sahanowicz H., Jak Łukaszenko fałszuje historię, "Gazeta Wyborcza", 12 VIII 2005.
 95. Skieterska A., Zachód nie powinien uznawać Łukaszenki, "Gazeta Wyborcza", 3 IV 2006.
 96. Słojewska A., Milinkiewicz na salonach Europy, "Rzeczpospolita", 31 I 2006.
 97. Słojewska A., Wymuszony nacisk Zachodu, "Rzeczpospolita", 30 I 2006.
 98. Timochina O., Dialiektika bieloruskogo mifa, "Moskowskije Nowosti", 7-13 IV 2006.
 99. Uhlig D., Adamski Ł., Pieniądze na demokrację, "Gazeta Wyborcza", 9 VIII 2005.
 100. Uhlig D., Szacki W., Europa czeka na Białoruś, "Gazeta Wyborcza", 18 V 2005.
 101. Wasiliewa W., Montik T., Łukaszenko staniet merom, "Moskowskije Nowostki", 21-27 VI 2006.
 102. Ziankowicz J., Parafianowicz Z., Gazprom wygrał wojnę o gaz, "Dziennik", 2 I 2007.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1642-9605
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu